Śpiewnik kościelny/Maryja! Maryja, nad księżyc piękniejsza

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Maryja! Maryja, nad księżyc piękniejsza
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron


\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \stemUp f4 \acciaccatura { g16 [a16] } g4 a4 | \stemDown a4 b!4 c4 \bar "||" c4 d4 c4 | bes8 a8 bes2 | \break
  bes4 c4 bes4 | \stemUp a8 g8 a2 | g4 f4 g4 | \stemDown a4 bes4 c4 | \break
  \stemUp a4 g4 f4 | \stemDown c'4 d4 c4 | bes8 a8 bes2 | bes4 c4 bes4 | \break
  \stemUp a8 g8 a2 | g4 f4 g4 | \stemDown a4 bes4 c4 | \stemUp a4 g4 f4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Ma -- ri -- a! Ma -- ri -- a Tu lu -- na pul -- chri -- or,
  Tu stel -- lis pu -- ri -- or, Tu so -- le cla -- ri -- or
  Ma -- ria -- a: Te so -- nent o -- mni -- a Lau -- dum
  præ -- co -- ni -- a, Hy -- mni et can -- ti -- ca, Ma -- ri -- a.
}}

Maria! Maria, tu luna pulchrior

PIEŚŃ XVI.

Maria! Maria! Tu luna pulchrior, Tu stellis purior,
Tu sole clarior, Maria:
Te sonent omnia Laudum præconia,
Hymni et cantica, Maria.
 
Maria! Maria! Tu cœli gloria, De stirpe regia,
Tu Patris filia, Maria:
Te omne canticum, Collaudat cœlicum,
Melos angelicum, Maria.

Maria! Maria! O castum lilium, Ora convallium,
Pro nobis Filium, Maria:
Sint pura mentibus, Corda clientibus,
Te invocantibus, Maria.

Maria! Maria! Imple formidine, Cor pænitudine,
Amaritudine, Maria:
Cordis contritio, Hæc est perfectio,
Atque refectio, Maria.

Maria! Maria! Hic in exilio, Adsis auxilio,
Cum tuo Filio, Maria:
Inter pericula, Et mortis spicula,
Sonet hæc vocula, Maria.

Maria! Maria! Mater altiſsimi, Sponsa sanctiſsimi,
Thronus celsiſsimi, Maria:
Post tot pericula, Fracta navicula,
Sis nobis portula, Maria.

Maria! Maria! Lingua cum langueat, Ut loqui nequeat,
Cor verbu suppleat, Maria:
In morte optimum, Ad te sit ultimum,
Vitæ suspirium, Maria.

Maryja! Maryja, nad księżyc piękniejsza

PIEŚŃ XVII.

Maryja! M! Nad księżyc piękniejsza, Nad gwiazdy czyściejsza,
Nad słońce jaśniejsza, Maryja:
Niech brzmią dla uczczenia, Twojego Imienia,
Hymny, słodkie pienia, Maryja.

Maryja! M! Tyś różdżką Jessego, Z rodu królewskiego,
Córkąś najwyższego, Maryja:
Tobie niebo całe, W głosach swych wspaniałe,
Wyśpiewuje chwałę, Maryja.

Maryja! M! W czystości jedyna, Radości przyczyna,
Spraw nam to u Syna, Maryja:
Niechaj go kochamy, Czyste serca mamy,
Którzy cię wzywamy, Maryja.

Maryja! M! Przeraź nam bojaźnią, Dusze z wyobraźnią,
Nad grzechową kaźnią, Maryja:
A serca skruszone, I upokorzone,
Przyjm pod twą obronę, Maryja.
 

Maryja! M! Na tem tu wygnaniu, Bądź pilną w wspieraniu,
Ratunku dawaniu, Maryja:
Między przypadkami, Niebezpieczeństwami,
Przebywaj tu z nami, Maryja.

Maryja! M! Matko najwyższego, Domie najświętszego,
Tronie najmędrszego, Maryja:
Gdy blizka rozbicia, Będzie łódka życia,
Bądź portem przybycia, Maryja.

Maryja! M! Gdy przyjdzie konanie, A język ustanie,
Spraw w sercu wołanie, Maryja:
W ostatniej godzinie, Niechaj z serca płynie,
Jezus i twe Imię, Maryja.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).