Poezye wydanie zupełne, krytyczne tom VII/Dodatek krytyczny

<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Dodatek krytyczny
Pochodzenie Poezye wydanie zupełne, krytyczne tom VII
Data wydania 1915
Wydawnictwo Gebethner i Wolff
Drukarz G. Gerbethner i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: Pobierz Cały tekst jako ePub Pobierz Cały tekst jako PDF Pobierz Cały tekst jako MOBI
Indeks stron

DODATEK KRYTYCZNY


SKRÓCENIA.

Grafika na początek utworu 1.png

A — autograf.
Al — autograf, luźna kartka.
AW — autograf, własność p. Zygmunta Wolskiego.
Pdr — pierwodruk.
BL — Biesiada Literacka.
BW — Biblioteka Warszawska.
KW — Kuryer Warszawski.
NG — Nowa Gazeta.
NR — Nowa Reforma.
Prz — Przodownica.
TgI — Tygodnik Illustrowany.

Grafika na koniec utworu 3.png

Str. 1.

POEZYE DOBY OSTATNIEJ.

Str. 3.
I. ACH, TA PRZECUDNA, CICHA ŁĄKA...

Al; Pdr ,Na nową szkołę, książka zbiorowa‘ Kraków, 1907.
Str. 3 w. 3 ,płynie‘ Pdr; ,bije‘ A.
» 4 » 7 ,rozzłocą‘ A; ,roztoczą‘ Pdr.
» 5 » 3 ,osuszają‘ Pdr; ,ocierają‘ A.


Str. 6.

*II. NASZ SZTANDAR.

Al; Pdr Głos Wielkopolanek Nr. I, Poznań, d. 5 kwietnia 1908.
Str. 6 w. 3 ,głuchą‘ Pdr; ,długą‘ A.
» » 19 ,żyje‘ Pdr; ,życie‘ A.
» zam. w. 20: ,A z klęsk jest zmartwychwstanie‘ A.


Str. 7.

*III. NA JUNGFRAU.

Al; Pdr Sfinks 1908, I, str. 50.
Str. 7 w. 1 — 4 porządek w A: 4, 3, 1, 2.
» 8 » 9 ,z śmierci‘ Pdr; ,z męki‘ A.
» zam. w. 13—14: ,Z łez ta jedna ulana,
W drugiej krwi po kolana‘ A.
» w. 19 ,(z płomieni) ognisty‘ A.
» po w. 20: ,Ranny tuman jej przędzie
Białe szaty łabędzie,
Srebrny tuman zroszony
Tka rąbeczek zasłony.
Wkrótce będzie, wkrótce będzie panna młoda gotowa‘. A.
Str. 8 w. 22 ,(świat) dźwierz‘ A.
» » 24 ,Głuche jęki (ziemi)‘ A.
» 9 zam. w. 4 ,Grzmot gdzieś słychać daleki‘ A.
» w. 14 ,złe‘ Pdr; ,noc‘ A.
» » 19 ,rozdnieje‘ Pdr; ,zadnieje‘ A.


Str. 10.

*IV. ROTA.

Al; Pdr Prz 1908, str. 1806; KW 1910, nr. 1.
Str. 10 zam. w. 9: ,(Musi) Przed nim się rozpaść musi w pył‘ A.
» po w. 12:
,Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie (damy) pójdziem żywo w trumnę,
(Na Polski imię, na jej cześć)
W ojczyzny imię i w jej cześć
Podnosim czoła dumne:
Odzyska ziemię dziadów wnuk,
Tak nam dopomóż Bóg‘ A.
» » 13 ,Nie (damy, by nas) będzie‘ A.
» » — ,Niemiec‘ Pdr, KW; ,Krzyżak‘ A.
» zam. w. 15 ,Na sercu oręż toczon nasz‘ A.
» w. 15 ,wstanie‘ KW; ,sercem‘ Pdr.
» » 17 ,(Otrąbił hasło złot) Pójdziem‘ A.
» » — ,zabrzmi‘ Pdr, KW; ,zagrzmi‘ A.


