Poezye wydanie zupełne, krytyczne tom III/Dodatek krytyczny

<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Poezye wydanie zupełne, krytyczne
Data wydania 1915
Wydawnictwo Nakład Gebethnera i Wolfa.
Drukarz O. Gerbethner i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa, Lublin, Łódź, Kraków
Indeks stron
DODATEK KRYTYCZNYSKRÓCENIA.

Grafika na początek utworu 1.png

A — autograf.
Ak — autograf w egzemplarzu korektowym.
AK — autograf biblioteki hr. Krasińskich w Warszawie.
Al — autograf, luźna kartka.
At — Ateneum.
Dkl — luźna kartka drukowana (własn. bibl. hr. Krasińskich).
Pdr — pierwodruk.
BW — Biblioteka Warszawska.
KC — Kuryer Codzienny.
KL — Kuryer Lwowski.
KP — Kalendarz Powszechny Paprockiego.
Kr — Kraj (petersburski).
KW — Kuryer Warszawski.
KwP — Kwiaty i poezye. Wyd. II, str. nlb. 36.
NR — Nowa Reforma.
Og — Ognisko. Książka zbiór, dla T. T. Jeża. Warszawa 1883.
Ś — Świat (krakowski).
Św — Świt (tygodnik).
TgB — Tygodnik Berliński.
TgI — Tygodnik Illustrowany.
TgP — Tygodnik Powszechny.
Z — Ziarno.
Ż — Życie (warszawskie).
PIII — Marya Konopnicka, Poezye. Serya trzecia. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 1887.
PIV — Marya Konopnicka, Poezye. Serya czwarta. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 1896.
LD — Marya Konopnicka. Linie i dźwięki. Kraków 1897.
D — M. K. Damnata. Poezye. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 1900.
PNUI — Marya Konopnicka, Poezye w nowym układzie. I. Fragmenty. Warszawa—Kraków 1902.
PNUII — Marya Konopnicka, Poezye w nowym układzie. II. Helenica. Warszawa—Kraków 1902.
PNUIII — Marya Konopnicka, Poezye w nowym układzie. III. Pieśni i piosenki. Warszawa—Kraków 1903.
PNUIV — Marya Konopnicka, Poezye w nowym układzie. IV. Obrazki. Warszawa—Kraków 1903.
PNUV — Marya Konopnicka, Poezye w nowym układzie. V. Z mojej księgi. Warszawa—Kraków 1903.
LCh — Jan Sawa. Ludziom i chwilom 1904. Lwów 1905.
WP¹, WP², WP³ — Marya Konopnicka, Wybór poezyi, wyd. I, Kraków 1890; wyd. II, Warszawa—Kraków 1897; wyd. III, Warszawa—Kraków 1908.
Gwiazdka przy utworze oznacza, że wiersz był już wprawdzie drukowany (w czasopiśmie), lecz do żadnego z książkowych wydań włączony nie został.
Dwie gwiazdki są znakiem, że wiersz po raz pierwszy ogłoszony z autografu.
Wyrazy lub zwroty, objęte zwykłym nawiasem, są w autografie przez poetkę przemazane.
Wiersze liczą się zawsze od góry z pominięciem tytułów i motta.Grafika na koniec utworu 3.png

Str. 1.

I. Z SŁOWICZYCH PIEŚNI.
I. PATRZ, JAKA JASNOŚĆ...
A1, 108; PIII, 105; PNUV, 125; WP1, 130; WP2, 200;
WP3, 191.

Str. 1.
I. II. IDŹ, IDŹ W POKOJU...
A1 109; PIII, 106; PNUV, 127; WP1, 131; WP2, 201;
WP3, 192.

Str. 3.
I. III. WIEM, ŻE W OKIENKU...
A1, 110; PIII, 107; PNUV, 129; WP1, 132; WP2, 202;
WP3, 194.

Str. 3.
II. PIEŚNI NOCY.
I. CISZA.
A1, 115; Pdr TgI 1883, II, 290; PIII, 111; PNUIII, 167;
WP1, 115; WP2, 185; WP3, 173.

Str. 3. w. 5 ,A serceʻ A, P, PNU, WP; ,I serceʻ Pdr.
» » 6 ,wołaʻ A, P, PNU, WP; ,mówiʻ Pdr.
» » 10 ,brzmiʻ A, P, PNU, WP; ,jestʻ Pdr.
» 4 » 4 ,coʻ A, P, PNU, WP; ,ktoʻ Pdr.
» » 7 ,karłyʻ A, P, PNU, WP; ,ludziʻ Pdr.
Str. 4 w. 12 ,Chwieją się lekkie‘ A, P, PNU, WP; ,Lekkie się chwieją‘ Pdr.

Str. 4.
II. II. ZA JEDNO CIEBIE...

A1, 117; Pdr TgI 1883, II, 383; PIII, 113; PNUIII, 169; WP1, 117; WP2, 187; WP3, 175.

Str. 4 w. 18 ,mrok... zakrywa‘ A, P, PNU, WP; ,sen... rozkuwa‘ Pdr.
» 5 » 1 brak w Pdr.
» » 4 ,ku świtom‘ A, P, PNU, WP; ,przepaściom‘ Pdr.
» — zam. w. 6: ,O, błogosławię za wolność bez winy‘ Pdr.
» w. 7 ,nieliczone‘ A, WP; ,niezliczone‘ Pdr, P, PNU.
» » 13 ,sen o szczęściu‘ A, P, PNU, WP; ,senne szczęście‘ Pdr.
» » 20 ,te... te‘ A, P, PNU, WP; ,to... to‘ Pdr.


Str. 5.

II. III. JAK CIEMNO...

A1, 119; PIII, 115; PNUIII w egzemplarzu korekt.


Str. 6 w. 15 ,zerwą‘ PNU; ,ujrzą‘ A.
» » — brak w P.


Str. 6.

II. IV. WIECZÓR JUŻ...

A1, 121; Pdr TgI 1883, II, 348; PIII, 117; PNUIII, 171; WP1, 114; WP2, 184; WP3, 171.

Str. 6 w. 17 ,gniazdom‘ A, Pdr, WP; ,gwiazdom‘ P, PNU.
» » 24 ,Oto już‘ A, P, PNU, WP; ,Niechże choć‘ Pdr.
» » 25 ,Błyska‘ A, P, PNU, WP; ,błyśnie‘ Pdr.
Str. 6 w. 26 ,zórz jasnych‘ P, PNU, WP; ,(tęcz) zórz jasnych‘ A; ,tęcz swoich‘ Pdr.
» zam. w. 27: ,Nad złotą strzechą rozwieszone w górze‘ Pdr.
» 7 w. 3 ,ciemne‘ A, P, PNU, WP; ,czarne‘ Pdr.
» » 7 ,ogniska ni‘ A, P, PNU, WP; ,na ziemi tej‘ Pdr.
» zam. w. 8: ,Daj go choć w grobie‘ Pdr.
» w. 16 i 17 przestawione w Pdr.
» » 17 ,Pod cichą strzechą‘ PNU; ,Na wiernej piersi‘ A, Pdr, P, WP.


Str. 8.

III. PIOSENKI I PIEŚNI.
I. SINE LASY...

A1, 145; Pdr KW 1886, nr. 1; PIII, 127; WP1, 187; WP2, 313; WP3, 300.
Str. 8 w. 4 ,mrok i‘ A, P, WP; ,nocy‘ Pdr.
» » 8 ,Złotem polem‘ A, P, WP; ,Polem złotych‘ Pdr.


Str. 8.

III. II. OJ, CZEMU TA WISŁA...

D, 33; LCh, 73.
Str. 8 w. 18 ,się toczy i‘ LCh; ,wciąż płynie a‘ D.
» 9 » 1 ,młode‘ LCh; ,smutne‘ D.
» » 5 ,młode‘ LCh; ,smutne‘ D.


Str. 9.

III. III. W POLE, W POLE...
D, 34.
Str. 9.
III. IV. A CHOĆ TY SIĘ, ZIEMIO...

D, 37.

Str. 10.

III. V. DOBRE SŁOWO...
D, 39.

Str. 11.
III. VI. WISŁA.

AK nr. 5154; Pdr NR 1889, nr. 297 (Dodatek literacki); D, 45.
Str. 11 zam. w. 10: ,A z jakiej ty idziesz drogi‘ A, Pdr.
» w. 21 ,pieśni, bez‘ D; ,kwietnego‘ A, Pdr.
» » 22 i 24 , smętno‘ D; ,smutno‘ A, Pdr.
» » 24 ,Wiśle‘ D; ,starej‘ A, Pdr.
» » 30 ,czarnemi‘ D; ,siwemi‘ A, Pdr.
» 12 » 8 ,krwawą‘ D; ,niw tych‘ A, Pdr.
» » 9 ,z skargą idę‘ D; ,idę z skargą‘ A, Pdr.
» zam. w. 11: ,A tam za mną zdroje płaczą‘ A, Pdr.


Str. 12.

III. VII. JAŚKÓW SEN.

D, 41; WP3, 250.
Str. 12 w. 15 ,przez wioskę‘ WP; ,po łąkach‘ D.
» » 25 ,wyszedł na‘ WP; ,przeszedł przez‘ D.
» » 28 ,Hej‘ WP; ,A‘ D.
» 13 » 4 ,ogniem‘ WP; ,złotem‘ D.


Str. 13.

III. VIII. WARSZAWA.

AK 5154; Pdr NR 1889, nr. 297 (Dod. lit.); D, 43.
Str. 14 w. 7 ,niesie‘ A, Pdr; ,nosi‘ D.
» » 16 ,tęcza‘ D; ,zorza‘ A, Pdr.
» » 18 ,w wodzie piórka, że‘ D; ,piórka w wodzie, iż‘ A, Pdr.
» » 24 ,Serce niechaj‘ D; ,A serce niech‘ A, Pdr.

Str. 14.

III. IX. KRAKÓW.

AK 5154; Pdr NR 1889, nr. 297 (Dod. lit.).
Str. 15 w. 12 ,I (skarbcem jest prochów) dźwiga pamiątki‘ A.


Str. 15.

III. X. POSZŁABYM JA...
A1, 146; Pdr Św 1884, 368; PIII, 129; PNUIII, 115; WP1, 187; WP2, 313; WP3, 301; przedruk TgB 1902, nr. 3.

Str. 17.
III. XI. JEŚLI NASZA DOBRA DOLA...

A1, 148; AK 5153, k. 8; PIII, 131; D, 35; WP1, 189; WP2, 315; WP3, 305.
Str. 17 w. 8—11 brak w AK.
» » 14 ,Przecież‘ A1, P, D, WP; ,Ale‘ AK.
» » 16-19 brak w A1, AK, P, WP.
» » 20 , Potem idźmy‘ D; ,A więc idźmy‘ A1, P, WP; ,Dalej bracia‘ AK.


Str. 17.

III. XII. O, JAKBY SIĘ...
A1, 149; PIII, 133; PNUIII, 53.

Str. 18.
III. *XIII. SZUMI DĄBROWA...
Pdr KW 1887, nr. 1.

Str. 19.
III. XIV. CO MI PO TEM...

A1, 151; PIII, 135; PNUIII, 52.
Str. 19 w. 6 ,smętnej‘ P, PNU; ,smutnej‘ A.
Str. 19.

III. XV. TAM W MOIM KRAJU...
A1, 152; PIII, 137; WP3, 213.

Str. 20.
III. XVI. A POD JAKĄ TY ZORZEŃKĄ...
A1, 153; PIII, 139; PNUIII, 55.

Str. 21.
III. XVII. WE MGŁACH BIJĄ...
A1, 154; PIII, 141; PNUIII, 70.

Str. 21.
III. XVIII. PRZEZ TE ŁĄKI...

A1, 157; Pdr KwP, 33; PIII, 145; PNUIII, 69.
Str. 21 w. 21 ,do‘ A, P, PNU; ,ku‘ Pdr.
» » 22 ,Łez‘ A, P, PNU; ,Lecz‘ Pdr.
» » 25 ,gdy‘ P, PNU; ,jak‘ A.
» zam. w. 25: ,A w poranek wiosny młody‘ Pdr.
» w. 27 ,na niej‘ A, P, PNU; ,były‘ Pdr.
» po w. 28:
,Oj, ty dolo, ty niedolo,
Gorzki plon twojego siewu,
Kwiaty życia tak nas kolą,
Jak ta gałąź ostrokrzewu.
Serce mdleje nam tęsknicą,
Usta płoną ku ochłodzie...
Lecz nim raz jagodę chwycą,
Sto nam cierni pierś przebodzie‘ Pdr.


Str. 22.

III. XIX. PÓJDĘ JA W LASY...

A1, 155; Pdr Św 1884, 352; PIII, 143; PNUIII, 118; WP1, 196; WP2, 205; WP3, 207.
Str. 22 tytuł w Pdr ,Rankiem i wieczorem‘.
» w. 4 ,chmurą‘ A[1], P, PNU, WP; ,chmurką‘ Pdr.
» » 5 ,doli‘ A, P, PNU, WP; ,miejsca‘ Pdr.
» » 10 i 11 ,cisza‘ A, P, PNU, WP; ,piosnka‘' Pdr.
» » 15 ,srebrnej‘ A, P, PNU, WP; ,mglistej' Pdr.
» » 16 ,trawy a zioła‘ A, P, PNU, WP; ,Sieroce trawki‘ Pdr.
» » 18 ,to kwiecie... a boże‘ A, P, PNU, WP; ,te zioła o Boże Pdr.
» » 20 ,zbożem‘ A, P, PNU, WP; ,kłosem‘ Pdr.
» » 22 ,piosnka skrzydlata‘ A, P, PNU, WP; ,Ból stary świata‘ Pdr.
» » 23 ,tułacze‘ A, P, PNU, WP; ,przez czarne‘ Pdr.
» » 24 ,wieczna‘ A, P, PNU, WP; ,łzy i‘ Pdr.


