Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/687

Ta strona została przepisana.

9. Przyda głowie[1] twoiéy wdzięczności, koroną ozdoby obdarzy cię.
10. Słuchay, synu móy! a przyimi powieście moie, a rozmnożąć się[2] lata żywota.
11. Drogi mądrości nauczam cię; po ścieszkach prostych wiodę cię;
12. Którymi gdy póydziesz, nie będzie ściśniony chód twóy; a ieźli pobieżysz, nie potkniesz się.
13. Przyimi ćwiczenie, nie puszczay się go, strzeż go; albowiem ono iest żywotem twoim.
III. 14. Ścieszką[3] niepobożnych nie chodź, a nie udaway się drogą złośliwych.
15. Opuść ią, nie chodź po niéy; uchyl się od niéy, a omiń ią.
16. Boć oni nie zasną, aż co złego zbroią; ani się uspokoią, aż kogo do upadku przywiodą;
17. Albowiem iedzą chléb niezbożności, a wino drapiestwa piią.
18. Ale ścieszka sprawiedliwych iako światłość iasna, która im daléy tém bardziéy świeci aż do dnia doskonałego.
19. Droga zaś niepobożnych iest iako ciemność; nie wiedzą, o co się otrącić mogą.
20. Synu móy! słów moich pilnuy; ku powieściom moim nakłoń ucha twoiego.
21. Niech nie odchodzą od oczów twoich, zachoway ie w pośrzód serca twego.
22. Albowiem żywotem są[4] tym, którzy ie znayduią, a wszystkiemu ciału ich lekarstwem,
IV. 23. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi.
24. Oddal od siebie przewrotność ust, a złośliwe wargi oddal od siebie.
25. Oczy twoie niechay na dobre rzeczy patrzą, a powieki twoie niech drogę przed tobą prostuią.
26. Umiarkuy ścieszkę nóg twoich, aby wszystkie drogi twoie pewne były.
27. Ni uchylay się na prawą[5] ani na lewą; owszem odwróć nogę twoię od złego.

ROZDZIAŁ V.
I. Nierządu i wszeteczeństwa zakazuie 1 — 3. II. szkody 4 — 8. III. i pozdną żałość ztąd idącą przypominaiąc 9 — 14. IV. Do uczciwego małżeństwa radzi 15 — 20. V. gdyż Bóg wszystko widzi 21 — 23.

Synu móy! bądź pilen mądrości moiéy, a ku moiéy rostropności nakłoń ucha twego,
2. Abyś strzegł ostróżności, a umieiętność aby wargi twoie zachowywały.
3. Bo choć niewiasty obcéy[6] wargi miodem opływaią, a gładsze niż oliwa usta iéy;
II. 4. Ale ostatnie rzeczy iéy gorzkie iako piołun, a ostre, iako miecz na obie strony ostry.
5. Nogi iéy zstępuią do śmierci, a do piekła chód iéy prowadzi.
6. Ieźlibyś zważyć chciał ścieszkę żywota iéy, nie pewne są drogi iéy, nie poznasz ich.
7. Przetoż teraz, synowie! słuchaycie mię, a nie odstępuycie od powieści ust moich.
8. Oddal od niéy drogę twoię, a nie przybliżay się ku drzwiom domu iéy,
III. 9. Byś snadź nie podał obcym sławy twoiéy, a lat twoich[7] okrutnikowi;
10. By się snadź nie nasycili obcy siłą twoią, a prace twoie nie zostały w domu cudzym;
11. I narzekałbyś w ostateczne czasy twoie, gdybyś zniszczył czerstwość twoię i ciało twoie;
12. I rzekłbyś: O iakożem miał ćwiczenie w nienawiści, a strofowaniem gardziło serce moie!
13. Nie słuchałem głosu ćwiczących mię, a tym, którzy mię uczyli, nie nakłaniałem ucha mego!
14. Maluczkom nie przyszedł we wszystko nieszczęście, w pośrzód zebrania i zgromadzenia!
IV. 15. Piy wodę ze zdroiu twego, a wody płynące ze źrzódła twego!

16. Niech się precz rozchodzą

  1. Przyp. 1, 9. r. 3, 22.
  2. Przy. 3, 2.
  3. Ps. 1, 1. Przyp. 1, 10. r. 3, 31. r. 24, 1.
  4. Ps. 19, 8.
  5. 5 Moy. 5, 32.
  6. Przyp. 2, 16.
  7. Przyp. 6, 34.