Str. 11.

*V. POSŁOM WIELKOPOLSKIM.

Al; Pdr NR 1908, nr. 40; NG 1908, nr. 43.
Str. 11 w. 2 ,swoich‘ Pdr, NG; ,waszych‘ A.
» » 8 ,czucia‘ Pdr, NG; ,gniewu‘ A.
Str. 12 w. 3 ,ucha polskiego‘ Pdr, NG; ,słuchu swojego‘ A.
» » 10 ,miecz i za‘ Pdr, NG; ,tarczę, za‘ A.


Str. 13.

*VI. INWOKACYA.

Al; Pdr KW 1909, nr. 1.
Str. 14 w. 8 ,(na sercu) za ryngraf‘ A.
» » 10 ,(dzień) bój... (dzień) bój‘ A.
» » 13 ,(pójdź) idź‘ A.
» » 15 ,(Rozjarz (czcią twoją) wielkiego) Niech się rozjarzą kopuły kościoła‘ A.


Str. 15.

*VII. Z SIEROCYCH GNIAZD.

Z A odpis p. Stefana Dembego; Pdr TgI 1910, I, 280; Pocztówki p. t. Gniazda sieroce. Rok 1911—1912; »Program«.

Tytuł z »Programu«. Pod utworem w autografie dopisek poetki: »Toby powinno być śpiewane na jakąś znaną już dzieciom nutę, jakąś łatwą, byle nie trywialną, Gdyby rzecz była za długa, radzę wyrzucić strofę trzecią. Wieczorna ta modlitwa mogłaby zostać zmodyfikowana na poranną przez małą zmianę dwóch pierwszych wierszy, które mogłyby brzmieć:

,Gdy gasną ciche promienie gwiazd
Na jutrzenkowem niebie...‘

Str. 15 w. 12 ,ku (tobie) światłu‘ A.

Str. 17.

POEZYE POŚMIERTNE.

Str. 19.
**I. PODMUCHY WIOSNY.

Al.

Str. 20.

**II. W KOLEBCE Z POLSKIEJ LIPY...

Al.

Str. 20 w. 9:

,(Ty (czarodziejstwem) czarami twej pieśni, co ogniem wybucha,
Dałaś (więźniom) chwilkę zapomnieć o brzęku łańcucha
I byłaś jako słowik co w więziennej celi
I tylko nam na chwilę czarami)
Przecież gdy nas porzucisz i t. d.‘ A.

» — » 12 ,(tyś siostrą) prawdziwą‘ A.

Str. 21.

**III. NA KWIETNE PUCHY...
Al.

Str. 22.
**IV. SKOWROŃCZĄ W SERCE...

Al.

Str. 22 w. 9 ,(Skroś miesięcznego) Wskroś słonecznego‘ A.

Str. 23.

**V. PROLOG DO BAJKI.

Al.

Str. 23 w. 7 ,prawdy (wciąż) bladszy (a wciąż) coraz bladszy‘ A.

Str. 24.

**VI. TA TYLKO MŁODOŚĆ...
Al.

Str. 25.
*VII. TEKST DO MSZY ŚPIEWANEJ.

Pdr BW 1911, II, 312.

Str. 29.

*VIII. PSAŁTERZ DZIECKA.

Al obejmuje tylko »Do świętych Patronów«; Pdr BW 1911, III, 131.

Str. 36 zam. w. 25—26:

(O święci nasi polscy Młodziankowie)
Do was ja wołam, święci Młodziankowie
(Przyobleczeni w zórz wiecznych szkarłaty).

(Do was ja wołam i wyciągam ręce,
Wszak wy (naj) tam pierwsi głos mój (tam) usłyszycie
I w straż oddacie najświętszej Panience
I serce moje i całe me życie)‘ A.

