Biblia Gdańska/Proroctwo Zacharyaszowe 7


Biblia Gdańska - Stary Testament - Proroctwo Zacharyaszowe

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14


ROZDZIAŁ VII.


I. Odpowiedź ludowi Iudskiemu od Boga dana z strony postów 1 — 7. II. Woli Bożéy ogłaszenie, i obwinienie ich z ociątności 8 — 14.
Potym stało się roku czwartego Daryusza Króla, stało się słowo Pańskie do Zacharyasza dnia czwartego, miesiąca dziewiątego, który iest Kislef;
2. Gdy posłał lud do domu Bożego Sarassara i Regiemmelecha, i męże iego, aby się modlili przed obliczem Pańskiém;
3. I aby mówili do Kapłanów, którzy byli w domu Pana zastępów, także i do Proroków, mówiąc: Izali ieszcze płakać będę miesiąca piątego, wyłączywszy się tak, iakom iuż czynił przez kilka lat?
4. I stało się słowo Pana zastępów do mnie, mówiąc:
5. Rzecz do wszystkiego ludu téy ziemi, i do Kapłanów, mówiąc: Gdyście[1] pościli i płakali piątego i siodmego miesiąca przez te siedmdziesiąt lat, izażeście mnie, mnie, mówię, post pościli?
6. A gdy iecie albo piiecie, izali nie sobie iecie i nie sobie piiecie?
7. Izaliście nie tak czynić mieli według słowa, które przepowiedział Pan przez Proroki przeszłe, gdy ieszcze Ieruzalem bezpieczeństwa i pokoiu używało, i miasta iego około niego, i lud w stronie południowéy i po polach mieszkał (w pokoiu?)
II. 8. I stało się słowo Pańskie do Zacharyasza, mówiąc:
9. Tak powiedział Pan zastępów, mówiąc: Sprawiedliwie[2] sądźcie, a miłosierdzie i litość pokazuycie każdy nad bliźnim swoim;
10. A wdowy i sieroty, i przychodnia, i ubogiego[3] nie uciskaycie, i złego ieden przeciwko drugiemu nie myślcie w sercu swoiém.
11. Ale nie[4] chcieli dbać; i obrócili się tyłem, a uszy swe zatulili, aby nie słuchali.
12. Serca téż swe zatwardzili iako dyament, aby nie słuchali zakonu tego i słów, które posyłał Pan zastępów duchem swoim przez Proroki przeszłe, zkąd przyszedł wielki gniew od Pana zastępów.
13. Bo iako oni, gdy ich wołano, nie słuchali, tak téż, gdy oni wołali,[5] nie wysłuchałem, mówi Pan zastępów.
14. I rozproszyłem ie iako wicher między wszystkie narody, których nie znali, i ta ziemia spustoszała po nich, tak że nie był przechodzący i wracaiący się; a tak ziemię pożądaną w spustoszenie obrócili.Przypisy


  Za 6 Za 7 Za 8