Pieśni o pocałunkach


Z erotyków (Cóżbym ja zyskał...) Pieśni o pocałunkach • Poezye cz. 1 • Erotyki • Antoni Lange Chciałbym...
Z erotyków (Cóżbym ja zyskał...) Pieśni o pocałunkach
Poezye cz. 1
Erotyki
Antoni Lange
Chciałbym...

SCHERZO.

I.

Każdem marzeniem,
Każdem westchnieniem,
I każdą moją tęsknotą —
Myśli wyrazem,
Wspomnień obrazem,
Każdą nadziei pieszczotą;

Każdym oddechem,
Każdym uśmiechem
I każdym kolan ugięciem;
Każdem spojrzeniem —
Słowem a tchnieniem
I każdem ręki dotknięciem;

Wszystkiem, co śniłem,
Wszystkiem, czem żyłem,
Wszystkiem na ziemi i w niebie;
Kochanko moja,
Wybranko moja —
Wszystkiem — jam całował ciebie! —


II.

Luba, jam całował
Jasne twoje oczy,
Wargi twe różane,
Pukle twych warkoczy.
Całowałem śnieżne
Czary twego łona,
Białe twoje ręce,
Białe twe ramiona.

Całowałem ciebie
W skromnej twej świetlicy;
Całowałem w parku
Samotnej ulicy.
Całowałem ciebie
Pośród pól złocistych,
Pośród łąk zielonych,
Śród gajów cienistych.

Całowałem ciebie,
Gdy wschodziło słońce,
Całowałem ciebie
W południa gorące.
O wieczornej zorzy
I śród nocy ciemnej,
Gdy anioły lecą,
Dzwoniąc psalm tajemny. —




Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Antoni Lange.