» w. 28 ,(życia) serca‘ A.
» 37 » 5 ,na mojem złóż czole‘ Pdr; ,połóż mi na czole‘ A.
» zam. w. 6 ,I ducha twego ogrzej mnie promieniem‘ A.
» w. 7 ,o Pani‘ Pdr; ,królowo‘ A.
» zam. w. 9 ,Jasna Hetmanko starej Częstochowy‘ A.
» » w. 10 ,(Świeć nam nadzieją i) Nad pola nasze (prze) wzejdź jasną jutrzenką‘ A.
» w. 12 ,(zasłona) korona‘ A.
» » 14 ,(królowa nasza, bądź) Zdrowaś Marya i błogosławiona‘ A.


Str. 39.

*IX. W IMIONNIKU.
Pdr BW 1911, III, 344.

Str. 40.
*X. NA OBCZYŹNIE.

Pdr BW 1911, III, 441.

Str. 47.

POEZYE Z LAT 1876—1879.

Str. 49.
**I. GABRYELI.

Al.
Str. 49 tytuł ,(Pamięci) Gabryeli‘ A.
» w. 1 ,(gwiazda) wiosna‘ A.


Str. 50.

**II. MIRAŻE.
AW, zeszycik in 4-o, k. 5.

Str. 52.
**III. BURZA.
AW, k. 6.

Str. 54
**IV. ŻYCIE — MORZE.
AW, k. 8.

Str. 55.
V. CZCIGODNEMU J. I. KRASZEWSKIEMU.

Pdr »Czcigodnemu J. I. Kraszewskiemu«. Kraków 1879, 8-ka, str. 7; BL, 1880, 183.
Str. 55 zam. w. 4 ,Jako senne skowronki nad pełną łez ziemią‘ Pdr.
» w. 10 ,jako błyski‘ BL; ,jak promienie‘ Pdr.
» » 11 ,kiedyś‘ BL; ,niegdyś‘ Pdr.
» » 13 ,szmery i wróżby‘ BL; ,wróżby i szmery‘ Pdr.
» » 18 ,czarnych‘ BL; ,ciemnych‘ Pdr.
» po w. 18:

,I nad ciszę cmentarną, nad krzyże i chmury,
Na wszystkich siedmiu strunach grzmi: resurecturi‘ Pdr.

Str. 55 w. 21 ,przepełniony‘ BL; ,przepłoniony‘ Pdr.
» » 22 ,bujnem‘ BL; ,sinem‘ Pdr.
» po w. 22:

,I czy ty jesteś mistrzem, co światła i cienie
Bladych naszych błękitów rozdziela uczenie,
A łącząc kształt i barwy w jeden ton uroczy,
Wskrzesza umarłe wieki i stawia przed oczy‘ Pdr.

» w. 23 ,i barwą‘ BL; ,tą barwą‘ Pdr.
» 56 po w. 8:

,Którym dzisiaj wznosimy toast narodowy
W górę — nad zimne serca i nad martwe głowy‘ Pdr.

» w. 19 ,znicze stare‘ BL; ,stare znicze‘ Pdr.
» » 20 ,klątwą i jękiem siwego‘ BL; ,ojcowską klątwą starego‘ Pdr.
» 57 » 6 ,Którą‘ BL; ,Które‘ Pdr.
» » 7 ,W dniach smutku własne‘ BL; ,Ty wielkie w bólu‘ Pdr.
» zam. w. 8 ,Z własnych rozdartych piersi, co łzy i krew ronią Pdr.
» w. 14 ,leci‘ BL; ,wieje‘ Pdr.
» po w. 16:

,I omijając burzę, która maszty łamie,
Bezpieczny nurt wskazujesz żeglarzom w Programie‘ Pdr.