Str. 22.

III. XX. HEJ, TAM NAD RZEKĄ.

A1, 158; PIII, 147.
Str. 22 w. 28 ,ziemio' P; ,(matko) chato' A.


Str. 23.

III. XXI. A JAK POSZEDŁ KRÓL...

A1, 159; AK 5153, k. 2’; Al; PIII, 149; PNUIII, 85; WP1, 186; WP2, 312; WP3, 298; przedruk w »Wędrowcu« 1902, 369.
Str. 23 w. 5 ,poszedł‘ A1, Al, P, PNU, WP; ,jechał‘ AK.
» » 6 ,surmy‘ P, PNU, WP; ,trąby‘ A1, AK, Al.
» » 10 ,Zaszumiały‘ A1, Al. P, PNU, WP; ,Grały jemu‘ AK.
» » 11 ,Zaszumiało‘ A1, Al, P, PNU, WP; ,Grało jemu‘ AK.
» - » 13 ,świszczą‘ A1, AK, P, PNU, WP; ,lecą‘ Al.
» - » 18 ,kędyś‘ A1, AK, P, PNU, WP; ,z wiatrem‘ Al.
Str. 23 w. 23 ,I zagrały‘ A1, P, PNU, WP; ,Grały jemu‘ Al; ,Zagrały mu‘ AK.
» » 26 ,drzewa‘ P, PNU, WP; ,zboża‘ A1, AK, Al.
» » 27 ,Dzwoniły mu‘ P, PNU; ,Zadzwoniły‘ A1, AK, Al, WP.
» data w Al: ,14/7 1884‘.


Str. 24.

III. XXII. TY MI, NOCY...

A1, 161; Pdr Św 1885, t. III, 2; PII, 120; PNUIII, 120; WP1, 192; WP2, 318; WP3, 305.
Str. 24 w. 6 ,mrok‘ A, P, PNU, WP1-3; ,noc‘ Pdr.
» » 17-20 brak w WP3.


Str. 24.

III. XXIII. POLECIAŁY PIEŚNI MOJE...

A1, 163; PIII, 153; PNUIII, 122; WP1, 193; WP2, 319; przedruk TgB 1902, nr. 3.
Str. 24 w. 23 ,zastukały‘ PNU; ,zahukały‘ A, P, WP.


Str. 25.

III. **XXIV. OJ, SZUMI POLE...

AK 5153, k. 26’.


Str. 25.

III. XXV. HEJ, ZAZORZYŁO SIĘ...

AK 5153, k. 27; Pdr KwP, 27.


Str. 26.

III. XXVI. U OKIENKA...

AK 5153, k. 7; Pdr KwP, 28.
Str. 26 w. 20 ,północną‘ AK; ,poranną‘ Pdr.
» » 21 ,kwiatków‘ AK; ,kwiatów‘ Pdr.
» » 23 ,kwiatki‘ AK; ,kwiaty‘ Pdr.
Str. 26 zam. w. 24—25:
,Gorzkie moje łzy sieroce,
Co w bezsenne płyną noce‘ Pdr.
» w. 26 ,kwiatki‘ AK; ,kwiaty‘ Pdr.


Str. 27.

III. **XXVII. A PO TYCH ŁĄKACH...
AK 5153, k. 27’.

Str. 27.
III. XXVIII. O ŚWICIE.

AK 5153, k. 28; Pdr »Ziarno« 1896, nr. 6; LD, 107.

Str. 27 w. 14 ,pierzcha‘ Pdr, LD; ,pada‘ AK.
» zam. w. 17—24:
,Na dzień pracy, na dzień rady,
Na poczciwy trud...
Z kłosów łany — a z gromady
Rośnie cały lud!...
Bywaj zdrowa, nocy owa,
Coś uśpiła nas...
Już dzień nowy, praca nowa
Woła, czeka nas! —‘ AK.
» w. 22 ,życia‘ LD; ,znój i‘ Pdr.


Str. 27.

III. **XXIX. SIEDZĘ U PROGA...
AK 5153, k. 28’.

Str. 28.
III. **XXX. A DAJCIEŻ MI...
AK 5153, k. 29.

Str. 30.
IV. NA PALECIE
I. W JARZE.

A1, 167; Pdr Św 1884, 555; PIII, 157; PNUIII, 100; WP1, 137; WP2, 208; WP3, 209.
Str. 30 w. 7 ,pianę‘ Pdr, PNU; ,ścianę‘ A, P, WP.
» » 11 ,hukach‘ A, P, PNU, WP; ,huku‘ Pdr.


Str. 31.

IV. II. W GAJU.

A1, 170; Pdr Św 1884, 52; PIII, 159; PNUIII, 97; WP1, 162; WP2, 235; WP3, 229.

Str. 32 w. 4 ,jasne‘ A, P, PNU, WP; ,gorzkie‘ Pdr.
» » 8 ,rozstaju‘ A, P, PNU, WP; ,rozstajach‘ Pdr.
» » 10 ,piosnkę‘ A, P, PNU, WP; ,pieśni‘ Pdr.


Str. 32.

IV. III. WIEJSKA DROGA.

A1, 171; Pdr Św 1884, 615; PIII, 161; PNUIII, 89; WP1, 163; WP2, 236; WP3, 230.

Str. 33 w. 2 ,gorzką‘ A, P, PNU, WP; ,pól tych‘ Pdr.
» » 3 ,ludzkiemi‘ A, P, PNU, WP; ,gorzkiemi, Pdr.


Str. 33.

IV. IV. POD LASEM

A1, 174; Pdr Św 1884, 52; PIII, 163; PNUIII, 95; WP1, 160; WP2, 233; WP3, 227.

Str. 33 tytuł w Pdr ,W gaju‘.
» w. 23 ,dzień‘ A, Pdr, P, WP; ,cień‘ PNU.
» 35 zam. w. 5: ,I mnie tak w piersi serce kołacze, A, P, WP; ,I mnie tak w piersiach serce kołacze‘ Pdr.
» w. 9 ,Cisza‘ A, P, PNU, WP; ,Cicho‘ Pdr.
» » 10 ,lesie‘ A, P, PNU, WP; ,gaju‘ Pdr.


Str. 34.

IV. V. W GÓRY...

A1, 176; PIII, 165; PNUIII, 93.

Str. 34 tytuł ,W górach‘ A, P.
» w. 13 ,ze mną‘ A; ,za mną‘ P, PNU.

Str. 35.

IV. VI. NA OBCZYŹNIE.

A1, 178; Pdr Kł 1884, II, 134; PIII, 167; PNUIV, 140; WP1, 136; WP2, 207; przedruk TgB 1902, nr. 3.

Str. 35 w. 9 ,chowa‘ A, P, PNU, WP; ,kryje‘ Pdr.
» » 11 ,ciche‘ P, PNU, WP; ,cichy‘ A, Pdr.
» zam. w. 13: ,Niech nad nią chmurka trzpioce się gołębi‘ A, P, WP; ,Niech się tam chmurka trzepoce gołębi‘ Pdr.
» w. 14 ,kwietne‘ A, P, PNU, WP; ,kwiatów‘ Pdr.
» » 18 ,na łąki, na trawę‘ A, P, PNU, WP; ,na świeżą otawę‘ Pdr.
» » 21 ,dumają‘ A, P, PNU, WP; ,schylone‘ Pdr.
» » 22 ,rzucając‘ A, P, PNU, WP; ,rzucają‘ Pdr.
» zam. w. 26: ,I tylko ludzi — tak, ludzi zrób naszych‘ Pdr.
» pod utworem w Pdr: ,Karlsbad‘.


Str. 36.

V. PO ROSIE.
I. A KIEDY MI PRZYJDZIE...

A1, 183; AK 5153, k. 1; Pdr Og, str. 404 (porównała p. Marya Dynowska); PIII, 171; PNUIII, 105; WP1, 217; WP2, 343; WP3, 327.

Str. 36 tytuł w Pdr ,Pod lasem‘.
» w. 3 —4 brak w AK, Pdr.
» » 7 —8»»»
» » 19 —20»»»
» » 23 —24»»»
»

37

zam.

w. 3—4: ,I zakrwawiać jasne zorze
Rankiem nad nami‘ AK, Pdr.
» w. 9 —24 brak w AK.
» w. 11 —12 »w Pdr.
» w. 15 —16 »w Pdr.
» » 18 ,czarną‘ A, P, PNU, WP1—3; ,krwawą‘ Pdr.
Str. 37 w. 21 ,piosenki‘ WP3; ,w piosenki‘ A1, P, PNU, WP1—2; ,w mej pieśni‘ Pdr.
» zam. w. 22: ,Jęki i płacze‘ A; ,Jęki a płacze, Pdr.
» w. 23 ,miody‘ A, P, PNU, WP1—3; ,stoły‘ Pdr.
» » 26 ,śpiącej‘ A, AK, P, PNU, WP1—3; ,śniącej‘ Pdr.
» » 27 —28 brak w AK, Pdr.
» » 31 —32 »»»
» 38 » 1 ,Oj, rozniosą‘ A, P, PNU, WP1—3; ,I rozbudzą‘ AK, Pdr.
» » 2 ,onej‘ A, P, PNU, WP1—3; ,leśnej‘ AK, Pdr.
» » 5 ,tylko‘ A, P, PNU, WP1—3; ,przecie‘ AK, Pdr.
» » 6 ,pieśni‘ A, P, PNU; ,słucha‘ AK,Pdr, WP1—3.


Str. 38.

V. ** II. OJ, TY MODRA RZEKO...
AK 5153, k. 2.

Str. 39.
V. III. NIE SWATAŁA...

A1, 187; AK 5153, k. 3’; Pdr Og, str. 404 (porównała p. Marya Dynowska); PIII, 175; PNUIII, 108; WP1, 219; WP2, 345; WP3, 329; przedruk TgB 1902, nr. 1.

Str. 39 w. 6 ,konie do dnia‘ A1, P, PNU, WP; ,konia mego‘ AK, Pdr.
» » 15 ,lasów‘ A, P, PNU, WP; ,borów‘ AK, Pdr.
» zam. w. 17: ,Po zagonach, jako ziele‘ AK, Pdr.
» » » 19: ,Kędy mgła się nocą błąka‘ AK, Pdr.
» w. 20 ,złote‘ A, P, PNU, WP; ,zgasłe‘ AK, Pdr.
» 40 » 4 ,budziła‘ A, P, PNU, WP; ,ziębiła‘ AK, Pdr.


Str. 40.

V. IV. A KIEDYŻ MY DOCZEKAMY...

A1, 190; PIII, 177; WP1, 191; WP2, 317; WP3, 304.

Str. 40.

V. V. OJ, NOCKO, NOCKO...
A1, 192; PIII, 179; PNUIII, 117; WP1, 197; WP3, 323.

Str. 42.
VI. Z CHATY.
I. »NA GODY«.

A1, 195; Pdr KW 1885, nr. 1 (porównała p. Marya Dynowska); PIII, 183; PNUIII, 59; WP1, 165; WP2, 238; WP3, 247; przedruki: TgB 1902, nr. 2, »Rozwój« (łódzki) 1902, nr. 242 (z pomyłkami).

Str. 42 w. 17 ,co się patrzy‘ A, P, PNU, WP: ,ze trzy lata‘ Pdr.
» » 18 ,Da ci może‘ A, P, PNU, WP; ,Może da ci‘ Pdr.
» 43 » 4 ,Siaki taki‘ A, P, PNU, WP; ,Choćby jaki‘ Pdr.


Str. 43.

VI. II. LATAWICA.

A1, 198; Pdr Św 1884, 416; PIII, 187; PNUIII, 110; przedruk »Wędrowiec« 190, 369.

Str.


44


zam.


w. 15—16:
,Latawica przez dzień cały
Pod tumanem w jarach leży‘ Pdr.
» w. 21 ,głową‘ A, P, PNU; ,główką‘ Pdr.
» 45 » 9 ,Senna chmurka‘ A, P, PNU; ,Senny żóraw‘ Pdr.


Str. 45.

VI. III. DZWONY.

A1, 202; AK 5153, k. 8’; Pdr KwP; PIII, 191; PNUIII, 62; WP1, 168; WP2, 241; WP3, 261; przedruk TgB 1902, nr. 2.

Str. 45 w. 25 ,Niechaj idzie‘ A, P, PNU, WP; ,Niechaj pójdzie‘ Pdr; ,Niech poleci‘ AK.
» 46 » 12 ,nakryty‘ A, AK, P, PNU, WP; ,okryty‘ Pdr.
Str. 46 w. 21 ,za‘ A, P, PNU, WP; ,na‘ AK.
» zam. w. 27: ,Jeno lasów szum zielony‘ AK, Pdr.
» 47 w. 1 — 4 brak w AK.
» » 2 ,w borze‘ P, PNU, WP; ,w boru‘ A, Pdr.
» » 4 ,W drogę‘ A, AK, P, PNU, WP; ,Pieśnią‘ Pdr.


Str. 48.

VII. FRAGMENTY.
I. PRZYGRYWKA.

Pdr TgI 1888, nr. 262, str. 1; LD, 85.

