Śpiewnik kościelny/Gwiazdo morza

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Gwiazdo morza
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ X.
W czasie pomoru i chorób.[1]\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemDown a4. bes8 c4 c4 | d4 d4 b!4 c4 | a4 g4 a4 c4 | \break
  d4 b!4 c2 \bar "." c4 d4 bes4 a4 | c4 a4 g4 g4 | \break
  c4 d4 bes4 a4 | g4 c8. [bes16] a2 \bar "." g4 a4 bes4 a4 | c4
}
\addlyrics { \small {
  Gwia -- zdo mo -- rza! któ -- raś Pa -- na, Mle -- kiem swo -- im kar -- mi -- ła;
  Tyś śmier -- ci szczep któ -- ry wszcze -- pił
  Pier -- wszy ro -- dzic, skru -- szy -- ła. Tyś śmier -- ci szczep któ-
}}


Gwiazdo morza! któraś Pana,
Mlekiem swoim karmiła;
Tyś śmierci szczep który wszczepił
Pierwszy rodzic, skruszyła.

Śliczna gwiazdo racz nam teraz
Uskromić niebo srogie;
Które trapi ciężkim morem
Zewsząd ludzie ubogie.

O lekarko chrześcijańska!
Racz nas chorób pozbawić;
Co nie zdoła ludzka siła,
Racz nam u Syna sprawić.

Odwróć od nas głód, mor ciężki,
Zachowaj krwawej wojny;
Użycz zdrowia i żyznych lat,
Racz nam dać wiek spokojny.

Wysłuchaj nas, gdyż tobie Syn
Odmówić nic nie może;
Zbaw nas dla prośby Matki twej,
O Jezu wieczny Boże!

A my ciebie z Bogiem Ojcem,
Z Duchem świętym społecznie,
Chwalić i twą Matkę sławić,
Będziem na wieki wiecznie.

Przypisy

 1.   Partytura w książce jest niekompletna


 
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).