Stanisław Wyspiański. Dzieła malarskie/Galeria

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Stanisław Wyspiański. Dzieła malarskie
Wydawca Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska“
Data wyd. 1925
Miejsce wyd. Bydgoszcz
Ilustrator Stanisław Wyspiański
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
I.
PORTRET WŁASNY.
Pastel. (r. 1902).
Własność Edwarda Reichera w Warszawie.
II.
WNĘTRZE PARYSKIEJ PRACOWNI ARTYSTY.
Pastel. (r. 1893).
Własność proj. dr. Juljana Nowaka w Krakowie.III.
PORTRET WŁASNY.
Ol. (r. 1893).
Własność Henryka Opieńskiego w Poznaniu.IV.
DWIE DZIEWCZYNKI.
Pastel. (r. 1894?).
Własność dr. Zemplińskiej w Warszawie.V.
POLONJA.
Część dolna kartonu na witraż dla lwowskiej katedry.
Pastel. (r. 1894).
Własność prof. dr. Juljana Nowaka w Krakowie.VI.
PROJEKT KURTYNY DLA TEATRU KRAKOWSKIEGO.
Ol. (r. 1895).
Własność prof. dr. Tadeusza Estreichera w Krakowie.VII.
PORTRET H. LESZCZYŃSKIEJ W ROLI KATARZYNY W
„POSKROMIENIU ZŁOŚNICY” SZEKSPIRA.
Pastel. (r. 1894).
Własność Tow. Zachęty sztuk pięknych w Warszawie.VIII.
STUDJUM DO „POLONJI“.
Rys. węglem. (r. 1894).
Własność prof. dr. F. Krzyształowicza w Warszawie.IX.
PLANTY Z WIDOKIEM NA WAWEL.
Ol. (r. 1894).
Własność prof. dr. Juljana Nowaka w Krakowie.X.
STUDJUM DZIEWCZYNKI.
Pastel. (r. 1895).
Własność Jakóba Stworzewicza w Krakowie.XI.
DZIEWCZYNKA Z MIRTEM.
Pastel. (r. 1895).
Własność Edwarda Natansona w Warszawie.XII.
STUDJUM.
Pastel. (r. 1895).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.XIII.
DZIEWCZYNKA Z FIOŁKIEM.
Pastel. (r. 1895).
Własność dr. Leopolda Goldberga w Warszawie.XIV.
GŁOWA DZIEWCZYNKI.
Pastel. (r. 1895).
Własność prof. dr. Jana Kasprowicza we Lwowie.XV.
MADONNA Z DZIECKIEM.
Dolna część kartonu.
Pastel. (r. 1896).
Własność Marji Jasieńskiej we Lwowie.XVI.
MADONNA Z DZIECKIEM.
Górna część kartonu.
Pastel. (r. 1896).
Własność Marji Jasieńskiej we Lwowie.XVII.
HERMES WIEDZIE DUCHY BOHATERÓW
DO GŁĘBIN HADESU (ILJADA).
Rys. ol. (r. 1897?).
Własność prof. dr. F. Krzyształowicza w Warszawie.XVIII.
APOLLO RAZI GROTAMI POMORU (ILJADA).
Rys. oł. (r. 1897?).
Własność rodziny śp. L. Leszczyńskiej w Krakowie.XIX.
AGAMEMNON POWSTAJE NA ACHILLESA
I MENELAOSA (ILJADA).
Rys. czarną kredką. (r. 1897?).
Własność Adama Chmiela w Krakowie.XX.
ACHILLES, KTÓREGO PALLAS
ZA WŁOSY WSTRZYMAŁA (ILJADA).
Rys. czarną kredką. (r. 1897?).XXI.
TETIS Z FAL WYNURZA SIĘ KU SYNOWI (ILJADA).
Rys. ol. (r. 1897).
Własność prof. dr. F. Krzyształowicza w Krakowie.XXII.
JUTRZENKA, PHOSPHOROS, HESPEROS, HELJOS (ILJADA).
Rys. oł. (r. 1897?).
Własność rodziny ś. p. L. Leszczyńskiej w Krakowie.XXIII.
ZEUS I TETIS (ILJADA).
Rys. ol. i kredką. (r. 1897?).
Własność Włodzimierza Żuławskiego w Krakowie.XXIV.
APOLLO I MELPOMENE (ILJADA).
Rys. czarną kredką. (r. 1897?).
Własność Włodzimierza Żuławskiego w Krakowie.XXV.
APOLLO NA OLIMPIE (ILJADA).
Rys. ol. (r. 1897?).
Własność Jadwigi Moszyńskiej we Lwowie.XXVI.
STUDJUM.
Pastel. (r. 1897).
Własność dr. Feliksa Kopery w Krakowie.XXVII.