Str. 48 w. 3 ,w głuchej nocy‘ LD; ,w martwej głuszy‘ Pdr.
» zam. w. 4: ,Gdzie pieśni milkną bez echa dla duszy‘ Pdr.
» w. 6 ,wichrem leci‘ LD; ,burzą idzie‘ Pdr.
» zam. w. 7: ,Gdzie serce bije w piersi, jako młotem‘ Pdr.
» w. 8 ,piorunem i grzmotem‘ LD; ,płomieniem i grotem‘ Pdr.
» zam. w. 9: ,Lecz daj mi śpiewać, gdzie bratnie drżą tłumy‘ Pdr.
» w. 10 ,równy leśnym szumom‘ LD; ,jak lasów tych szumy‘ Pdr.
» » 11 ,i nad którymi‘ LD; ,Kiedy nad niemi‘ Pdr.
» » 12 ,wiejąca‘ LD; ,gnająca‘ Pdr.
» zam. w. 13: ,Lecz daj mi śpiewać na ojców mych niwie‘ Pdr.
» w. 14 ,wiosennem‘ LD; ,dni przyszłych‘ Pdr.
» » 15 ,idą‘ LD; ,pójdą‘ Pdr.
» » 16 ,gdzie... wali‘ LD; ,gdy... zwali‘ Pdr.
» » 17 ,Lecz... w tej jutrzennej‘ LD; ,I... w jutrzennej tej‘ Pdr.
» » 19 ,ciemności skończy się‘ LD; ,wiekowa się skończy‘ Pdr.
» » 20 ,dzień nam... chaty i‘ LD; ,słońce... czarne te‘ Pdr.

Str. 49.

VII. II. DUCH MÓJ, PTAK BOŻY...

A, 4; Pdr TgI 1888, I, 244; PIV, 3; PNUI, 183; WP2, 170; WP3, 148.

Str. 49 w. 6 ,by‘ A, Pdr, WP3; ,bo‘ PNU, WP2.
» » 7 ,cichych‘ A, P, PNU, WP2—3; ,wdzięcznych‘ Pdr.
» » 10 ,głos jeden mu daje‘ A, P, PNU, WP2—3; ,ton jeden podaje‘ Pdr.
» » 11 ,lecieć‘ Pdr, P, PNU, WP2—3; ,lecić‘ A.
» » — ,smętnych ziem‘ A, P, PNU, WP2—3; ,smętne te‘ Pdr.
» zam. w. 14: ,Ani spocznienia nie daje przy ziemi‘ Pdr.
» w. 17 ,powieniem‘ Pdr, P, PNU, WP2—3; ,powiewem‘ A.
» » 18 ,na pustych niw‘ A, P, PNU, WP2—3; ,precz i na te‘ Pdr.
» » 20 ,płacze dola‘ A, P, PNU, WP2—3; ,jest niedola‘ Pdr.
» » 21 ,role‘ A, P, PNU, WP2—3; ,niwy‘ Pdr.
» zam. w. 23: ,Aż w ruń tam groby odzieją się czarne‘ Pdr.
» w. 25 ,rybitwą‘ Pdr, P, PNU, WP2—3; ,rybitwę‘ A.
» » 26 ,senne łodzie‘ A, P, PNU, WP2—3; ,senną łódkę‘ Pdr.
» 50 » 1 ,duch mój w tym‘ A, P, PNU, WP2—3; ,ptak on w swym‘ Pdr.
» » 3 ,palącej‘ A, P, PNU, WP2—3; ,bezsennej‘ Pdr.
» » 10 ,na piersi‘ A, P, PNU, WP2—3; ,i na pierś‘ Pdr.


Str. 50.

VII. III. GŁOS GROBU.

Pdr TgI 1888, I, 308; LD, 67.

Str. 50 w. 18 ,upojenie‘ Pdr; ,upojenia‘ LD.
» » 20 ,Młodości‘ LD; ,Wiosennych dni‘ Pdr.
Str. 50 w. 24 ,uczuć‘ LD; ,woni‘ Pdr.
» 51 » 1 ,duch‘ LD; ,dech‘ Pdr.


Str. 51.

VII. IV. NASZA CHATA.

Pdr Kr 1888, nr. 40 (Przegląd Literacki); LD, 37; przedruk WMł 1902, 158.

Str. 51 tytuł w Pdr ,Fragment‘.
» 52 w. 7 ,prastary‘ LD; ,pradawny‘ Pdr.
» » 12 ,Z lnów naszych białych‘ LD; ,Z siwych lnów naszych‘ Pdr.
» » 19 ,płoni‘ LD; ,pali‘ Pdr.
» » 27 ,na‘ LD; ,po‘ Pdr.
» » 31 ,młodzież‘ LD; ,chłopię‘ Pdr.
» 53 » 3 ,rzewnie‘ LD; ,jakaś‘ Pdr.


Str. 53.

VII. V. WIZYA.

LD, 14; D, 87; WP3, 355.

Str. 53 tytuł w LD ,Śnieżne pole‘.
» w. 8 ,Bezbrzeżne, białe‘ D, WP; ,To ciche, śnieżne‘ LD; i tak w. 11.
» » 10 ,A w moich oczach‘ D, WP; ,Ale przedemną‘ LD.
»zam.w. 12—14:
,I słońce zgaśnie i dzień się zmroczy,
Lecz ja w ciemnościach wytężę oczy
W to ciche, śnieżne pole‘ LD.
»pow. 14:
,I życie minie i śmierć ukoi,
Ale przedemną, jak żywe, stoi
To ciche, śnieżne pole‘ LD.
» w. 15 ,przyjdzie północ‘ WP; ,północ przyjdzie‘ D; ,pełnia przyjdzie‘ LD.
» » 16 ,kroki‘ LD, WP; ,oczy‘ D.
» zam. w. 17: ,W to ciche, śnieżne pole‘ LD.

Str. 53.

VII. VI. ZAWSZE LECIAŁAM.
A, 6; PIV, 5; PNUI, 186; WP2, 173; WP3, 151.

Str. 54.
VII. **VII. A KIEDY SERCU...
AK 5154 (luźna kartka).

Str. 55.
VII. VIII. NASZA PANI.

A, 7; Pdr Kr 1888, nr. 44 (Przegl. Literacki); PIV, 7; LD, 11; PNUV, 49.

Str. 55 motto ,..... Król Duch, akt IX‘ A.
» w. 4 ,sznur‘ A, P, LD, PNU; ,klucz‘ Pdr.
» » 5 ,cichej‘ A, Pdr, P, PNU; ,ciemnej‘ LD.
» zam. w. 10: ,I strun rdzawych otrze pleśnie, Pdr.
» w. 12 ,zboża‘ A, P, LD, PNU; ,zbożne‘ Pdr.
» po w. 15:
,Jeszcze wskróś boru płynie
W ogromnym sosen szumie
I wieje w smętnej dumie
Po smętnej tej krainie
Aż w sinych mgłach przeminie, Pdr;
,I zaś nad borem płynie
W ogromnym sosen szumie
I wieje w starej dumie
Przez step ku Ukrainie,
Aż w sinych mgłach przeminie‘ LD.
» w. 16 ,nad‘ A, Pdr; ,na‘ P, LD, PNU.
» » 19 ,Prostaczkom‘ A, P, LD, PNU; ,Dzieciątkom‘ Pdr.
» » 20 ,I błyśnie‘ A, P, LD, PNU; ,Wybłyśnie‘ Pdr.
» po w. 20:
,Jeszcze na konające
W ciemnicach kładzie dłonie
I cichem światłem płonie,
Gdzie nie dobiega słońce,
Nawiedza dusze drżące.


A serca ludzkie biją,
A oczy ludzkie płaczą,
Gdy panią swą[2] obaczą
Tę własną[3] a nie czyją,
I tchem jej żywym[4] żyją.


I mnogie się ramiona
Podnoszą ku niej w ciszy,
Pierś mnoga ku niej[5] dyszy,
Choć tchnienie[6], zda się, kona,
Tak ciężkie dusz[7] brzemiona.


Przyszłości zasiew błogi
W uprawne role[8] ciska,
Przyszłości zorzą błyska,
Wskróś nocy i wskróś trwogi,
Tułacze wiedzie w progi[9].


Nad sprzecznych żądz zawieją
Przebłogą tęczą[10] wschodzi
I ster ujmuje łodzi
Z tych dłoni, które[11] mdleją,
I krzepi je nadzieją.


I w struny wichrów[12]trąca
I hymny budzi wieszcze,
Aż wstaną w żyłach[13] dreszcze,
Aż wskrześnie młodość drżąca[14]
I pożądanie słońca‘.
Tu następują w. 21—25, a potem:
,I z czarnej naszej chaty
Wynosim wszystkie blaski
Na rąbki[15] jej opaski,
Na smużki[16] jasnej szaty,
I sypiem przed nią[17] kwiaty...‘ LD, Pdr.


,Bo ona jest natchnieniem
I w nieszczęść państwie mocą,
Przez nią my ponad nocą
I ponad grobu cieniem,
W górę się duchem żeniem...


Bo na to się rodzili
Ojcowie i my, syny,
By dożyć tej godziny
I tej przebłogiej chwili,
Gdy nas ten wid zasili.


A cała siła ducha
Z niej idzie, ku niej pała,
Płomieniem rwie się z ciała
I ogniem czynów bucha
I trawi więź łańcucha‘ LD.Str. 56.

VII. IX. NA ROZSTAJU.

LD, 57; D, 88.

Str. 56 w. 3 ,cicha‘ D; ,teraz‘ LD.
» » 7 ,i‘ D; ,a‘ LD.
» » 9 ,nie ku temu tchnie‘ D; ,tchnie ku temu nie‘ LD.
» » 23 ,wyjadła‘ D; ,wyjada‘ LD.
» » 24 ,z swych siewów ni‘ D; ,z posiewów swych‘ LD.
Str. 56 w. 30 ,budowniczy nie skłoni‘ D; ,budownicy nie skłonią‘ LD.
» 57 » 1—6 brak w LD.


Str. 57.

VII. X. ZAKWITŁY CIERNIE.

A, 9; PIV, 9; LD, 65; PNUI, 45.

Str. 57 w. 8 ,śnieżystym‘ A, P, PNU; ,śnieżystych‘ LD.


Str. 57.

VII. XI. PO SZEŚCIU WIEKACH.

A, 9; Pdr BW 1891, I, 595; PIV, 11; D, 79; PNUII, 173.

Str. 57 tytuł w Pdr ,Beatryce i Francesca‘.
» w. 23 ,duchowi‘ P, PNU; ,mężowi‘ Pdr, D.
» 58 zam. w. 1: ,Gdy już się z piekieł na dzień dźwignął Boży‘ Pdr; ,Gdy on się z piekieł dźwignął na dzień Boży‘ D, A, P,
» » w. 2: ,Na tła różane i wiecznej brzask zorzy‘ Pdr, D.
» 58 w. 5 ,jego‘ A, Pdr, P, PNU; ,wieszcza‘ D.
» zam. w. 8: ,Wielki ów tułacz i pątnik z nad Arno‘ Pdr, D.
» w. 11 ,on‘ A, P, PNU; ,cię‘ Pdr, D.
» » 14 ,ogromnej pustce i w żywych‘ P, PNU; ,tej wielkiej pustce i żywych‘ Pdr, D; ,ogromnej pustce i żywych‘ A.
» » 15 ,przelękła‘ P; ,przeklęła‘ A, PNU; ,spłoszyła‘ Pdr, D.
» » 16 ,zamyka‘ A, P, PNU; ,zapada‘ Pdr, D.
» » 17 ,kraje podziemne‘ A, P, PNU; ,oczy skazańca‘ Pdr, D.
» » 18 ,echem‘ A, P, PNU; ,łanem‘ Pdr, D.
» » 19 ,poszłaś‘ A, P, PNU; ,przeszłaś‘ Pdr, D.
» 59 » 2 ,smętna‘ A, P, PNU; ,pani‘ Pdr, D.
» » 6 ,milczeniem, co‘ A, P, PNU; ,swą a pustką‘ Pdr, D.
Str. 59 w. 7 ,Na puste brzegi‘ A, P, PNU; ,Do smętnych brzegów‘ Pdr, D.
» » 9 ,sercu‘ Pdr; ,serca‘ A, P, D, PNU.
» » 10 ,Iż‘ A, PNU; ,Bo‘ Pdr, P, D.
» » 13 ,tych dwoje‘ A, Pdr, P, PNU; ,jak lecą‘ D.
» » 17 ,żaliła‘ A, P, PNU; ,użala‘ Pdr, D.
» zam. w. 18: ,Aligier twarzą zmierzchł i zaszedł w cienie‘ Pdr, D.
» » w. 19:
,A choć przycichły wichry i omdlały‘ Pdr;
,I choć przycichły wichry i omdlały‘ D.
» w. 20 ,A‘ A, P, D, PNU; ,I‘ Pdr.
» » — ,mir i‘ A, P, PNU; ,swoje‘ Pdr, D.
» zam. w. 21:
,On padł jak człowiek rażony złym grotem‘ Pdr;
,On padł jak człowiek dosiężon złym grotem‘ D.
» 60 w. 3 ,siny‘ A, Pdr, D; ,siwy‘ P, PNU.
» » 5 ,Cofnęłaś krok twój‘ A, P, PNU; ,Tyś krok cofnęła‘ Pdr, D.
» » 6 ,pracują‘ A, Pdr, P, PNU; ,panują‘ D.
» » — ,zmierzchniki‘ Pdr, P, D, PNU; ,zwierzchniki‘ A.
» » 7 ,padnie‘ A, P, PNU; ,omdlał‘ Pdr, D.
» » 8 ,ten‘ A, P, PNU; ,ów‘ Pdr, D.
» » 11 — 16 brak w Pdr.
» » 11 ,lodowe... katusze‘ A, P, PNU; ,lodową... katuszę‘ D.
» » 12 ,śnieżystej zamieci‘; ,śnieżystej zawiei‘ A, P, PNU; ,śniegowej zamieci‘ D.
» » 13 ,łamią‘ A, P, PNU; ,kruszą‘ D.
» » 15 ,spada‘ A; ,pada‘ Pdr, P, D, PNU.
» » 19 ,owej‘ A, Pdr, P, PNU; ,onej‘ D.
» » 21 ,Męki swej wnętrzem‘ A, P, PNU; ,Wnętrzem swej męki‘ Pdr, D.
» » 23 ,żałobnych‘ A, P, PNU; ,żałosnych‘ Pdr, D.
Str. 60 zam. w. 24:
,Gdzie słychać lament drzew, gdzie gałąź woła‘ Pdr;
,Gdzie słychać lament pniów, gdzie gałąź woła‘ D.
» » w. 27: ,Którego w kaźni Bóg musi zostawić‘ Pdr, D.
» » w. 28:
,Bo ani przekląć może, ani zbawić‘ Pdr;
,Bo ani przekląć nie może, ni zbawić‘ D.
» w. 30 ,nocy‘ A, Pdr, P, PNU; ,ciszy‘ D.
» » — ,wzeszła‘ Pdr, P, D, PNU; ,zeszła‘ A.
» 61 w. 1 ,szept słychać‘ A, P, PNU; ,słychać dech‘ Pdr, D.
» » 2 ,kość i‘ A, P, PNU; ,mózg i‘ Pdr; ,mózg a‘ D.
» zam. w. 3: ,Przeszedł te piekła i wyszedł bez ciebie‘ Pdr, D.
» w. 4 ,jęków‘ A, P, PNU; ,jęku‘ Pdr, D.
» » 5 ,się‘ brak w P, PNU.
» » 8 ,dziś‘ A, P, PNU; ,o‘ Pdr, D.
» po w. 8:
,Ja jestem z ziemi, gdzie miłość prowadzi
Kobietę w długie okropnych dni drogi,
A gdy wędrowce padają tam bladzi,
Czują w momencie śmiertelnej swej trwogi
Dłoń ukochaną, dłoń mięką (s) i ciepłą,
Co grzeje usta im i pierś zakrzepłą.


