Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1046

Ta strona została uwierzytelniona.

Panie! i będę śpiewał imieniowi twemu. [1]

10.I zasię mówi: Weselcie się, poganie! z ludem jego.

11.I zasię: Chwalcie Pana, wszyscy poganie! a wysławiajcie go, wszyscy narodowie. [2]

12.I zasię Izajasz mówi. Będzie korzeń Jessego, a który powstanie panować nad pogany, w tym poganie nadzieję pokładać będą. [3]

13.A Bóg nadzieje niech was napełni wszelakiéj radości i pokoju w wierzeniu, abyście obfitowali w nadziei, i w mocy Ducha Świętego.

14.Lecz pewienem, bracia moi! ja sam o was, iż i wy jesteście pełni miłości, napełnieni wszelakiéj umiejętności, tak, iż możecie jedni drugich napominać.

15.A pisałem wam, bracia! poniekąd przyśmielszem, jakoby wam na pamięć przywodząc dla łaski, która mi jest dana od Boga,

16.Abych był sługą Chrystusa Jezusa między pogany, poświącając Ewangelią Bożą, aby była ofiara poganów przyjemna i poświęcona przez Ducha Ś.

17.Mam tedy chwałę w Chrystusie Jezusie ku Bogu.

18.Albowiem nie śmiem nic mówić, czego Chrystus nie sprawuje i przez mię ku posłuszeństwu poganów, słowem i uczynki, przez moc znaków i cudów,

19.Przez moc Ducha Świętego, tak iż od Jeruzalem około aż do Iliryku napełniłem Ewangelią Chrystusową.

20.A takem opowiadał tę Ewangelią, nie gdzie jest mianowan Chrystus, abych na cudzym fundamencie nie budował.

21.Ale jako jest napisano: Którym nie jest oznajmiono o nim, oglądają, a którzy nie słychali, zrozumieją. [4]

22.Dlatego bardzom był zatrudnion, żem do was przyjść nie mógł, i nie mogłem aż dotąd.

23.Lecz teraz nie mając więcéj miejsca w tych krainach, a mając chuć przyjść do was od wiela przeszłych lat,

24.Gdy się puszczę do Hiszpanii, spodziewam się, że tamtędy idąc, ujrzę was, i tam od was odprowadzon będę, gdy was pierwéj po części zażyję.

25.A teraz pójdę do Jeruzalem posługować świętym.

26.Bo się spodobało Macedonii z Achają złożyć się nieco na ubogie święte, którzy są w Jeruzalem,

27.Albowiem spodobało się im, i są im powinni; bo jeźli duchownych ich dóbr poganie uczęstnikami się stali, powinni są w cielesnych usługować im. [5]

28.To tedy wykonawszy i oddawszy im ten owoc, przez was pójdę do Hiszpanii.

29.A wiem, iż przyszedłszy do was, w obfitości błogosławieństwa Ewangelii Chrystusowéj przyjdę.

30.Proszę was tedy, bracia! przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście mię wspomagali w modlitwach za mną do Boga,

31.Abych był wyzwolon od niewiernych, którzy są w Żydowskiéj ziemi, a iżby posługowania mojego ofiara przyjemna była w Jeruzalem świętym.

32.Abych z weselem przyszedł do was za wolą Bożą, abych z wami się ucieszył.

33.A Bóg pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen.


ROZDZIAŁ XVI.
Zaleca Apostół niektóre Rzymiany przykładne, i żąda, by byli pozdrowieni, niektórych téż każe się wystrzegać.

A zalecam wam Phebę, siostrę naszę, która jest na posłudze kościoła, który jest w Cenchrach,

2.Abyście ją przyjęli w Panu, jako przystoi świętym, i stali przy niéj, w któréjbykolwiek sprawie was potrzebowała; albowiem téż ona przy wielu stała i przy mnie samym.

3.Pozdrówcie Pryszkę i Akwilę, pomocniki moje w Chrystusie Jezusie. [6]

4.(Którzy za duszę moje szyje swojéj nastawili, którym nie ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogańskie.)

5.I zgromadzenie ich domowe. Pozdrówcie Epenetha, mnie miłego, 

  1. Psal. 17. 50. 2.Król. 22, 50.
  2. Psal. 116, 1.
  3. Isai. 11, 10.
  4. Isai. 52, 13.
  5. 1.Kor. 9, 11.
  6. Dzie. 18, 2. 26.