Biblia Gdańska/Księgi Przypowieści Salomonowe 5


Biblia Gdańska - Stary Testament - Księgi Przypowieści Salomonowe

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


ROZDZIAŁ V.
I. Nierządu i wszeteczeństwa zakazuie 1 — 3. II. szkody 4 — 8. III. i pozdną żałość ztąd idącą przypominaiąc 9 — 14. IV. Do uczciwego małżeństwa radzi 15 — 20. V. gdyż Bóg wszystko widzi 21 — 23.

Synu móy! bądź pilen mądrości moiéy, a ku moiéy rostropności nakłoń ucha twego,
2. Abyś strzegł ostróżności, a umieiętność aby wargi twoie zachowywały.
3. Bo choć niewiasty obcéy[1] wargi miodem opływaią, a gładsze niż oliwa usta iéy;
II. 4. Ale ostatnie rzeczy iéy gorzkie iako piołun, a ostre, iako miecz na obie strony ostry.
5. Nogi iéy zstępuią do śmierci, a do piekła chód iéy prowadzi.
6. Ieźlibyś zważyć chciał ścieszkę żywota iéy, nie pewne są drogi iéy, nie poznasz ich.
7. Przetoż teraz, synowie! słuchaycie mię, a nie odstępuycie od powieści ust moich.
8. Oddal od niéy drogę twoię, a nie przybliżay się ku drzwiom domu iéy,
III. 9. Byś snadź nie podał obcym sławy twoiéy, a lat twoich[2] okrutnikowi;
10. By się snadź nie nasycili obcy siłą twoią, a prace twoie nie zostały w domu cudzym;
11. I narzekałbyś w ostateczne czasy twoie, gdybyś zniszczył czerstwość twoię i ciało twoie;
12. I rzekłbyś: O iakożem miał ćwiczenie w nienawiści, a strofowaniem gardziło serce moie!
13. Nie słuchałem głosu ćwiczących mię, a tym, którzy mię uczyli, nie nakłaniałem ucha mego!
14. Maluczkom nie przyszedł we wszystko nieszczęście, w pośrzód zebrania i zgromadzenia!
IV. 15. Piy wodę ze zdroiu twego, a wody płynące ze źrzódła twego!
16. Niech się precz rozchodzą źrzódła twoie, a po ulicach strumienie wód.
17. Miéy ie sam dla siebie, a nie obcy z tobą.
18. Niech będzie zdróy twóy błogosławiony, a wesel się z żony młodości twoiéy.
19. Niechżeć będzie iako łani wdzięczna, i sarna roskoszna; niech cię nasycaią piersi iéy na każdy czas, w miłości[3] iéy kochay się ustawicznie.
20. Bo przeczże się masz kochać w obcéy, synu móy! i odpoczywać na łonie cudzéy?
V. 21. Gdyż przed oczyma[4] Pańskiemi są drogi człowiecze, a on wszystkie ścieszki iego waży.
22. Nieprawości własne poimaią niezbożnika, a w powroziech grzechu swego uwikle się.
23. Onci umrze, przeto że nie przyimował ćwiczenia, a dla wielkości głupstwa swego będzie błądził.
 Prz 4 Prz 5 Prz 6