Ja jestem z ziemi, gdzie duch się nie lęka
Otrzeć swych skrzydeł o proch i o błoto,
Gdzie podniesiona niewieścia jest ręka
Nad wszelką nędzą i wszelką ciemnotą
I gdzie jęk bólu każdego szermierza
W umiłowaną najpierwej uderza.


Ja jestem z ziemi, gdzie męki okręgi
Mają swój smętny ogrojec niewieści,
Gdzie u bram piekieł składają przysięgi
I biorą czarne obrączki boleści
I niosą owe tragiczne pierścienie
Przez wielkie pola śnieżne i przez cienie.


I tam je niosą, gdzie kończą się drogi
Dnia słonecznego w podziemnej czeluści,
I bardzo blade, przechodzą przez progi
I tych szukają, co Bóg ich opuści,
A w piekle tworzą sen cichy o niebie...
...............
O Beatrycze! Ja nie wielbię ciebie!‘ D.Str. 61.

VII. XII. ERGO ERRAVI?

Pdr TgI Premium 1887; D, 87.

Str. 61 w. 26 ,ofiarę‘ D; ,w ofiarę‘ Pdr.
» 62 » 11 ,bywało, wiatr wionie‘ D; ,wiatr, było, powionie‘ Pdr.
» » 13 ,ze łzami‘ D; ,już płonę‘ Pdr.
» » 16 ,z mogiły‘ D; ,u mogił‘ Pdr.Str. 62.

VII. XIII. KTO NA GROBIE...

LD, 145; D, 84.

Str. 62 w. 27 ,w mogiłę wrasta‘ D; ,na grobie stanął‘ LD.
» zam. w. 28: ,Choćby w cudny kształt zaklęty‘ LD.
» » w. 30: ,Z złożonemi w ziemi szczęty‘ LD
» po w. 30:
,Czas go zetrze w pyły sine.
Posąg żalu z niemą twarzą
Zwiększy tylko tę ruinę,
Której kruki gospodarzą‘ LD.
Str. 63 w. 2 ,Kto żyw stoi‘ D; ,Stanął brzozą‘ LD.
» » 4 ,Kiedy przyjdzie‘ D; ,Na wiosenne‘ LD.
» » 5 — 8 brak w LD.
» » 9 ,Lecz dąb życia‘ D; ,Życie tylko‘ LD.Str. 63.

VII. XIV. WIĘC MI NAWIĄŻCIE...

Pdr KW 1889, nr. 1; LD, 51.

Str. 63 tytuł w Pdr ,Z moich piosnek‘.
» w. 24 ,nowych dni‘ LD; ,różach i‘ Pdr.
» » 30 ,ta‘ LD; ,to‘ Pdr.
» 64 » 6 ,we mnie się‘ LD; ,się we mnie‘ Pdr.
» » 20 ,mojej‘ LD; ,własnej‘ Pdr.Str. 64.

VII. XV. W WIELKI PIĄTEK.

AK Sztambuch L. Méyeta Bibl. Kras. nr. 1574 (przepisała i porównała p. Marya Dynowska); Pdr NR 1890, nr. 80; D, 62; WP3, 356.

Str. 64 w. 25 ,czasem‘ AK, D, WP; ,z czasem‘ Pdr.
» 65 » 1 ,Że tutaj w którejś‘ WP; ,I że tu w którejś‘ Pdr, D; ,I że tu w jednej‘ AK.
» zam. w. 2: ,Gdzie są wytarte przez tułaczy progi‘ AK.
» w. 11 ,ściekał‘ WP; ,kapał‘ Pdr, D.
» zam. w. 11: ,I że tu właśnie twój pot kapał krwawy‘ AK.
» w. 14 ,W pęta zakuty‘ Pdr, D, WP; ,Zakuty w pęta‘ AK.
» zam. w. 16: ,I siność grzbietu Twego jak u trupa‘ AK.
» w. 19 ,skróś‘ AK, WP; ,wśród‘ Pdr, D.
» » 27 ,swoją‘ Pdr, D, WP; ,Twoją‘ AK.
» zam. w. 30: ,Jako na krwawą Weroniki chustę‘ AK.
Str. 66 w. 2 ,znędzniałą‘ Pdr, D, WP; ,znajomą‘ AK.
» » 8 ,przybity do krzyża‘ WP; ,do krzyża przybity‘ AK, Pdr, D.
» » 11 ,taka żałość‘ Pdr, D, WP; ,taki ucisk‘ AK.
» » 12 tu koniec utworu w AK.
» » 23 ,bo czuję‘ WP; ,i czuję‘ Pdr, D.
» data w AK: ,30/11 1889, Warszawa‘.


Str. 66.

VII. XVI. NA DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA.

Al, odpis śp. St. Krzemińskiego; Pdr NR 1890, nr. 80; D, 56.

Str. 67 w. 2 ,ciała‘ Pdr, D; ,ciało‘ Al.
» » 8 ,niespokojne‘ Al, D; ,bezspokojne‘ Pdr.
» » 12 ,umęczonym‘ Al, D; ,umęczonych‘ Pdr.
» » 17 ,zbłysły‘ Al, Pdr; ,błysły‘ D.
» 68 » 1—4 brak w Al.
» » 4 ,owego‘ Al, D; ,onego‘ Pdr.
» » 12 ,jęków‘ Pdr, D; ,jęku‘ Al.
» » 14 ,pomiotano‘ Al, D; ,pomiatano, Pdr.


Str. 69.

VII. XVII. RESURREXIT.

Pdr NR 1890, nr. 80; D, 59; WP3, 359.
Str. 69 w. 11 ,głowę‘ D, WP; ,głowy‘ Pdr.
» » 27 ,waszym‘ Pdr, D; ,naszym‘ WP.
» » 28 ,światu‘ Pdr, WP; ,świata‘ D.
» » 29 ,waszych‘ Pdr, D; ,naszych‘ WP.
» 70 » 5 ,mękę‘ WP; ,dobę‘ Pdr, D.
» » 10 ,chmurek‘ D; ,chmurach‘ Pdr, WP.
» zam. w. 13: ,I skończy się na ziemi noc‘ Pdr, D.
» w. 20 ,wichrem‘ WP; ,wicher‘ Pdr, D.
» » 22 ,waszą‘ Pdr, D; ,naszą‘ WP.


Str. 71.

VII. XVIII. WIOSNA DO POETY.

A, 14; PIV, 15; PNUI, 46.

Str. 72 w. 1 ,srebrne‘ brak w A.


Str. 72.

VII. XIX. ZIMA DO POETY.

Pdr Ś, 1889, 1; LD, 111; D, 77.

Str. 72 tytuł w Pdr ,Zima poety‘.
» w. 7 ,ta‘ Pdr, LD; ,to‘ D.
» » 13 ,ta‘ Pdr, LD; ,to‘ D.
» » 14 ,żywota‘ Pdr, D; ,głęboko‘ LD.
» zam. w. 16: ,Kiedy wybieży‘ LD.
» w. 17 ,pieśnią jak wichrem‘ D; ,pieśni tchem ciepłym‘ LD.
» » 21 ,dadzą‘ Pdr, LD; ,tworzą‘ D.
» » 23 ,niwy‘ D; ,zagon‘ LD.
» zam. w. 27: ,A zaś wybuja, gdy przyjdzie godzina‘ LD.
» » w. 28: ,Ku słońcu buja plonami złotemi‘ Pdr; ,Plony złotemi‘ LD.
» 73 w. 3 ,Z wiatrem uderza‘ D; ,Tchem wiosny bijąc‘ Pdr, LD.
» » 4 ,O nasze‘ LD, D; ,O ciche‘ Pdr.Str. 73.

VII. XX. DEMON DO POETY.
A, 15; PIV, 17; PNUV, 179.

Str. 74.
VII. XXI. POETA DO DEMONA.

A, 17; Pdr KP 1891, 41; PIV, 19; PNUV, 181.

Str. 74 w. 12 ,zeń‘ A, P, PNU; ,z nich‘ Pdr.
» » 13 ,nim‘ A, P, PNU; ,w nim‘ Pdr.Str. 75.

VII. *XXII. W GÓRACH GRECYI.

Pdr BW 1891, I, 593.


Str. 77.

VIII. PIEŚNI BEZ ECHA.
I. PIEŚŃ O DOMU.

A, 20; PIV, 23; PNUIII, 139; WP2, 293; WP3, 281.

Str. 76 w. 2 ,skróś‘ PNU; ,wśród‘ A, P, WP.


Str. 78.

VIII. II. CIEMNYM LASEM...
A, 21; PIV, 25; PNUIII, 123 i 164.

Str. 78.
VIII. III. OJ, POROSŁA...

A, 22; PIV, 27; PNUIII, 124 i 163.
Str. 78 w. 21 i 22 ,Oj‘ A, P, PNU str. 124; ,Hej‘ PNU str. 163.
» » 23 ,Na... na‘ P, PNU; ,Po... po‘ A.
» 79 » 1 ,Oj‘ A, P, PNU str. 124; ,Hej‘ PNU str. 163.
» » 6 ,Zmroczył mi się‘ PNU str. 124; ,Zamroczył się‘ A, P, PNU str. 163.


Str. 79.

VIII. IV. KUBEK.

A, 22; PIV, 29; PNUIII, 125; WP3, 197.
Str. 79 w. 13 ,szczątków‘ P, PNU, WP; ,szczątów‘ A.Str. 79.

VIII. V. OJ, NIE TA JEST...
A, 23; PIV, 31; PNUIII, 126.

Str. 80.
VIII. VI. NOC I DZIEŃ.

A, 24; Pdr TgI 1891, I, 406; PIV, 33; PNUIII, 127; PNUV, 130.

Str. 80 zam. w. 10: ,Trzeźwem i jasnem życiem‘ Pdr.
» w. 20 ,cieniów‘ A, P, PNU; ,marzeń‘ Pdr.
» 81 zam. w. 1: ,Tam, gdzie wieczyste giną dale‘ Pdr.


Str. 81.

VIII. VII. OBIELIŁ NAM...

A, 25; Pdr Kr 1889, nr. 1 (Przegl. Lit.); PIV, 35; LD, 113; PNUIII, 161; przedruk WMł 1901, str. 11.
Str. 80 tytuł ,Piosenka‘ Pdr.
» 81 w. 11—14 brak w Pdr.
» po w. 22 następują w Pdr w. 27 — str. 82 w. 2.
» 82 w. 3—6 brak w Pdr.
» po w. 2:
,Do roboty, klepać kosy
I strugać płużyce,
A toć przyjdzie kiedyś orka,
Przyjdą kosowice!


Do roboty — dla ochoty,
A dla mocy ducha
Śpiewać ową pieśń ojcową,
Z której przyszłość bucha!‘ LD.


Str. 82.

VIII. VIII. PO ZIELONYCH TYCH POKOSACH...
A, 26; PIV, 37; PNUIII, 129.

Str. 83.
VIII. IX. HEJ! CIEŃ NA NIEBIE!...
A, 28; PIV, 79; PNUIII, 73.

Str. 83.
VIII. X. ZASZŁA ZORZA...

A, 28; PIV, 41; PNUIII, 74.

Str. 83.

VIII. XI. NIE ZATRZĘSIE...

A, 29; PIV, 43; PNUIII, 131.

Str. 83 w. 24 ,Całej pieśni‘ P, PNU; ,Całych piersi‘ A.
» 84 » 1 ,zbyt... zbyt‘ PNU; ,za... za‘ A, P.


Str. 84.

VIII. XII. OJ, DOLO...
A, 29; PIV, 45; PNUIII, 132.

Str. 84.
VIII. XIII. NIE DLA MNIE...
A, 30; PIV, 47; PNUIII, 75.

Str. 85.
VIII. XIV. CZEGO TY BLEDNIESZ...
LD, 87.

Str. 85.
VIII. XV. OJ, UŚNIJ...
LD, 89.

Str. 86.
VIII. XVI. A JAK CIEBIE...
Pdr Z 1887, nr. 12; LD, 91.

Str. 86.
VIII. XVII. ZAKRĘCIŁ SIĘ WIATR...
LD, 97.

Str. 86.
VIII. XVIII. A ŻEBY, WIETRZE...

LD, 99.