„STAŃ SIĘ!“ (BÓG OJCIEC).
Projekt witrażu do kośc. OO. Franciszkanów w Krakowie.
Olejny pastel. (r. 1897 — 1902).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.XXVIII.
DZIEWCZYNKA ZA OKNEM.
Autolitografja. (r. 1898?).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.XXIX.
STUDJUM.
Pastel. (r. 1899).
Własność dr. L. Goldberga w Warszawie.XXX.
PORTRET ZENONA PARVIEGO.
Pastel. (r. 1899).
Własność Włodzimierza Żuławskiego w Krakowie.XXXI.
PORTRET A. LANGEGO.
Rys. węgl. (r. 1899).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.XXXII.
CHOCHOŁY.
Pastel. (r. 1898 — 1899).
Własność prof. dr. F. Krzyształowicza w Warszawie.


XXXIII.
PORTRET K. LEWANDOWSKIEGO.
Rys. węglem. (r. 1899).
Własność Jakóba Glassa w Warszawie.XXXIV.
PORTRET JERZEGO ŻUŁAWSKIEGO
Rys. węglem, kolorowany pastelem. (r. 1899).
Własność Muzeum miejskiego we Lwowie.XXXV.
GŁÓWKA HELENKI.
Pastel. (r. 1900).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.XXXVI.
GŁÓWKA HELENKI.
Pastel. (r. 1900).
Własność Muzeum miejskiego we Lwowie.XXXVII.
GŁÓWKA DZIEWCZYNKI.
Pastel. (r. 1900).XXXVIII.
CHATY W GRĘBOWIE.
Pastel. (r. 1900).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.XXXIX.
BŁ. SALOMEA.
ŚW. FRANCISZEK.
Środkowe części witrażów w kościele OO. Franciszkanów w Krakowie.
Pastele. (r. 1897 — 1902).
Własność spadkobierców
ś. p. L. Leszczyńskiej w Krakowie.
Własność Tow. Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie.
XL.
KARTONY DO WITRAŻÓW DLA KOŚCIOŁA
OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE.
Pastele. (r. 1897 — 1902).XLI.
KARTON DO WITRAŻU W KOŚCIELE
OO. FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE.
Pastel. (r. 1897 — 1902).XLII.
KAZIMIERZ WIELKI.ŚW. STANISŁAW.
Kartony do witrażów dla katedry na Wawelu.
Pastele. (r. 1900 — 1902).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.XLIII.
STARY WIARUS.
(L. Solski w „Warszawiance“).
Pastel. (r. 1902).
Własność Ludwika Solskiego w Warszawie.XLIV.
KOBIETA Z DZIEWCZYNKĄ.
Pastel. (r. 1901).
Własność Marji Reicherowej w Warszawie.XLV.
ŚPIĄCY STAŚ.
Pastel. (r. 1902).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.XLVI.
JASKRY, MOTYW DEKORACYJNY.
Pastel. (r. 1902 — 1903).
Własność Marji Jasieńskiej we Lwowie.XLVII.
KWIATY JABŁONI, MOTYW DEKORACYJNY.
Pastel. (r. 1902 — 1903).
Własność Marji Jasieńskiej we Lwowie.XLVIII.
PORTRET M. RACZYŃSKIEJ.
Pastel. (r. 1902).
Własność Marji Jasieńskiej we Lwowie.XLIX.
DZIEWCZYNKA PRZED DZBANKIEM Z KWIATAMI.
Pastel. (r. 1902).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.L.
PORTRET ŻONY ARTYSTY.
Pastel. (r. 1902).
Własność Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.LI.
MACIERZYŃSTWO.
Pastel. (r. 1902).
Własność Jakóba Glassa w Warszawie.LII.
NASTURCJE, PROJEKT DO POLICHROMJI.
Pastel. (r. 1903).
Własność prof. dr. Juljana Nowaka w Krakowie.LIII.
PORTRET WŁASNY.
Pastel. (r. 1903?).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.LIV.
RÓŻE, PROJEKT DO POLICHROMJI.
Pastel. (1903).
Własność prof. dr. Juljana Nowaka w Krakowie.LV.
PN. ORDONÓWNA JAKO „KRASAWICA“
W „BOLESŁAWIE ŚMIAŁYM“.
Pastel. (r. 1903).
Własność inż. Radowskiego w Krakowie.LVI.
PORTRET P. KRZYSZTAŁOWICZOWEJ.
Pastel. (r. 1904).
Własność prof. dr. F. Krzyształowicza w Warszawie.LVII.
DZIEWCZYNKA Z NARCYZEM.
Pastel. (r. 1904).
Własność Juljusza Hermana w Warszawie.LVIII.
CARITAS.
Pastel. (r. 1904).
