Sonet (Jordi, 1895)

<<< Dane tekstu >>>
Autor Nieznany[1]
Tytuł Sonet
Pochodzenie Obraz literatury powszechnej
Redaktor Piotr Chmielowski,
Edward Grabowski
Data wydania 1895
Wydawnictwo Teodor Paprocki i S-ka
Druk Drukarnia Związkowa w Krakowie
Miejsce wyd. Warszawa
Tłumacz Kazimierz Brodziński
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Indeks stron

Sonet.

O! złe i dobre, które w sercu noszę!
Którego pragnę, a zyskać się boję,
Życiem twem bole, a śmiercią rozkosze,
Gdyś ty nie miłość, jakież imię twoje?

Jeśliś ty dobre, czemu tyle znoszę,
Gdyś złe, za co cię lubi serce moje?
Rozkoszne bole, bolesne rozkosze!
Gdyś ty nie miłość, jakież imię twoje?

Czemu bez winy jestem niespokojny?
Nie mam pokoju, nie prowadząc wojny?
Chcę serca innych, nienawidząc swoje?

Bezsilny, świat chcę jąć rękami memi,
Wzbijam się w niebo, a martwy na ziemi,
Gdyś ty nie miłość, jakież imię twoje?

(K. Brodziński).

Przypisy

  1.   Tłumaczenie sonetu wraz z oryginalnym tekstem umieścił Kazimierz Brodziński w przypisie do rozprawy „O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej“. Jako autor wymieniony jest Trubadur Jordi żyjący w XIII wieku. Późniejsi polscy wydawcy dzieł Brodzińskiego (Chmielowski, Łucki), próbując uściślić dane o autorze, przypisują sonet trubadurowi Bertolome Zorzi (ok. 1266–1273). Mieczysław Brahmer, porównując utwór z zachowanym dorobkiem poetyckim tego trubadura, wykluczył jednak jego autorstwo. W dawniejszej literaturze wśród potencjalnych autorów pojawia się również Jordi de Sant Jordi (ok.1399–1424) oraz Jordi związany z dworem króla Aragonii Jana I Zdobywcy (1208–1276). Nowsze ustalenia pozwalają wykluczyć również ich autorstwo.


 
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: nieznany i tłumacza: Kazimierz Brodziński.