Str. 87.

VIII. XIX. PONIEŚCIE SIĘ...
LD, 105.

Str. 88.
VIII. XX. ZASZUMIAŁY...

Pdr Z 1896, nr. 6; LD, 109; przedruk WMł 1901, nr. 8 bez ost. zwrotki; »Poradnik teatrów i chórów włośc«. r. I, nr. 4.

Str. 88 w. 12 ,poranne‘ LD; ,majowe‘ Pdr.
» » 13 ,wiater‘ LD; ,wietrzyk‘ Pdr.


Str. 88.

VIII. *XXI. POD BESKIDAMI.
Pdr BW 1896, III, 468.

Str. 94.
VIII. XXII. PUŚCIŁY SIĘ...

LCh, 69; WP3, 242; KL 1907, nr. 269.

Str. 94 w. 11 ,grobach‘ LCh, WP; ,więzach‘ KL.


Str. 94.

VIII. XXIII. ILE DNIA...
LCh, 70.

Str. 95.
VIII. XXIV. ZAPŁONĘŁA...
LCh, 71.

Str. 95.
VIII. XXV. POLEWAŁY BUJNE DESZCZE...

LCh, 72.

Str. 96.

VIII. XXVI. DŁUGOŚ WODZIŁ...
LCh, 74.

Str. 96.
VIII. XXVII. KIEDY POLSKA...
LCh, 75.

Str. 97.
IX. VIVOS VOCO — MORTUOS PLANGO.
I. POWITANIE ROKU.

LD, 29; D, 65.

Str. 97 tytuł w LD , Rok Nowy‘.
» w. 7 ,jesteś i... nam‘ D; ,błyskasz przelotną nam‘ LD.
» » 8 ,i westchnieniem‘ D; ,westchnieniem tyś‘ LD.
» » 11 ,jasność‘ D; ,i rzut‘ LD.
» » 14 ,drodzy‘ D; ,bracia‘ LD.
» 98 » 3 ,w piersi‘ D; ,w piersiach‘ LD.
» » 7 ,Ach... przez‘ D; ,O... na‘ LD.
» » 13 — 18 brak w LD.


Str. 98.

IX. II. ROK STARY.

Pdr KP, 35 (porównała p. Marya Dynowska); D, 67.

Str. 98 tytuł w Pdr ,1888‘.
» 99 w. 5 ,naszej‘ D; ,twojej‘ Pdr.
» » 15 ,Siły — ni‘ D; ,Nie przyniósł‘ Pdr.


Str. 100.

IX. III. WIDZENIE.

Pdr DrA nr. 5154; LD, 147.

Str. 101 w. 15 ,a‘ LD; ,i‘ Pdr.
» » 17 ,na to‘ LD; ,wielkie‘ Pdr.
Str. 101 w. 30 ,nad‘ LD; ,pod‘ Pdr.
» 102 » 4 ,jest‘ brak w Pdr.


Str. 102.

IX. IV. W ZADUSZNY DZIEŃ.

Pdr Światła i cienie, Warszawa 1888, str. 111; Dkl nr. 5154; LD, 115; D, 54; przedruk WMł 1902, str. 161, z opuszczeniem zwrotki 5-tej i 4 zwrotek po wyrazie ,przyszłości‘.

Str. 102 tytuł ,Na cmentarzu‘ Pdr, Dkl, LD.
» w. 7 ,O, proście‘ Pdr, Dkl, D;, ,Proście wy‘ LD.
» » 14 ,Na których orły‘ D; ,Kędy orłowie‘ Pdr, Dkl, LD.
» » 16 ,Błądzi‘ D; ,Leci‘ Pdr, Dkl, D.
» zwrotki 5—10 w LD w nast. porządku: 6, 9, 5, 7, 8, 10.
» zam. w. 28: ,Na dzień przyszłości‘ Pdr, Dkl, LD.
» 103 w. 2 ,I nie o jasne‘ D; ,Nie o kamienne‘ Pdr, Dkl, LD.
» » 6 ,zieleń‘ D; ,gorycz‘ Pdr, Dkl, LD.
» » 7 ,Ale niech‘ D; ,Lecz niechaj‘ Pdr, Dkl, LD.
» » 9 ,O, proście‘ Pdr, Dkl, D;, ,Proście wy‘ LD.
» » 10 ,a‘ D; ,i‘ Pdr, Dkl, LD.
» » 12 ,żytniej‘ D;, ,swojskiej‘ Pdr, Dkl, LD.


Str. 103.

IX. V. UMARŁYCH PŁACZĘ...
D, 1.

Str. 104.
IX. VI. NA KURHANIE.

D, 6; LD, 71 część II.

Str. 106 w. 1 ,w trupich próchnach‘ D; ,w próchnach kości‘ LD.
Str. 106 zam. w. 2: ,I mogiłami wstrząsa, jak wiosenne deszcze‘ LD.
» w. 11 ,od wieków przez ziemię‘ D; ,przez ziemię od wieków‘ LD.
» » 12 ,naszych i krwi naszej‘ D; ,próżnych, próżnych potów‘ LD.


Str. 106.

IX. VII. »NASZE DZIADY.«
D, 52.

Str. 107.
IX. VIII. DROGA.
A, 32; PIV, 51; PNUV, 194; WP2, 268; WP3, 279.

Str. 108.
IX. IX.W ROCZNICĘ ŚMIERCI Z. KRASIŃSKIEGO.

A, 33; Pdr Kr 1887, nr. 9 (Przegl. Liter.); PIV, 53; LD, 33; D, 20; PNUV, 196.

Str. 108 zam. w. 14: ,Łkaniem kamiennych piersi i ech płaczem‘ A, Pdr, P, LD, PNU.
» » 17 ,smętna‘ A, Pdr, D; ,smutna‘ P, LD, PNU.
» » 21 ,archaniele‘ D; ,ten archanioł‘ A, Pdr, P, LD, PNU.
» » 22 ,będziesz‘ D; ,będzie‘ A, Pdr, P, LD, PNU.
» » 25 ,cię‘ D; ,go‘ A, Pdr, P, LD, PNU.
» 109 » 3 ,już‘ D; ,ten‘ A, Pdr, P, LD, PNU.
» zam. w. 6: ,Jutrzenek tęcze wyrzuca daremnie‘ A, Pdr, P, LD, PNU.
» » w. 7—8:
,Oto Irydyon sen przespał piekielny,
A on nie wznosi skrzydeł nieśmiertelny‘ A, Pdr, P, LD, PNU.
» w. 9—14 brak w A, P, PNU.
» » 9 ,i‘ Pdr, D; ,a‘ LD.
Str. 109 zam. w. 11: ,Nie daj zwątpieniu ich ducha zepsować‘ LD.
» w. 13 ,po wiekach zajaśnieć‘ D; ,na piersiach rozbłysnąć‘ Pdr; ,po wiekach rozbłysnąć‘ LD.
» » 17 ,ostygła‘ D; ,zastygła‘ A, Pdr, P, PNU.
» zam. w. 19:
,Na którem ptasich gniazd umilkły szmery‘ A, P, LD, PNU;
,Z którego wiosny uleciały szmery‘ Pdr.
» w. 20 ,ciosa cicho‘ D; ,ciesze głucho‘ Pdr, LD, PNU; ,ciesze teraz‘ A.


Str. 109.

IX. X. IGNACEMU DOMEJCE.

A, 34; PIV, 55; D, 28; PNUV, 198.

Str. 110 w. 9 ,maszty‘ A, P, PNU; ,w maszty‘ D.
» zam. w. 10: ,Bujny wiatr podzwania‘ D.
» w. 22 ,ojczystej‘ A, P, PNU; ,rodzinnej‘ D.


Str. 111.

IX. XI. JEJ PAMIĘCI.

A, 36; PIV, 57; PNUV, 200.

Str. 111 w. 5 ,mrok‘ PNU; ,zmrok‘ A, P.
» » 7 ,owa‘ P, PNU; ,ta‘ A.
» » 11 ,(drugim) miłym‘ A.
» 112 » 13 ,osamiały‘ P, PNU; ,osowiały‘ A.
» » 14 ,tym‘ P, PNU; ,twym‘ A.
» » 23 ,twej‘ A, PNU; ,swej‘ P.


Str. 113.

IX. XII. W ROCZNICĘ SZOPENA.

A, 39; Pdr TgI 1888, I, 130; PIV, 61; LD, 41; PNUV, 204.

Str. 113 w. 7 ,echo‘ A, P, LD, PNU; ,echa‘ Pdr.
» » 11 ,świerk‘ A, P, LD, PNU; ,krzyż‘ Pdr.
Str. 113 w. 15 ,Budzą ciebie‘ A, P, LD, PNU; ,Nie budzą cię‘ Pdr.
» zam. w. 19: ,Złota zorza nasza‘ Pdr.
» w. 25 do końca brak w A, P, PNU.


Str. 114.

IX. XIII. NAD MOGIŁĄ KRASZEWSKIEGO.
I.

Pdr »Nad mogiłą. Pamięci J. I. Kraszewskiego. Kraków 1887«; Kr 1887, nr 15 (Przegl. Liter.); LD, 43.

Str. 114 w. 10 ,wznieść je‘ Kr, LD; ,je wznieść‘ Pdr.
» » 15 ,Tego‘ LD; ,Jego‘ Pdr, Kr.
» 115 » 7 ,owych‘ LD; ,onych‘ Pdr, Kr.
» zam. w. 15:
,Niech ból ten serca i dłonie skojarzy‘ Pdr;
,Niech ten ból serca i dłonie skojarzy‘ Kr.


Str. 115.

IX. XIII. II.

Pdr por. IX. XIII. I; Kr 1887, nr. 9 (Przegl. Liter.).

Str. 116 w. 4 ,duch jasny‘ Kr; ,gromada‘ Pdr.
» » 8 ,pracą swoją‘ Kr; ,ja swą pracą‘ Pdr.


Str. 117.

IX. XIII. III.
A, 40; Pdr por. IX. XIII. I; PIV, 63; PNUV, 205.

Str. 117 po w. 4:
,Gdy my bez ducha, skarleli nędzarze,
Tracili prawo swoje pierworodne,
Tyś sam czcił za nas ojczyste ołtarze,
Miłując matkę za syny wyrodne.


Od chaty szedłeś, od kwietnych futorów,
Zstępując między stare uroczyszcza,
Za tobą tęcze szły pełne kolorów,
I złote zorze błyskały nad zgliszcza‘ Pdr.
Str. 117 w. 5 ,Ty‘ A, P, PNU; ,I‘ Pdr.
» 118 » 2 ,wdzięcznych‘ A, P, PNU; ,smętnych‘ Pdr.
» » 6 ,cierpieć na‘ A, P, PNU; ,strzedz swojej‘ Pdr.
» » 7 ,I‘ A, P, PNU; ,A‘ Pdr.
» » 13 ,to między żywemi‘ A, P, PNU; ,między żyjącemi‘ Pdr.
» » 16 ,praojcowskie‘ A, P; ,praojcowe‘ PNU; ,poojcowskie‘ Pdr.
» po w. 16:
,A teraz, Panie, modlić się nie mogę
Dla tego ducha o wieczne spocznienie...
Daj mu ruch raczej wieczny! A wskaż drogę
Przez serce ludu, przez ludu sumienie!‘ Pdr.


Str. 118.

IX. XIII. IV.

Pdr Ż 1887, 257; LD, 45; D, 3.

Str. 118 tytuł ,18 kwietnia‘ Pdr.
» w. 18 ,W ziemi‘ Pdr, LD; ,Do ćmy‘ D.
» » 19 ,dziedziną‘ Pdr, D; ,krainą‘ LD.
» » 23 ,oną‘ Pdr, D; ,ową‘ LD.
» 119 » 15 ,O‘ Pdr, D; ,Oj‘ LD.
» 120 » 8 ,krzyżów‘ LD; ,grobów‘ Pdr, D.


Str. 120.

IX. XIV. WIOSENNE WITANIE ZIEMI.

AK (A1) nr. 5154 (luźna kartka); A2 w »Nowych pieśniach« k. 145 (przemazany); Pdr BW 1905, II, 364; TgI1 1907, I, 382; TgI2 1912, I, 362.

Str. 120 w. 12 ,a my jeszcze‘ A2, Pdr, TgI1—2; ,i jeszcze my‘ A1.
» » 15 ,Znów do płodnego‘ A2, TgI2; ,Znów do swojego‘ Pdr; ,Znowu do swego‘ A1, TgI1.
» » 16 ,mroków‘ A2, TgI2; ,grobów‘ Pdr; ,grobu‘ A1, TgI1.
Str. 120 w. 17 ,mdlejących‘ A1—2, Pdr, TgI2; ,omdlałych‘ TgI1.
» zam. w. 19: ,O starowieczny, o drogi nasz domie‘ A1.
» w. 20 ,zniczem gore‘ A2, TgI1—2; ,gore zniczem‘ Pdr; ,gore znicza‘ A1.
» zam. w. 22: ,Gniazdo ty nasze‘ A1.
» w. 25 ,twoją‘ A1—2, TgI1—2; ,swoją‘ Pdr.
» » — ,do morza donasza‘ A2, Pdr, TgI1—2; ,po morzach roznasza‘ A1.
» » 26 ,Ty‘ A2, Pdr, TgI2; ,O‘ A1, TgI1.
» 121 zwrotki 5 i 6 w TgI1 przestawione.
» w. 5 ,bezobronnych‘ A2, Pdr, TgI1—2; ,bezbronnych ty‘ A1.
» » 6 ,Nieprzemożeni‘ A2, TgI2; ,Niezwyciężeni‘ A1, Pdr, TgI1.
» » 8 ,Ty twierdzo‘ A2, Pdr, TgI1—2; ,Twierdzo ty‘ A1.
» » 10 ,wybucha‘ A1—2, TgI1—2; ,nam bucha‘ Pdr.
» obok daty są w A1 rzymskie cyfry: ,III—IV“ oznaczające zapewne miesiące.
data w A1.


