Śpiewnik kościelny/O Gospodze uwielbiona

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł O Gospodze uwielbiona
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ IX.
Z łacińskiego: O Gloriosa Domina.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp f4 f4 a8 [g8] g4 | g4 a4 bes8 [a8] g4 | g8 [a8] bes4 a8 [g8] f4 | \break
  a4 g8 [bes8] a8 [g8] f4 \bar "." a4 a4 a4 a4 | \stemDown g4 a4 b4 c4 \fermata | \break
  \stemUp g8 [a8] bes4 a8 [g8] f4 | a4 g8 [bes8] a8 [g8] f4 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  O Go -- spo -- dze u -- wiel -- bio -- na! Nad nie -- bio -- sa
  wy -- wyż -- szo -- na; Stwór -- cęś swe -- go po -- ro -- dzi -- ła,
  Mle -- kie -- meś go swem kar -- mi -- ła.
}}

O Gospodze[1] uwielbiona!
Nad niebiosa wywyższona;
Stwórcęś swego porodziła,
Mlekiemeś go swem karmiła.

Co Ewa smętna straciła,
Tyś przez Syna naprawiła;
Oknem się stałaś do nieba,
Smucić się nam nie potrzeba.

Drzwiamiś Króla niebieskiego
I fórtą Raju świętego;
Wszyscy jej ludzie śpiewajcie,
Bo przez nią zbawienie macie.

Maryja Matko miłości!
Matko wszelakiej litości!
Broń nas od skonania złego,
I od czarta przeklętego.

Maryja Panno nad Panny,
Niech twój Syn przez cię błagany,
Wszystkie winy nam odpuści,
A do łaski swej przypuści.

Przez Syna Panno twojego,
Ojca i Ducha świętego,
Przybądź na nasze skonanie,
A daj dobre dokonanie.

Chwała bądź Panu naszemu
Z Dziewice narodzonemu,
I Ojcu jego Wiecznemu,
Także Duchowi świętemu.


Przypisy

 1. Gospodze, wyraz dawny, znaczy: Pani.


 
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).