Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1043

Ta strona została uwierzytelniona.


16.A jeźli zaczynienie jest święte, i ciasto: a jeźli korzeń święty, i gałęzie.

17.A jeźli niektóre z gałęzi ułomione są, a ty będąc płonną oliwą, jesteś w nie wszczepion i stałeś się uczęstnikiem korzenia i tłustości oliwnéj:

18.Nie chlubże się przeciw gałęziom. A jeźli się chlubisz, nie ty korzenia nosisz, ale korzeń ciebie.

19.Rzeczesz tedy: Ułamane gałęzie, abym ja był wszczepion.

20.Dobrze; dla niedowiarstwa ułamane są, a ty wiarą stoisz; nie rozumiéj wysoko, ale się bój.

21.Albowiem jeźli Bóg przyrodzonemu gałęziu nie przepuścił, by snadź ani tobie nie przepuścił.

22.Obaczże tedy dobroć i srogość Bożą: przeciwko tym, którzy upadli, srogość, a przeciwko tobie dobroć Bożą, jeźlibyś trwał w dobroci: inaczéj i ty będziesz wycięt.

23.Aleć i oni, jeźli nie będą trwać w niedowiarstwie, będą wszczepieni; bo mocen jest Bóg zasię je wszczepić.

24.Albowiem jeźliś ty jest wycięty z oliwy z przyrodzenia płonnéj, a przeciwko przyrodzeniu jesteś wszczepion w dobrą oliwę: jakóż daleko więcéj ci, którzy według przyrodzenia, będą w swoję oliwę wszczepieni?

25.Albowiem nie chcę, bracia! abyście nie mieli wiedzieć téj tajemnice, (żebyście nie byli sami sobie mądrymi), iż zaślepienie po części przydało się w Izraelu, ażby zupełność poganów weszła.

26.A tak wszystek Izrael byłby zbawion, jako jest napisano: Przyjdzie z Syonu, któryby wyrwał i odwrócił niezbożność od Jakóba. [1]

27.A ten im Testament odemnie, gdy odejmę grzechy ich.

28.Według Ewangelii wprawdzie nieprzyjacioły dla was, lecz podług wybrania najmilsi dla ojców.

29.Albowiem bez żałowania są dary i wezwania Boże.

30.Bo jako i wy niekiedy nie uwierzyliście Bogu, a teraz dostaliście miłosierdzia dla ich niedowiarstwa,

31.Tak i ci teraz nie uwierzyli ku waszemu miłosierdziu, aby i oni miłosierdzia dostali.

32.Albowiem zamknął Bóg wszystko w niedowiarstwie, aby się zmiłował nad wszystkimi.

33.O głębokości bogactw, mądrości i wiadomości Bożéj! jako są nieogarnione sądy jego, i niedościgłe drogi jego!

34.Bo któż poznał umysł Pański? albo kto był rajcą jego? [2]

35.Albo kto mu pierwéj dał, a będzie mu oddano?

36.Albowiem z niego i przezeń i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.


ROZDZIAŁ XII.
Napomina Rzymiany, jako ku Bogu, jako ku bliźniemu mają się sprawować.

Proszę was tedy, bracia! przez miłosierdzie Boże, abyście wydawali ciała wasze ofiarą żywiącą, świętą, przyjemną Bogu, rozumną służbę waszę. [3]

2.A nie bądźcie podobnymi temu światu; ale się przemieńcie w nowości umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola Boża dobra i przyjemna i doskonała. [4]

3.Albowiem z łaski, która mi jest dana, powiadam wszystkim, którzy między wami są, żeby nie więcéj rozumieli, niźli potrzeba rozumieć: ale iżby rozumieli wedle mierności, jako każdemu Bóg udzielił miarę wiary. [5]

4.Albowiem jako w jednem ciele wiele członków mamy, a wszystkie członki nie jednę sprawę mają:

5.Tak wiele nas jednem ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każdy z osobna jeden drugiego członkami.

6.A mając dary wedle łaski, która nam jest dana, różne, bądź proroctwo, wedle przystósowania wiary;

7.Bądź posługowanie, w usługowaniu; bądź kto uczy, w nauce;

8.Kto napomina, w napominaniu; kto użycza, w prostości; kto przełożony jest, w pieczołowaniu; kto czyni miłosierdzie, z wesołością.

9.Miłość bez obłudności; brzydząc się złem, przystawając ku dobremu. [6]

10.Miłością braterstwa jedni drugich miłując, uczciwością jeden drugiego uprzedzając. [7]

  1. Isai. 59, 20.
  2. Isai. 40, 13. 1.Kor 2, 16.
  3. Psal. 4, 18. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd – odwołanie do nieistniejącego wersetu.)
  4. Eph. 5, 17. 1. Thes. 4, 3.
  5. 1. Kor. 12, 11. Eph. 4, 7.
  6. Amos 5, 15.
  7. Eph. 4, 3. 1. Piotr 2, 17. 22.5, 5. Żyd. 13, 1.