Str. 121.

IX. V. LIRNIKOWI NA VIA MONTEBELLO.

Pdr Ś 1888, 440; D, 10.

Str. 121 motto ,a‘ Pdr; ,i‘ D.
» w. 17 ,z brzega‘ D; ,z brzegu‘ Pdr.
» » 18 ,noclega‘ D; ,noclegu‘ Pdr.
» » 20 ,swą lirę‘ D; ,lirę swą‘ Pdr.
» 122 » 18 ,wielkie‘ D; ,dziwne‘ Pdr.
» 123 » 6 ,głośnym‘ D; ,górnym‘ Pdr.
» zam. w. 8: ,I za tułaczych żórawi łańcuchem‘ Pdr.

Str. 123.

IX. XVI. NA ŚMIERĆ JANA MATEJKI.

LCh, 35; WP3, 352.

Str. 123 w. 18 ,strzymał‘ WP; ,trzymał‘ LCh.
» » 21 ,mężny syn‘ WP; ,syn mężny‘ LCh.
» » 22 ,o Polsko‘ WP; ,narodzie‘ LCh.
» 124 » 2 ,Grunwaldzkim pogromem‘ WP; ,W grunwaldzkim pogromie‘ LCh.
» » 9 ,i gdzie‘ WP; ,jest i‘ LCh.
» » 10 ,o Polsko‘ WP; ,narodzie‘ LCh.
» » 13 ,twych dzierżaw‘ WP; ,dorobków‘ LCh.
» » 16 ,nas‘ WP; ,was‘ LCh.
» » 20 ,strzymał‘ WP; ,trzymał‘ LCh.


Str. 124.

IX. XVII. ADAMOWI ASNYKOWI POMOGILNE.

Ak, str. 214; PNUV, 215.

Str. 125 w. 20 ,i‘ Ak; ,ci‘ PNU.


Str. 127.

IX. XVIII. WSTAŃ, O DZIECIĘ...
I.

A, 46; Pdr Ż 1887, nr. 12; PIV, 71; LD, 137; PNUI, 153.

Str. 127 w. 3 ,o dziecię‘ A, LD, PNU; ,me dziecię‘ Pdr.


Str. 127.

IX. XVIII. II.
A, 47; Pdr Ż 1887, nr. 12; PIV, 71; LD, 141; PNUI, 153.

Str. 127.
IX. XVIII. III.

A, 47; Pdr Ż 1887, nr. 12; PIV, 72; LD, 143; PNUI, 154; przedruk w WMł 1902, nr. 173 od słów ,Szanuj, drogie dziecię moje‘ do końca.
Str. 128 w. 7 do końca brak w LD.

Str. 128.

IX. XIX. NIE LICZ WŚRÓD BURZY...
A, 48; PIV, 73; PNUI, 152.

Str. 128.
IX. XX. POD KAŻDĄ STOPĄ...

A, 49; PIV, 75; PNUI, 151.

Str. 128 w. 28 ,i tak‘ P, PNU; ,I tak‘ A.
» » 29 —30 ,wystrzelić... wcielić‘ P, PNU; ,wystrzeli... wcieli‘ A.


Str. 129.

IX. XXI. WEZWANIE.

A, 49; PIV, 77; PNUV, 134; WP3, 195.

Str. 129 w. 20 ,serce‘ WP; ,dusza‘ A, P, PNU.


Str. 130.

X. Z POLA I Z LASU.
*I. KIEDY PAN JEZUS...
Pdr TgI 1893, II, 164.

Str. 131.
X. *II. FIOŁEK.
Pdr KwP, 11; utwory II, III, IV, V przepisał i porównał z drukiem p. Zygmunt Wolski.

Str. 132.
X. *III. KONWALIA.
Pdr KwP, 15.

Str. 133.
X. *IV. RÓŻA.

Pdr KwP, 19.

Str. 133.

X. *V. BRATEK.
Pdr KwP, 29.

Str. 134.
X. VI. ŻÓRAWIE.

Pdr TgI 1893, II, 235; PIV, 115.

Str. 134 w. 22 ,Krzykiem‘ P; ,Smutnie‘ Pdr.
» 135 » 20 ,Od zachodniej‘ P; ,Z zachodniej‘ Pdr.


Str. 136.

X. VII. JUŻ WRÓCIŁY...
A, 52; PIV, 81; PNUIII, 175.

Str. 137.
X. VIII. NIGDY JA WAS...
A, 52; PIV, 83; PNUIII, 176.

Str. 137.
X. IX. W ODDALONYCH...

A, 53; PIV, 85; PNUIII, 177.

Str. 138 w. 1 ,rzeczy‘; ,rzeczach‘ A, P, PNU (zapewne przez omyłkę).


Str. 138.

X. X. NASZE SREBRO, ZŁOTO.

A, 54; Pdr BW 1891, II, 390; PIV, 87; PNUIV, 147.

Str. 138 tytuł w Pdr ,Złoto, srebro‘
» w. 27 ,by‘ A, P, PNU; ,jak‘ Pdr.
» 139 » 9 ,w zieleni‘ Pdr, P, PNU; ,w jesieni‘ A.
» » 12 ,złotem‘ A, P, PNU; ,nowem‘ Pdr.
» » 23 ,het‘ A, Pdr; ,hen‘ P, PNU.
» » 24 ,pole‘ A, P, PNU; ,zagon‘ Pdr.
» » 25, 26, 27 ,Co dnia‘ A, P, PNU; ,Codzień‘ Pdr.
Str. 140 w. 4 ,Niebo śmieje‘ K, P, PNU; ,Dzień zaśmieje‘ Pdr.
» » 5 ,z smętku‘ K, P, PNU; ,z smutku‘ Pdr.
» » 8 ,Nasze... nasze‘ K, P, PNU; ,Owo... owo‘ Pdr.
» » 9 —16 brak w Pdr.
» » 12 ,tak‘ PNU; ,ją‘ K, P.
» » 22 ,Pod tym‘ K, P, PNU; ,Gdzieś pod‘ Pdr.


Str. 140.

X. XI. NA ŚNIEGU.
K, 58; PIV, 91; PNUIII, 184.

Str. 141.
X. XII. PONOWA.
K, 59; PIV, 93; PNUIII, 98; WP2, 280; WP3, 283.

Str. 142.
X. XIII. DZIADUŚ.

K, 61; Pdr. TgP 1889, nr. 1; PIV, 95; LD, 93; PNUIII, 91.

Str. 142 tytuł w LD ,Z progu chaty‘.
» » Pdr ,Przed chatą‘.
» zam. w. 23 ,Wyszedł stary dziaduś z chaty‘ Pdr.
» w. 26 ,strony‘ K, P, LD, PNU; ,zorze‘ Pdr.
» 143 » 2 ,Suchym‘ K, P, LD, PNU; ,Drobnym‘ Pdr.
» » 14 ,drobnym‘ K, Pdr, P, LD; ,dobrym‘ PNU.
» » 16 ,Jak skowronek‘ K, P, LD, PNU; ,Ze skowronkiem‘ Pdr.
» » 17 ,krople potu‘ K, P, LD, PNU; ,Padło słowo‘ Pdr.
» » 18 ,z potem‘ K, P, LD, PNU; ,z ziarnem‘ Pdr.
» zam. w. 20 ,Co go będą wnuki jadły‘ Pdr.
» w. 21 —28 brak w Pdr.
» » 28 ,krwawą‘ Pdr, PNU; ,bujną‘ K, P, LD.
Str. 143 w. 29 do końca brak w K, P, PNU.
» 144 zam. w. 2 ,I ukazał łzy dwie słone‘ Pdr.
» w. 3 —6 brak w Pdr.
» zam. w. 7 ,I zapatrzył się daleko‘ Pdr.
» w. 9 ,zapomnianym‘ LD; ,gdzieś nieznanym‘ Pdr.
» » 10 ,Błogoslawi‘ LD; ,Błogosławił‘ Pdr.


Str. 144.

X. XIV. W PIWNICZNEJ IZBIE.

Pdr: M. Konopnicka. W piwnicznej izbie. Warszawa 1888, str. 16 (por. p. Marya Dynowska); PIV, 97; PNUIV, 159; WP2, 30; WP3, 26.

Str. 147 w. 8 ,okiem‘ PNU; ,oczkiem‘ Pdr, P, WP.
» » 16 ,wież‘ P, PNU, WP; ,już‘ Pdr.
» » 23 ,koralach‘ Pdr; ,kolorach‘ P, PNU, WP.
» » 25 ,ptasze‘ PNU; ,ptasie‘ Pdr, P, WP.


Str. 150.

X. XV. W KAMIENIU POLNYM...
K, 85; PIV, 119.
Str. 151, w. 14 ,owszem‘ P; ,wolę‘ K.

Str. 151.
X. XVI. W LESIE.
I.
K, 79; Pdr TgI 1889, II, 251; PIV, 107; PNUIII, 179; WP2, 270; WP3, 267.

Str. 152.
II.

K, 80; Pdr TgI 1889, II, 251; PIV, 109; PNUIII, 181; WP2, 271; WP3, 269.

Str. 152 w. 14 ,za mną‘ K, P, PNU, WP; ,idzie‘ Pdr.
» zam. w. 17 ,I nie mogę oczu zwrócić‘ Pdr.

Str. 153.

III.

K 81; Pdr TgI 1889, II, 251; PIV, 111; PNUIII, 182, WP2, 272; WP3, 270.

Str. 153 zam. w. 3 ,Uprzykrzywszy towarzysza‘ Pdr.
» w. 6 ,siwy‘ P, PNU; WP; ,siny‘ K, Pdr.
» » 17 ,rozwiewa‘ P, PNU, WP; ,powija‘ K, Pdr.
» » 19 ,głucho‘ K, P, PNU, WP; ,tęskno‘ Pdr.


Str. 153.

IV.

K, 82; Pdr TgI 1889, II, 252; PIV, 113; WP2, 273; WP3, 272.
Str. 153 zam. w. 21 ,A ja stoję blada, cicha‘ Pdr.
» w. 25 ,zimnem‘ K, P, WP; ,na pniu‘ Pdr.
» 154 » 1 ,własnej duszy‘ K, P, WP; ,duszy własnej‘ Pdr.
» » 5 ,zroszonym‘ K, P, WP; ,zielonym‘ Pdr.
» » 6 ,lekkiej‘ K, P, WP; ,białej‘ Pdr.
» po w. 6 ,I zamyślam się głęboko,
Skąd mi w piersi taki ból
Jeśli dusza moja tchnieniem
Naszych lasów, naszych pól‘ Pdr.


Str. 155.

*XI. PIEŚNI PRZYGODNE.
*I. Z KOLĘDĄ.
Pdr TgI 1895, I, 12.

Str. 156.
*II. W PALMOWĄ NIEDZIELĘ.
Pdr TgI 1895, I, 218.

Str. 157.
*III. MAIK.

Pdr TgI 1894, I, 298.

Str. 159.

XII. GWIAZDY.
I. PRZY OKNIE.

K, 88; Pdr TgI 1891, I, 308; PIV; 123; PNUV, 31.

Str. 159 tytuł w Pdr ,Wiosenną nocą‘.
» w. 6 ,ciche‘ K, P, PNU; ,słyszę‘ Pdr.
» » 15 ,ciemnych‘ K, P, PNU; ,ciemny‘ Pdr.


Str. 160.

II. NA MROŹNEM NIEBIE.

K, 89; PIV, 125; PNUV, 33.

Str. 160 w. 11 ,pustą drogą‘ PNU; ,pusta droga‘ K, P.


Str. 161.

III. O, NIE JEST NIKT...
K, 91; PIV, 127; PNUV, 36.

Str. 162.
IV. VIDENTES STELLAM MAGI...

K, 92; PIV, 129; PNUV, 37.

Str. 162 pod tytułem: ,(Hymn Palestriny)‘ K, P.


Str. 163.

V. TY GWIAZDO...

K, 94; PIV, 131; PNUV, 40.
Str. 163 tytuł w K, P ,Kiedyś...‘
» 164 w. 17 ,A życie‘ PNU; ,Życie to‘ K, P.


Str. 164.

VI. ANGELUS.
K, 96; Pdr TgI 1892, II, 403; PIV, 133; PNUV, 45; WP2, 287; WP3, 275.

Str. 167.
VII. TA GWIAZDA...

LD, 59.

Str. 168.

VIII. ŚWIAT ZAWOJOWAŁ...
LD, 63.

Str. 168.
IX. W TRZEJKRÓLOWY WIECZÓR.

LD, 101; D, 71; WP3, 252.

Str. 168 tytuł w LD ,Dwie gwiazdy‘.
» 169 w. 1 ,ona‘ WP; ,owa‘ LD, D.
» » 13 ,że ‘ D, WP; ,Bo‘ LD.
» » 15 ,że ‘ D, WP; ,bo‘ LD.
» » 21 ,Cobyś‘ WP; ,Żebyś‘ LD, D.
» » 22 ,skraj‘ D, WP; ,kraj‘ LD.
» » 24 ,Na‘ D, WP; ,Do‘ LD.
» » 25 ,Coby‘ WP; ,Żeby‘ LD, D.
» » 27 ,Coby‘ WP; ,Żeby‘ LD, D.
» » 28 ,krwawe‘ D, WP; ,ciężkie‘ LD.
» 170 w. 1—4 w LD następuje po zwrotce 2 (str. 169).
» » 3 ,prościuśko‘ WP; ,prościutko‘ LD, D.
» » 4 ,Coby‘ WP; ,Żeby‘ LD, D.
» » 8 ,gwiazda‘ D, WP; ,gwiazdka‘ LD.
» » 9 ,Jako smolna‘ D, WP; ,Jak smolna się‘ LD.
» » 11 ,patrzący‘ D, WP; ,patrzącym‘ LD.
» » 12 ,psi wszyscy‘ WP; ,psy wszystkie‘ LD, D.
» » 15 ,trzejkrólowa‘ WP; ,betlejemska‘ LD, D.
» » 17—20 brak w LD.
» zam. w. 19 ,I prościuśko w nią patrzyłem‘ D,
» w. 20 ,Coby‘ WP; ,Żeby‘ D.
» » 21 ,moja dola‘ D, WP; ,dola moja‘ LD.
» 171 » 7 ,dusza‘ WP; ,serce‘ LD, D.


