Pisma pomniejsze (Marx)/Seryja trzecia

<<< Dane tekstu >>>
Autor Karl Marx
Tytuł Pisma pomniejsze
Wydawca Librairie Ghio
Data wydania 1889
Miejsce wyd. Paryż
Tłumacz Leon Winiarski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
V.BIBLIOTEKA DZIEŁ TREŚCI SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ.V.KAROL MARX

PISMA POMNIEJSZE

ekonomii politycznej

tłomaczył Leon Winiarski
PARYŻ

LIBRAIRIE GHIO
Palais Royal — Passage d’Orleans, 5, 7
1889


SPIS RZECZY
 stronica3
Dział pierwszy. Kapitał wogóle.
A.Z historyi analizy towaru 
 „27
1). Miara wartości 
 „33
B.Teoryje o jednostce miary pieniężnej 
 „39
2). Narzędzie obiegu 
 „46
a).Metamorfoza towarów 
 „47
b).Obieg pieniędzy 
 „53
c).Moneta. Znak wartościowy 
 „59
3). Pieniądz 
 „69
a).Tworzenie skarbów 
 „71
b).Narzędzie wypłaty 
 „78
c).Pieniądz wszechświatowy 
 „85
4). Szlachetne metale 
 „88
C.Teoryje narzędzi obiegu i pieniędzy 
 „91


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: Karl Marx i tłumacza: Leon Winiarski.