Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1052

Ta strona została uwierzytelniona.


6.Ale się brat z bratem prawuje, i to przed niewiernymi?

7.Jużci koniecznie jest w was występek, że sądy między sobą miewacie. Czemu raczéj krzywdy nie podejmujecie? czemu raczéj szkody nie cierpicie? [1]

8.Ale wy krzywdę czynicie i szkodzicie, a jeszcze braci. [2]

9.Aza nie wiecie, iż niesprawiedliwi nie osięgą królestwa Bożego? Nie mylcie się: ani porubnicy, ani bałwanom służący, ani cudzołożnicy, ani psotliwi, ani Sodomczycy,

10.Ani złodzieje, ani łakomi, ani pijanicy, ani złorzeczący, ani drapieżce nie osięgą królestwa Bożego.

11.I tymiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezu Chrysta, i w Duchu Boga naszego.

12.Wszystko mi się godzi, ale nie wszystko pożyteczno. Wszystko mi się godzi, ale się ja w moc niczemu nie poddam. [3]

13.Pokarm brzuchowi, a brzuch pokarmom; lecz Bóg i ten i te zepsuje: a ciało nie porubstwu, ale Panu, a Pan ciału.

14.A Bóg i Pana wybudził i nas wzbudzi przez moc swoję.

15.Nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Chrystusowemi? wziąwszy tedy członki Chrystusowe, uczynię je członkami nierządnice? Nie daj tego Boże!

16.Albo nie wiecie, iż ten, co się złącza z nierządnicą, staje się jednem ciałem? Albowiem (mówi) będą dwa w jednem ciele. [4]

17.A kto się złącza z Panem, jednym duchem jest.

18.Uciekajcie przed porubstwem. Wszelki grzech, któryby człowiek czynił, nie jest na ciele; ale kto porubstwo płodzi, przeciwko ciału swemu grzeszy.

19.Aza nie wiecie, iż członki wasze są kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście swoi?

20.Albowiemeście kupieni zapłatą wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszem. [5]


ROZDZIAŁ VII.
Uczy małżonki, wdowy, panny, jako się mają sprawować, rządząc i porównając ich stany.

Lecz o tem, coście mi pisali: Dobrze jest człowiekowi, nie tykać się niewiasty;

2.Ale dla porubstwa niech każdy ma swoję żonę, a każda niech ma swego męża.

3.Mąż niechaj żonie powinność oddaje, także téż i żona mężowi. [6]

4.Żona nie ma w mocy ciała swego, ale mąż. Także i mąż nie ma w mocy swéj ciała swego, ale żona.

5.Nie odmawiajcie jeden drugiemu, chybaby z zezwolenia do czasu, abyście się modlitwą bawili: a zasię wracajcie się do tegóż, aby was szatan nie kusił dla waszéj niewstrzymawałości.

6.A to mówię według folgowania, nie według rozkazania.

7.Albowiem chcę, abyście wy wszyscy byli jakom ja sam; ale każdy ma własny dar od Boga, jeden tak, a drugi tak.

8.A mówię nieżonatym i wdowom: Dobrze im jest, jeźliżeby tak trwali jako i ja.

9.Ale jeźli się nie wstrzymawają, niech w małżeństwo wstąpią; bo lepiéj jest w małżeństwo wstąpić, niżeli być palonym.

10.A tym, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, ale Pan, iżby żona od męża nie odchodziła. [7]

11.A jeźliby odeszła, żeby trwała bez męża, albo się z mężem pojednała; a mąż żony niech nie opuszcza.

12.Bo inszym ja mówię, nie Pan: Jeźli który brat ma żonę niewierną, a ta z nim zezwala mieszkać, niechaj jéj nie opuszcza.

13.I żona jeźli która wierna ma męża niewiernego, a on zezwala mieszkać z nią, niechaj nie opuszcza męża.

14.Albowiem poświęcon jest mąż niewierny przez żonę wierną, i żona niewierna poświęcona jest przez męża wiernego; bo inaczéj dziatki wasze byłyby nieczystemi, a teraz świętemi są.

  1. Matth. 5, 39. Luc. 6, 29.
  2. Rzym. 12, 19. 1. Thess. 4, 6.
  3. Niż. 10, 22.
  4. Gen. 2, 24. Matth. 19, 5. Marc. 10, 8. Ephez. 5, 31.
  5. Niż. 7, 23. 1. Piotr. 1, 18.
  6. 1. Piotr. 3, 7.
  7. Matth. 5, 32.19, 9. Marc. 10, 9. Luc. 16, 18.