Str. 172.

XIII. W ZIELONE.
I.

K, 125; Pdr TgI 1892, I, 318; PIV, 165; PNUV, 113.

Str. 172 w. 7 ,niespożyty‘ K, P, PNU; ,niepożyty‘ Pdr.

Str. 172.

II.

K, 125; Pdr TgI 1892, I, 318; PIV, 167; PNUV, 114.

Str. 172 w. 15 ,A sama idzie‘ K, P, PNU; ,I w cień odchodzi‘ Pdr.
» » 16 ,Roniąc łzy‘ PNU; ,I roni‘ Pdr, K, P.


Str. 173.

III.

K, 129; Pdr TgI 1892, I, 318; PIV, 169; PNUV, 115.

Str. 173 w. 1 ,Ja sam‘ K, P, PNU; ,Sam już‘ Pdr.
» » 19 ,brzęczy pszczoła‘ K, P, PNU; ,pszczoła brzęczy‘ Pdr.


Str. 173.

IV.

K, 127; Pdr TgI 1892, I, 319; PIV, 171; PNUV, 117.

Str. 174 w. 5 ,zbudzoną z zieleni‘ K, P, PNU; ,chodzącą w zieleni‘ Pdr.
» » 12 ,a‘ Pdr, PNU; ,i‘ K, P.


Str. 174.

V.

K, 128; Pdr TgI 1892, I, 319; PIV, 173; PNUV, 118.

Str. 174 w. 23 ,maleńki ten‘ K, P, PNU; ,ten maleńki‘ Pdr.


Str. 174.

VI.

K, 128; Pdr TgI 1892, I, 319; PIV, 175; PNUV, 119.

Str. 175 w. 1 ,gwiazdkę‘ Pdr, PNU; ,gwiazdę‘ K, P.
» » 13 ,nic... zmieni‘ K, P, PNU; ,nic się nie odmieni‘ Pdr.
» » 15 ,pąki pędzi‘ K, P, PNU; ,pędzi pąki‘ Pdr.

Str. 175.

VII.

K, 130; Pdr TgI 1892, I, 319; PIV, 177; PNUV, 121.

Str. 175 w. 22 ,tej majowej‘ K, P, PNU; ,majowej tej‘ Pdr.
» » 25 ,tę półsenną‘ K, P, PNU; ,półsenną tę‘ Pdr.
» » 26 ,Mroków, mdlejących‘ K, P, PNU; ,Mdlejących mroków‘ Pdr.


Str. 176.

VIII.

K, 130; Pdr TgI 1892, I, 319; PIV, 179; PNUV, 122.

Str. 176 w. 3 ,mam na swojej‘ K, P, PNU; ,na swojej mam‘ Pdr.
» » 7 ,świat‘ K, P, PNU; ,kwiat‘ Pdr.
» » 10 ,marzyć i tęsknić‘ K, P, PNU; ,tęsknić i marzyć‘ Pdr.
» » 11 ,brzoza biała‘ K, P, PNU: ,biała brzoza‘ Pdr.


Str. 177.

XIV. LISTY.
Pdr »Listy. Napisała Marya Konopnicka. M. Arct w Warszawie«. (1893) str. nlb. 24.

Str. 191.
XV. KALOKAGATOS.

A1, 13; A3, k. 8; Pdr KC 1883, nr 5 (porównała z Pdr p. Marya Dynowska); PIII, 13; PNUIII, 61; WP1, 55; WP2, 65; WP3, 61.

Str. 191 tytuł w A1, A3 i wszystkich wyd. ,Kaloskagatos‘, wyraz w tej formie greczyźnie nieznany.
» w. 1 ,czernią‘ P, PNU, WP; ,czernię‘ A1, A3, Pdr.
» » 9 ,to‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,tak‘ Pdr.
Str. 191 w. 10 ,wszelkiej‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,sprosnej‘ Pdr.
» » 13 ,otwartą‘ A1, A3, Pdr, P, WP; ,złocistą‘ PNU.
» » 17 ,Spojrzało chłopię‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,Chłopiec wzrok podniósł‘ Pdr.
» » 20 ,snuli‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,chwiali‘ Pdr.
» 192 » 3 ,z rękoma‘ A1, Pdr, P, PNU, WP; ,z rękami‘ A3.
» » 4 ,W gęstwinę włosów‘ A1, P, PNU, WP; ,W splątane włosy‘ A3, Pdr.
» » 5 ,patrzał‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,patrzył‘ Pdr.
» » 8 ,nagle‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,naraz‘ Pdr.
» zam. w. 10 ,Poczuł kipiące wśród łona‘ A3, Pdr.
» w. 11 ,strzała‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,struna‘ Pdr.
» » 12 ,swojego tapczana‘ A1, P, PNU, WP; ,jak burza daleka‘ A3, Pdr.
» » 13 ,ramię‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,rękę‘ Pdr.
» » 14 ,pana‘ A1, P, PNU, WP; ,Greka‘ A3, Pdr.
» » 19 ,ten krzyk‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,krzyk ten‘ Pdr.
» zam. w. 21 ,I miał coś z zwierza, i znów coś z człowieka‘ A3, Pdr.
» w. 22 ,jęku i groźby‘ A1, Pdr, P, PNU, WP; ,I jakieś groźby‘ A3.
» » 22 ,Jęku‘ A1, P, PNU, WP; ,I jęk‘ Pdr.
» » 24 ,I lekko pobladł‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,Lekko pobladłszy‘ Pdr.


Str. 193.

XVI. W PIREJSKIM PORCIE.

A1, 16; A3, k. 15; Pdr Św 1884, 254; PIII, 17; PNUII, 45; WP2, 73; WP3, 69.

Str. 194 w. 8 ,go na ołtarz‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,na ołtarz go‘ Pdr.
Str. 194 w. 11—19 brak w Pdr.
» » 17 ,hejton‘ A1, Pdr, P, PNU, WP; ,antyklej‘ A3.
» zam. 19 ,Ze swego płaszcza‘ A3.
» zam. w. 21 ,Mistrzu, powiedz mi, jak sądzisz‘ Pdr.
» w. 24 ,atenogenes‘ A1, P, PNU, WP; ,antyklej‘ A3, Pdr.
» » 25 ,pewno‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,i tak‘ Pdr.
» po w. 25 ,atenogenes‘ A3, Pdr.
» w. 25 ,komu tu wierzyć‘ A1, P, PNU, WP; ,Kto z nich ma słuszność‘ A3, Pdr.
» 195 w. 3 ,morskiej‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,morskich‘ Pdr.
» » 23 ,raz, trzeci‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,i trzeci‘ Pdr.
» » 26 ,już‘ dodane, przez wydawcę, gdyż inaczej wiersz liczyłby 10 zgłosek zamiast wymaganych 11.
» » 29 ,leżeć gdzie‘ Pdr, P, PNU, WP; ,gdzie leżeć‘ A1, A3.
» 196 » 2 ,Lecz ..... zmienia‘ A1, P, PNU, WP; ,W wiatr się rozwiewa‘ A3, Pdr.
» » 12 ,stary puhacz‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,nietoperze‘ Pdr.
» » 14 ,Nie! Jak‘ A1, A3, P, PPNU[18], WP; ,Albo‘ Pdr.
» 197 » 1—19 brak w Pdr.
» » 17 ,Widział Chryzypa‘ A1, P, PNU, WP; ,I Antykleja‘ A3.
» » 19 ,Tymona‘ A1, P, PNU, WP; ,Chryzypa‘ A3.
» » 22 ,chryzyp‘ A1,P, PNU, WP; ,atenogenes‘ A3, Pdr.
» » 24 — str. 198 w. 3 brak w A3, Pdr.
» 198 zam. w. 4 ,Heraklit jako chmura wszedł nade mną‘ A3, Pdr.
» » 8 ,zaczął‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,począł‘ Pdr.
» » 11 ,naliczysz‘ A1, P, PNU, WP; ,naliczyć‘ Pdr.
Str. 198 w. 11 przekreślony w A3.
» zam. w. 11—13:
,Właśniem był wytchnął Anaksymenesa
I pozostałem próżen systematu,
Jak pusty pęcherz albo pusta kiesa,
Kiedy Heraklit objawił się światu.
(Więc) I podpaliwszy (mnie) go na cztery rogi,
Wykurzył z niego wszystkie dawne bogi.
Mówi — ja słucham — zaczyna być parno‘ A3.
» zam. w. 14 ,Mądrość mi gwiazdą wschodzi wielką, czarną‘ Pdr.
» w 18 ,Trzeszczy‘ PNU; ,Trzeszczą‘ A1, A3, Pdr, P, WP.
» » 19 ,gdy wtem‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,i wnet‘ Pdr.
» » 24 ,Kleona‘ A1, P, PNU, WP; ,Hejtona‘ Pdr; ,Tymona‘ A3.
» 199 » 9 ,tej płynie‘ A1, P, PNU, WP; ,przepływa‘ A3, Pdr.
» » 18 ,Ho! ho! ‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,chryzyp. Ho, ho‘ Pdr.
» » 19 ,chryzyp‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,hejton‘ Pdr.
» » 23 ,w zadumie‘ A1, P, PNU, WP; ,w zamyśleniu‘ A3, Pdr.
» » 24 ,co było, co będzie‘ A1, P, PNU, WP; ,co jest, było, będzie‘ Pdr; ,co było i będzie‘ A3.
» » 25 ,antyklej‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,chryzyp‘ Pdr.
» » 1 ,chryzyp‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,antyklej‘. podpowiadając‘ Pdr.
» zam. w. 3—4 ,chryzyp.
I ujrzał w ogniu wszystkie Grecyi domy‘
Pdr.
Str. 200 w. 7 ,I‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,A‘ Pdr.
» » 9 ,mnie w pole‘ P, PNU, WP; ,mnie w polu‘ A1, ,mną w polu‘ A3, Pdr.
» » 10 ,na słońcu mnie‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,i na słońcu‘ Pdr.
» » 17 ,chryzyp‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,hejton‘ Pdr.
» » 24 ,Cicho, wszak ja też‘ A1, P, PNU, WP; ,Słucham i jak wy‘ A3, Pdr.
» 201 » 1 ,hejton‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,antyklej‘ Pdr.
» » 3 ,antyklej‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,hejton‘ Pdr.
» » 5 ,hejton‘ A1, P, PNU, WP; ,chryzyp‘ A3, Pdr.
» » 7 ,antyklej‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,charyst‘ Pdr.
» » 9 ,chryzyp‘ A1, P, PNU, WP; ,tymon‘ Pdr; ,hejton‘ A3.
» » 13 ,jądrem jest‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,jest jądrem‘ Pdr.
» » 14 ,hejton‘ A1, P, PNU, WP; ,antyklej‘ A3, Pdr.
» » 15 ,chryzyp‘ A1, P, PNU, WP; ,tymon‘ Pdr; ,hejton‘ A3.
» » 16 ,antyklej‘ A1, P, PNU, WP; ,hejton‘ Pdr; ,chryzyp‘ A3.
» » 17 ,chryzyp‘ A1, P, PNU, WP; ,tymon‘ Pdr; ,hejton‘ A3.
» » 18 ,atenogenes‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,tymon‘ Pdr.
» » 19 ,pochylam więc‘ A1, P, PNU, WP; ,ja pochylam‘ A3, Pdr.
» » 20 brak w Pdr.
» zam. w. 21 ,I słyszę jakieś wołania echowe‘ Pdr.
» 202 w. 8 ,Lecą‘ PNU, WP; ,Lezą‘ A1, A3, Pdr, P.
Str. 202 w. 9 brak w A3, Pdr.
» » 12 ,antyklej‘ A1, P, PNU, WP; ,chryzyp‘ A3, Pdr.
» » 15 ,mieć będziesz‘ A1, A3, P, PNU, WP; ,będziesz miał‘ Pdr.
» po w. 16 ,No, moim także‘ A3, Pdr.
» w. 17 — str. 203 w. 19 brak w A3, Pdr.
» zam. w. 25 ,Chwila milczenia‘ Pdr.
» w. 27 ,chryzyp‘ A1, P, PNU, WP; ,hejton‘ Pdr.
» ostatni wiersz utworu liczy, przez pomyłkę. 13 zgłosek zamiast 11-u.
» po w. 29 ,tymon.
Jakto, więc w całym myśli greckiej świecie
Nic mi godnego wiary nie wskażecie?
Więc wszystko trzeszczy i z pod stóp ucieka?...
Więc z tylu dumań pod niebem Hellady
Nie został nawet jeden promyk blady,
Coby kierować mógł krokami Greka?...
Więc nic? więc tylko mgła jakaś majaczy
Nad sercem, które targa się w rozpaczy?
Więc życia o co zahaczyć tu niema?
Więc wszystko, na co oczy moje patrzą,
To tylko wielkie nicości systema,
Przykryte waszą wymową najgładszą?
Na każdej drodze więc zwątpienia chmura?


atenogenes
(odwracając ku Tymonowi głowę).
A! Zapomniałem jeszcze — Epikura.‘ Pdr.


Str. 204.

XVII. W ROCZNICĘ TERMOPILÓW.

A1, 34; A3, k. 7;’ Pdr TgP 1883, 396; PIII, 35; PNU II, 67.

