Poezye w nowym układzie. Tom V, Z mojej księgi

>>> Dane tekstu >>>
Autor Marya Konopnicka
Tytuł Poezye w nowym układzie
Podtytuł Tom V, Z mojej księgi
Wydawca Gebethner i Wolff
Data wyd. 1903
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron

MARYA KONOPNICKAPOEZYE


W NOWYM UKŁADZIE

V


Z MOJEJ KSIĘGI

WARSZAWA

NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA

KRAKÓW — G. GEBETHNER I SP.
1903
Дозволено Цензурою.
Варшава 10 Іюня 1903 г.

SPIS RZECZY.
Str.
Z MOJEJ KSIĘGI
Który ma złoty klucz ............ 3
Zachowaj słowo ............ 4
Nie w domu szczęścia ............ 5
Gdybym ............ 6
Gniew barankowy ............ 7
A ci co giną ............ 8
Niechaj się ludy ............ 9
Gdzie jest ten grom ............ 10
Jeszcze odkładam ............ 11
Na twej mi szacie ............ 12
Z KSIĄG PROROCKICH
»In exitu Izrael« ............ 15
Modlitwa Ezdraszowa ............ 19
CONTRA SPEM SPERO
Przeciw nadziei ............ 25
GWIAZDY
Przy oknie ............ 31
Na mroźnem niebie ............ 33
O, nie jest nikt ............ 36
Videntes stellam magi ............ 37
Ty gwiazdo ............ 40
ANGELUS
Angelus ............ 45
Nasza pani ............ 49
TRZY MODLITWY
Zeszlij nam, Panie ............ 53
Jeźli, o Boże[1] ............ 55
O konający ............ 57
ECHA MAJOWE
Zaklinam ciebie ............ 61
Senne róże ............ 64
Nie miejże urazy ............ 66
IDYLLA
Idylla ............ 71
Ktoś mnie czeka! ............ 74
Co się stało? ............ 76
PÓJDŹ ZE MNĄ
Pójdź ze mną! ............ 81
Jest-że pewnem? ............ 84
NOCE LETNIE
W cień owinę ............ 87
Radosnym biesiadnikom ............ 90
Ach! oszukałaś ............ 91
Jak motyl drżący ............ 92
O nocy cicha ............ 93
W miesięcznych blaskach ............ 94
Usta co we dnie ............ 95
Błogosławiona bądź ............ 96
Rozsypana perłami ............ 97
O gwiazdy złote! ............ 99
Blaskom twym ............ 101
Kto czuwa ............ 104
Ciemność żałobny ............ 106
Na dwóch skrzydłach ............ 108
W ZIELONE ............ 111
Z SŁOWICZYCH PIEŚNI
Z słowiczych pieśni ............ 125
Idź, idź w pokoju! ............ 127
Wiem, że w okienku ............ 129
Noc i dzień ............ 130
Kocham cię! ............ 132
Wezwanie ............ 134
Jeżeli kochasz ............ 136
Jak mi smutno! ............ 139
Na skrzydłach pieśni ............ 142
ROMANS WIOSENNY ............ 145
Z ALBUMU SZOPENA
Preludium ............ 173
Nocturn ............ 175
POETA I DEMON
Demon do poety ............ 179
Poeta do demona ............ 181
ŻYWYM I UMARŁYM
W zaduszny dzień ............ 187
Wieczny spoczynek ............ 189
Ktokolwiek widział ............ 192
Droga ............ 194
W rocznicę Irydiona ............ 196
Ignacemu Domejce ............ 198
Jej pamięci ............ 200
W rocznicę Szopena ............ 203
Nad mogiłą Kraszewskiego ............ 205
Staremu Teorbaniście ............ 208
Pamięci St. Grudzińskiego ............ 210
Bohdanowi Zaleskiemu ............ 213
Adamowi Asnykowi (Pomogilne) ............ 215
Przypisy

  1.   Błąd w druku; powinno być – Jeśli.


 
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Maria Konopnicka.