Biblia Wujka (1923)/Księga Jonasza


Poniżej znajduje się Księga Jonasza podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


PROROCTWO
JONASOWE.