Str. 204 tytuł w Pdr ,Na zerwanej strunie‘.
» » w A3 ,W rocznicę‘.
» w. 2 ,Tymon‘ A1, P, PNU; ,Dajmos‘ A3, Pdr.
Str. 204 w. 2 ,Księgi... stare‘ A1, P, PNU; ,Księgę... starą‘ A3, Pdr.
» » 3 ,Heraklidowe‘ Pdr; ,Heraklitowe‘ A1, A3, P, PNU.
» zam. w. 4 ,I ofiarować bogom i błagać ofiarą‘ A3; ,Wonną bogom swej ziemi złożoną ofiarą‘ Pdr.
» w. 5 ,zszarzałe‘ A1, Pdr, P, PNU; ,zszarzane‘ A3.
» » 6 ,gorącem‘ P, PNU; ,gorących‘ A1, A3, Pdr.
» zam. w. 7 ,I niósł wieńce kwiatowe, pieśni i obiaty‘ Pdr.
»po

w. 8 ,I w każdym włosie głowy miał i w każdej żyle,
I w każdem tętnie żyły wielkie Termopile‘ Pdr.
» w. 13 ,do stóp rzuciły‘ A1, A3, P, PNU; ,rzuciły do stóp‘ Pdr.
» po w. 13 ,Na ziemnym pyle kładąc jasne czoła swoje‘ Pdr.
» w. 18 brak w Pdr.
» » 19 ,poszedł‘ A1, A3, P, PNU; ,wstąpił‘ Pdr.
» 205 » 3 ,w brudnych pyłach‘ A1, A3, P, PNU; ,w brudnym prochu‘ Pdr.
» » 5 ,marmurowych‘ A1, A3, P, PNU; ,skrępowanych‘ Pdr.
» » 8 ,Milczeniem się skarżyła‘ A1, P, PNU; ,skarżyła się milczeniem‘ Pdr.
» » — ,wzrok‘ A1, Pdr, P, PNU; ,głos‘ A3.
» zam. w. 13 ,Usiadł smutny, oblicze zakrył połą szaty‘ Pdr.
» » 14 ,przeżył‘ P, PNU; ,przebył‘ A1, A3, Pdr.


Str. 206.

XVIII. JAN HUS.

A1, 36; A3, k. 10; PIII, 37; PNUII, 179.

Str. 206 ,Przed obrazem Brožika‘ w PNU brak.
» 208 w. 4 ,moją‘ PNU; ,czeską‘ A1, A3, P.
» » 5 ,strzaskane‘ A1, P, PNU; ,spękane‘ A3.
» » 6 ,Pod‘ PNU; ,Nad‘ A1, A3, P.
» » 10 ,surm‘ A1, P, PNU; ,trąb‘ A3.
» » 23 ,Ludu‘ A1, P, PNU; ,Ludy‘ A3.
» 209 » 1 ,Wyblakły‘ A1, P, PNU; ,Wybladły‘ A3.
» w. 16 ,już temu‘ A1, P, PNU; ,jest temu‘ A3.
» » 17 ,rzeczy tej martwej‘ P, PNU; ,rzeczach tych martwych‘ A1, A3.
» » 18 ,ducha‘ A1, P, PNU; (wieków) ludów‘ A3.
» po w. 18:
,Zaprawdę, taka wielka jest muzyka
Przelotów ducha i ostatnich pieśni,
Że tłum, co wieki przedrzemał w swej pleśni,
Znów ją po wiekach z zapałem spotyka,
A ludzie grubi nawet i cieleśni,
Klucz w niej znajdują, co pierś im odmyka‘ A3.
» 210 w. 1 ,gdyby‘ A1, P, PNU; ,choćby‘ A3.
» » 4 ,(Skała Piotra) Europa‘ A3.


Str. 211.

XIX. KARTKA Z RAPTULARZA.
A1, 125; PIII, 121; PNUII, 133; przedruk TgB 1902, nr. 3.

Str. 214.
XX. DO GRANICY.

A1, 207; Pdr TgI 1886, I, 391; PII, 197; PNUIV, 115; WP1, 249; WP2, 375; WP3, 373; przedruk w »Kalendarzu »Wisły« na r. 1914, str. 125.

Str. 214 w. 10 ,przestrachu‘ A, P, PNU, WP1—3; ,postrachu‘ Pdr.
» » 12 ,Jakby żegnając właśnie‘ A, P, PNU, WP1—3; ,Bijąc w skrzydełka czarne‘ Pdr.
» » 19 ,strażnicy precz‘ WP1—3; ,straże konne‘ A, Pdr, P, PNU.
Str. 215 w. 3 ,owej‘ P, PNU, WP1—3; ,onej‘ A, Pdr.
» » 5 ,świata‘ WP3; ,słońca‘ A, Pdr, P, PNU, WP1—2.
» » 15 ,trójpotem‘ A, P, PNU, WP1—3; ,łzą, potem‘ Pdr.
» » 23 brak w Pdr.
» » 25 ,posięgnęła‘ A, P, PNU, WP1—3; ,pociągnęła‘ Pdr.
» zam. w. 35 ,Że to ostatni już kawałek chleba‘ Pdr.
» 216 w. 1 ,osiadłego‘ A, P, PNU, WP1—3; ,ojczystego‘ Pdr.
» » 7 ,obrócił‘ A, P, PNU, WP1—3; ,obejrzał‘ Pdr.
» zam. w. 9 ,Szła sama z sobą gwarząc nieprzytomnie‘ Pdr.
» w. 11 ,ledwo‘ A, P, PNU, WP1—3; ,ledwie‘ Pdr.
» » 13 ,osiki‘ A, P, PNU, WP1—3; ,osiny‘ Pdr.
» » 29 ,był‘ A, P, PNU, WP1—3; , stał‘ Pdr.
» 217 » 8 ,Mróweczkę‘ A1, PNU, WP1—3; ,Mróweczki, Pdr.
» » 19 ,zziębnięte‘ A, P, PNU, WP1—3; ,przeziębłe‘ Pdr,
» » 23 ,się‘ A, P, PNU, WP1—3; ,coś‘ Pdr.
» » 24 ,Do domu‘ A, P, PNU, WP1—3; ,I wody‘ Pdr.
» 218 » 10 ,trojgo‘ A, P, PNU, WP1—3; ,troje‘ Pdr.
» » 13 ,odrosną‘ A, P, PNU, WP1—3; ,porosną‘ Pdr.
» » 14 ,zaś odlecieć‘ P, PNU, WP1—3; ,odlecieć zaś mógł‘ A; ,zaś odleciał‘ Pdr.
» » 18 ,i na cudzej ziemi‘ PNU; ,na cudzej miedzy‘ A, Pdr, WP1—3.
» » 20 ,kuka‘ P, PNU, WP1—2; ,huka‘ A, Pdr, WP3.
» » 24 ,wschodzi to‘ A, P, PNU, WP1—3; ,wschodziło‘ Pdr.
Str. 219 w. 1 ,tam lecą‘ A, P, PNU, WP1—3; ,polecą‘ Pdr.
» 219 » 2 ,rozkwiecą‘ P, PNU, WP1—3; ,zakwiecą‘ A, Pdr.
» » 11 ,cieszyła mi‘ A, P, PNU, WP1—3; ,weseliła‘ Pdr.
» » 12 ,Ach, to wiem‘ PNU; ,A to wiem‘ A, P, WP1—3; ,Wiem tylko‘ Pdr.


Str. 221.

HELLENIKA.
We wszystkich wydaniach: ,Helenica‘, co jest podwójnie błędne, gdyż wyrazu Helenicus łacina nie zna, a w greczyźnie pisze się Hellenika.

Str. 223.
XXI. HELIOS.

K, 100; PIV, 139; PNUII, 11.

Str. 223 w. 11 ,A był‘ K, PNU; ,I był‘ P.
» 227 » 2 ,Wyschniętych‘ PNU; ,Schudzonych‘ A, P.


Str. 228.

XXII. ELEKTRA.

K, 105; PIV, 145; PNUII, 19.

Str. 228 w. 5 ,wzdycha‘ K, P; ,śpiewa‘ PNU.
» » 7 ,z pieśni‘ K, P; ,pieśni‘ PNU.
» » 12 ,Schylonej‘ P, PNU; ,Schylonem‘ K.


Str. 232.

XXIII. CYTARA TYMONA.

K, 109; Pdr At 1891, II, 540; PIV, 149; PNUII, 25.

Str. 232 w. 3 ,Na smagłe lica‘ K, P, PNU; ,Na twarze ogniem‘ Pdr.
» zam. w. 7 ,A świst, szyderczy krzyk i śmiech‘ Pdr.
»zam.

w. 11—12 ,Jak morze huczy ciżba głów,
Kiedy o brzegi bije‘ Pdr.
Str. 233 w. 5—8 brak w Pdr.
»zam

w. 9—10 ,A słońce złoty światła zdrój
Z lazurów leje ciszy‘ Pdr.
» w. 10 ,Z lazurów‘ K, Pdr; ,W lazurów‘ P, PNU.
» » 13 ,Złoty promień swój‘ K, P, PNU; ,złotych pęki strzał‘ Pdr.
» 234 w. 7 ,mu‘ K, P, PNU; ,nią‘ Pdr.
» zam. w. 11 ,Do Skias, gdzie miał dom i ród‘ Pdr.
» w. 13 ,pieśni dawnej‘ K, P, PNU; ,dawnej pieśni‘ Pdr.
» » 14—16:
,Nieraz mu mroził duszę,
Gdy na doryckiej cytrze grał
Czy w smutku czy w otusze‘ Pdr.
» w. 17 ,go jak mur‘ K, P, PNU; ,w piersiach głos‘ Pdr.
» zam. w. 19—20:
,Gdy nagle serce drgnęło mu
Polotem w szersze sfery‘ Pdr.
» » 19 ,nowych‘ Pdr, PNU; ,większych‘ K, P.
» » 22 ,I nową pieśń‘ K, P, PNU; ,Jak nowy zdrój‘ Pdr.
» 235 » 2 ,promion‘ K, P, PNU; ,dźwięków‘ Pdr.
» » 16 ,sprawy życia‘ K, P, PNU; ,życia sprawy‘ Pdr.
» » 17 ,wszystkie drgnienia‘ K, P, PNU; ,każde drgnienie‘ Pdr.
» zam. w. 18 ,Dla bogów i dla sławy‘ Pdr.
» w. 21 ,bogom‘ K, P, PNU; ,ojcom‘ Pdr,
» 236 zam. w. 2 ,Wywołać z cieniów mary‘ Pdr.
» w. 3 ,złe‘ K, P, PNU; ,zło‘ Pdr.
» » 8 ,Obwiesić dał‘ P, PNU; ,Powiesił sam‘ Pdr; ,Powiesił tam‘ A.
» » 22 ,ślina wzgardy‘ Pdr, P, PNU; ,silna wzgarda‘ K.
» » 29 ,smagłej‘ K, P, PNU; ,smukłej‘ Pdr.
Str. 237 w. 15 ,Skias‘ K, P, PNU; ,w Skias‘ Pdr.
» 238 zam. w. 4 ,Niż sług eforów wrzawa‘ Pdr; ,Niż sług eforów prawa‘ K.
» w. 13 ,Z Ety ... tam biją‘ Pdr; ,Z Oaty ...biją’ K, P, PNU.
» » 15 ,się podnosi‘ K, Pdr, PNU; ,podnosi się‘ P.
» » 23 ,Kto jej‘ K, P, PNU, ,I kto‘ Pdr.
» 239 zam. w. 7 ,Gdy noc swe wieczne blaski tchnie‘ Pdr.
» w. 11 ,skrzydłem‘ P, PNU; ,skrzydła‘ K, Pdr.
» zam. w. 11 ,I gdzie poniesie skrzydła duch‘ Pdr.
» w. 13 — 16 brak w Pdr.
» » 23 ,i wyda‘ K, P, PNU; ,swą i‘ Pdr.
» » 25 ,tych chłodnych‘ K, P, PNU; ,i każda z‘ Pdr.
» » 27 ,znajdzie swój‘ P, PNU; ,i wyda‘ K, Pdr.
» » 28 ,struną‘ K, P, PNU; ,strunę‘ Pdr.
» 240 » 2 brak w Pdr.
» » 3 ,wieczny‘ K, P, PNU; ,wieszczy‘ Pdr.
» » 11 ,a każde z jego słów‘ K, P, PNU; ,a słowo jako wichr‘ Pdr.
» » 14 ,brzęczy cytra‘ K, P, PNU; ,cytra brzęczy‘ Pdr.


Str. 241.

XXIV. AUGURY.

K, 119; PIV, 159; PNUII, 39.

Str. 242 zam. w. 22 ,Tak wątłe i tak drżące‘ A.


Grafika na koniec utworu 3.png

Przypisy

 1. Od str. 263-288 zamiast A ma być wszędzie K, t. j. kopia ocenzurowana.
 2. ,tę‘ Pdr.
 3. ,swoją‘ Pdr.
 4. ,tem widzeniem‘ Pdr.
 5. ,za nią‘ Pdr.
 6. ,dech już‘ Pdr.
 7. ,dni‘ Pdr.
 8. ,W spiekotę czasów‘ Pdr.
 9. ,W przyszłości wiedzie drogi‘ Pdr.
 10. ,Jutrzenną gwiazdą‘ Pdr.
 11. ,co już‘ Pdr.
 12. ,harfę wieków‘ Pdr.
 13. ,pójdą ludom‘ Pdr.
 14. ,wrząca‘ Pdr.
 15. ,rąbek‘ Pdr.
 16. ,smużek‘ Pdr.
 17. ,serca‘ Pdr.
 18.   Błąd w druku; powinno być – PNU.


 
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Maria Konopnicka.