Śpiewnik kościelny/Maryja! Maryja, witaj ukochana

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Maryja! Maryja, witaj ukochana
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron


\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 c4 bes4 | a4. bes8 c4 | bes4 bes4 bes4 | \stemUp a8 g8 g2 } \break
  a4 g4 a4 | \stemDown bes4. a8 bes4 | c8 [bes8] \stemUp a4 (g4) | f2. | \break
  \repeat volta 2 {
    g4 g4 a4 \stemDown bes4. a8 bes4 | \stemUp g4 g4 a4 | \stemDown bes4. a8 bes4 | \break
    c4 c4 bes4 | a4. bes8 c4 | f8. (bes,16) \stemUp a4 (g4) | f2. }
}
\addlyrics { \small {
  Ma -- ri -- a, Ma -- ri -- a, a -- ve a -- ma -- bi -- lis,
  Et in -- ef -- fa -- bi -- lis Ma -- ri -- a.
  Tu lu -- na pul -- chri -- or, Tu stel -- lis pu -- ri -- or,
  Tu so -- le cla -- ri -- or, Ma -- ri -- a.
}}
\addlyrics { \small {
  Ma -- ri -- a, Ma -- ri -- a, de -- co -- ra, no -- li -- lis,
}}

Maria! Maria, ave amabilis

Inna Melodyja do tejże Pieśni.

Maria, Maria, ave amabilis,
Maria, Maria, decora, nolilis,
Et ineffabilis Maria.
Tu luna pulchrior, Tu stellis purior,
Tu sole clarior, Maria.

Maria, Maria, ave etc.
Te sonent omnia, Laudum præconia,
Hymni et cantica, Maria.

Maria, Maria, ave etc.
Tu cœli gloria, De stirpe regia,
Tu Patris filia, Maria.

Maria, Maria, ave etc.
Te omne canticum, Collaudat cœlicum,
Melos angelicum, Maria.
etc. etc. etc.

Maryja! Maryja, witaj ukochana

Taż sama Pieśń po polsku.

Maryja, Maryja, witaj ukochana,
Maryja, Maryja, od Boga wybrana,
Niewypowiedziana Maryja.
Nad księżyc piękniejsza, Nad gwiazdy czyściejsza,
Nad słońce jaśniejsza Maryja.

Maryja, Maryja, witaj i t. d.
Niech brzmią dla uczczenia, Twojego Imienia,
Hymny, słodkie pienia, Maryja.

Maryja, Maryja, witaj i t. d.
Tyś różdżką Jessego, Z rodu królewskiego,
Córkąś najwyższego, Maryja.

Maryja, Maryja, witaj i t. d.
Tobie niebo całe, W głosacb swych wspaniałe,
Wyśpiewuje cbwałę, Maryja.
i t. d. i t. d. i t. d.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).