» w. 20 ,głodu i chłodu‘ BL; ,chłodu i głodu‘ Pdr.
» » 23 ,Ty‘ BL; ,I‘ Pdr.
» » 24 ,naszych dębów‘ BL; ,dębów naszych‘ Pdr.
» » 25 ,I przepływa kraj‘ BL; ,I płynie przez kraj‘ Pdr.
» » 26 ,spada jękach‘ BL; ,jękach spada‘ Pdr.
» » 31 ,sierocą‘ BL; ,sierocem‘ Pdr.
» 58 » 5 ,tłumioną‘ BL; ,stłumioną‘ Pdr.


Str. 59.
POEZYE PROZĄ.

Str. 61.

*I. CZAS.
Pdr »Dla najuboższych. Jedniodniówka wydana staraniem PP. Ekonomek«. Lwów 1903, str. 9.

Str. 62.
*II. Z PSAŁTERZA WIEKÓW.
Pdr TgI 1906, II, 734.

Str. 76.
*III. CHUSTA WERONIKI.

Pdr TgI 1907, I, 258.

Str. 76 w. 18 ,skurczyły się‘; ,skończyły się‘ Pdr (zapewne pomyłka).

Str. 82.

*IV. TĘSKNOTA WYGNAŃCA.
Pdr TgI 1911, I, 42.

Str. 87.
UTWORY DRAMATYCZNE.

Str. 89.
**I. JERZY BOHUSZ.

A.
Str. 93 po w. 11:
,(Co się podnoszą jako opar biały,
To tych kalwińskich pysznych duchów sprawa)‘ A.
» » » 13:
,(Z któremi pan nasz coś nadto przestawa)‘ A.
» w. 15: ciągnie (na łowy
,(Cóżby jak nie złe)‘ A.
Str. 93 w. 28 ,(Co tam gadać) To nie śmiechy‘ A.
» » 31 ,(Ot) Czyby‘ A.
» 94 » 9 z boku w A dopisany wiersz:
,Choć krzyczą: pilnuj! on nie wie, nie słucha‘.
» » 12 ,(Stał tak) Nieraz widziałem, (jak) że stał (między drzewy) na polanie‘ A.
» » 16 ,człowiek (co zgubił gdzieś ducha)‘ A.
» po w. 16 ,(I znaleźć pono już nie ma)‘ A.
» w. 26 ,(go od dziecka) nań z maleńka‘ A.
» » 27 ,(Na rękach nosił) Dmuchał i chuchał‘ A.
» » 31 ,(To płochy ptaszek) Kiedy miłuje‘ A.
» 95 » 6 na tem się autograf urywa.


Str. 97.

**II. FRAGMENT.

A.
Str. 100 w. 33 ,(świeża) leśna‘ A.
» 101 » 12 ,(lekuchno) do spania‘ A.
» » 29 ,I cóż? (Chcesz ty być moją)‘ A.
» » 31 ,(Ja ojca) Tatusia‘ A.
» 102 » 12 ,zowią hardą Jewką (przezywają)‘ A.
» 103 » 5 ,(Przed waszą ręką, co mi wianek gniecie)
Przed wstydem‘ A.
» 104 po w. 14 ,(A ona mi prawi)‘ A.


Str. 105.

III. Z PRZESZŁOŚCI. FRAGMENTY DRAMATYCZNE.

Pdr ,Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne przez Maryę Konopnicką‘. Wilno, wyd. E. Orzeszkowej i Sp. 1881.
Str. 116 w. 6 ,głowic‘; ,głowie‘ Pdr.
» 137 w. 20 ,Przez‘; ,Precz‘ Pdr.
» 138 » 19 ,Zginiesz‘; ,Zgnijesz‘ Pdr.
» 153 po w. 33 ,Vesalius‘ Pdr.
» 154 w. 34 ,potęgę‘; ,potęgą‘ Pdr.
» 158 » 26 ,mych‘ brak w Pdr, zapewne omyłka.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Maria Konopnicka.