Litanja pielgrzymska (Mickiewicz, 1874)

<<< Dane tekstu >>>
Autor Adam Mickiewicz
Tytuł Litanja pielgrzymska
Pochodzenie Lutnia. Piosennik polski. Zbiór trzeci
Wydawca F. A. Brockhaus
Data wyd. 1874
Miejsce wyd. Lipsk
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
LITANJA PIELGRZYMSKA

Kirie elejson. Chryste elejson.
Boże Ojcze, któryś wywiódł lud Twój z niewoli Egipskiej i wrócił do ziemi świętej —
Wróć nas do Ojczyzny naszej.
Synu Zbawicielu, któryś umęczony i ukrzyżowany, zmartwychwstał i królujesz w chwale —
Zbudź z martwych Ojczyznę naszą.

Matko Boska, którą ojcowie nasi nazwali Królową Polski i Litwy —
Zbaw Polskę i Litwę.

Święty Stanisławie, opiekunie Polski —
Módl się za nami.
Święty Kazimierzu opiekunie Litwy —
Módl się za nami.
Święty Józefacie opiekunie Rusi —
Módl się za nami.
Wszyscy święci Opiekunowie Rzeczypospolitej naszej —
Módlcie się za nami.

Od niewoli Moskiewskiej, Austryjackiej, i Pruskiej,
Wybaw nas Panie.
Przez męczeństwo trzydziestu tysięcy rycerzy Barskich, poległych za Wiarę i Wolność —
Wybaw nas Panie.
Przez męczeństwo dwudziestu tysięcy obywateli Pragi, wyrżniętych za Wiarę i Wolność —
Wybaw nas Panie.
Przez męczeństwo młodzieńców Litwy, zabitych kijami, zmarłych w kopalniach i na wygnaniu —
Wybaw nas Panie.


Przez męczeństwo obywateli Oszmiany, wyrżniętych w kościołach Pańskich i w domach —
Wybaw nas Panie.
Przez męczeństwo żołnierzy zamordowanych w Fischau przez Prusaków —
Wybaw nas Panie.
Przez męczeństwo żołnierzy zaknutowanych w Kronstadzie przez Moskali —
Wybaw nas Panie.
Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich niewolników, wygnańców, i pielgrzymów Polskich —
Wybaw nas Panie.

O wojno powszechna za Wolność Ludów
Prosimy Cię Panie.
O broń i orły narodowe —
Prosimy Cię Panie.
O śmierć szczęśliwą na polu bitwy —
Prosimy Cię Panie.
O grób dla kości naszych w ziemi naszej —
Prosimy Cię Panie.
O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej,
Prosimy Cię Panie!
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Adam Mickiewicz.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Adam Mickiewicz.