Biblia Gdańska/Księgi Przypowieści Salomonowe 2


Biblia Gdańska - Stary Testament - Księgi Przypowieści Salomonowe

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ II.
Uczy, kto mądrość dawa, i pożytki iéy pokazuie.

Synu móy! ieźli przyimiesz słowa moie, a przykazanie moie zachowasz u siebie;
2. Nadstawiszli mądrości ucha twego, i nakłoniszli serca twego do rostropności;
3. Owszem ieźli na rozum zawołasz, a rostropności wezwieszli głosem swoim;
4. Ieźli iéy szukać będziesz iako śrebra, a iako skarbów skrytych pilnie szukać będziesz:
5. Tedy zrozumiesz boiaźń Pańską, a znaiomość Bożą znaydziesz.
6. Albowiem Pan dawa mądrość, z ust iego pochodzi umieiętność i rostropność.
7. On zachowywa uprzeymym prawdziwą mądrość; on iest tarczą chodzącym w szczerości,
8. Aby strzegli ścieżek sądu; on drogi świętych swoich strzeże.
9. Tedy wyrozumiesz sprawiedliwość, i sąd, i prawość, i wszelką ścieszkę dobrą.
10. Gdy wnidzie mądrość w serce twoie, a umieiętność duszy twoiéy wdzięczna będzie:
11. Tedy cię ostróżność strzedz będzie, a opatrzność zachowa cię.
12. Wyrywaiąc cię od drogi złéy, i od człowieka mówiącego przewrotności;
13. Od tych, którzy opuszczaią ścieszki proste, udawaiąc się drogami ciemnemi;
14. Którzy się raduią, gdy czynią złe, a weselą się w złośliwych przewrotnościach;
15. Których ścieszki są krzywe, a sami są przewrotnymi na drogach swoich,
16. Wyrywaiąc cię od niewiasty postronnéy i obcéy, która pochlebia łagodnemi słowy;
17. Która opuszcza wodza młodości swoiéy, a przymierza Boga swoiego zapomina.
18. Bo się nachyla ku śmierci dom iéy, a do umarłych ścieszki iéy.
19. Wszyscy, którzy do niéy wchodzą, nie wracaią się, ani trafiaią na ścieszkę żywota.
20. A przetoż będziesz chodził drogą dobrych, a ścieżek sprawiedliwych będziesz przestrzegał.
21. Albowiem cnotliwi będą mieszkali na ziemi, a szczerzy trwać będą na niéy;
22. Ale niepobożni z ziemi wykorzenieni będą, a przewrotni będą z niéy wygładzeni.[1]


Przypisy


  Prz 1 Prz 2 Prz 3