Własność prof. dr. A. Łepkowskiego w Krakowie.LIX.
PORTRET PROF. DR. J. PAGACZEWSKIEGO.
Pastel. (r. 1904).
Własność Bernarda Oppenheima w Warszawie.LX.
PEJZAŻ.
Widok z okna pracowni na kopiec Kościuszki.
Pastel. (r. 1904).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.LXI.
PRZY SZYCIU. PORTRET IRENY SOLSKIEJ.
Pastel. (r. 1904).
Własność Marjana Kurmana w Warszawie.LXII.
PORTRET IRENY SOLSKIEJ.
Pastel. (r. 1904).
Własność Ireny Solskiej w Warszawie.LXIII.
KOŚCIÓŁ MARJACKI W KRAKOWIE,
widziany ze schodów Muz. Narodowego w Sukiennicach.
Pastel. (r. 1904).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.LXIV.
PEJZAŻ.
Widok na wieżę Katedry wawelskiej i Wisłę.
Pastel. (r. 1904).
Własność dr. Tadeusza Żeleńskiego w Warszawie.LXV.
MACIERZYŃSTWO
Pastel. (r. 1904).
Własność dr. J. Liebeskinda w Krakowie.LXVI.
DZIEWCZYNKA.
Pastel. (r. 1904).
Własność Marji Dobrowolskiej w Krakowie.LXVII.
PORTRET JANA STANISŁAWSKIEGO.
Pastel. (r. 1904).
Własność Edwarda Reichera w Warszawie.LXVIII.
RAPSOD Z DRAMATU „BOLESŁAW ŚMIAŁY“.
Pastel. (r. 1904).
Własność Wł. Żuławskiego w Krakowie.LXIX.
L. SOLSKI JAKO „STRAŻNIK“
W DRAMACIE L. STAFFA „SKARB“
Pastel. (r. 1904).
Własność Ludwika Solskiego w Warszawie.LXX.
PORTRET WŁADYSŁAWA MICKIEWICZA.
Pastel. (r. 1904).
Własność Akademji Umiejętności w Krakowie.LXXI.
L. SOLSKI JAKO STARY WIARUS W „WARSZAWIANCE“.
Pastel. (r. 1904).
Własność Ludwika Solskiego w Krakowie.LXXII.
PORTRET PROF. DR. LEONA STERNBACHA.
Pastel. (r. 1904).
Własność prof. dr. L. Sternbacha w Krakowie.LXXIII.
L. SOLSKI JAKO „CHUDOGĘBA“
W „WIECZORZE TRZECH KRÓLI“ SZEKSPIRA.
Pastel. (r. 1904).
Własność Ludwika Solskiego w Warszawie.LXXIV.
PORTRET P. LEONOWEJ STERNBACHOWEJ.
Pastel. (r. 1904).
Własność prof. dr. L. Sternbacha w Krakowie.LXXV.
PORTRET DZIEWCZYNKI.
Pastel. (r. 1904).
Własność dr. S. Tillesa w Krakowie.LXXVI.
L. SOLSKI JAKO JAGIEŁŁO
W „NAWOJCE“ NAWROCKIEGO.
Pastel. (r. 1904).
Własność Ludwika Solskiego w Warszawie.LXXVII.
PORTRET LIZY PAREŃSKIEJ.
Pastel. (r. 1905).
Własność rodziny ś. p. L. Leszczyńskiej w Krakowie.LXXVIII.
PEJZAŻ.
Widok z okna pracowni artysty na kopiec Kościuszki w Krakowie.
Pastel. (r. 1905).
Własność E. hr. Raczyńskiego w Rogalinie.LXXIX.
PODWÓJNY PORTRET LIZY PAREŃSKIEJ.
Pastel. (r. 1905).
Własność dr. Tadeusza Żeleńskiego w Warszawie.LXXX.
MACIERZYŃSTWO.
Pastel. (r. 1905).
Własność Zygmunta Kuczyńskiego w Krakowie.LXXXI.
PEJZAŻ.
Widok z okna pracowni na kopiec Kościuszki.
Pastel. (r. 1905).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.LXXXII.
PORTRET Z. ŻELEŃSKIEJ.
Pastel. (r. 1905).
Własność dr. T. Żeleńskiego w Warszawie.LXXXIII.
MACIERZYŃSTWO.
Pastel. (r. 1905).
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.LXXXIV.
GŁÓWKA DZIECKA.
Pastel. (r. 1905).
Własność W. Feldmanowej w Krakowie.LXXXV.
CARITAS.
LXXXVI.
RÓŻE.
Studjum do polichromji w krakowskiem Tow. lekarskiem.
Pastel (r. 1905).
Własność Marji Jasieńskiej we Lwowie.
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stanisław Wyspiański.