Podręczniki miłości

>>> Dane tekstu >>>
Autor Franz Blei
Tytuł Podręczniki miłości
Wydawca Księgarnia Ludwika Fiszera
Data wyd. 1923
Druk Zakład Graficzny Grapowa i Mazurkiewicza
Miejsce wyd. Łódź
Tłumacz Marceli Tarnowski
Tytuł orygin. Lehrbücher der Liebe:
1. Die wahre Liebe
2. Der vollkommene
Liebehaber
3. Die vollkommene Geliebte
4. Das Rendezvous
Źródło Skany na Commons

Franciszek Blei Podręczniki MiłościOpuściły prasę
Podręczniki miłości.
Napisał Fr. Blei.
Przełożył Marceli Tarnowski.
Ilustracje Elżbiety Wrede.
Tomik pierwszy:
Tomik drugi:
Kochanek idealny.
Tomik trzeci:
Tomik czwarty:
Nakładem Ludwika Fiszera.


Druk i ilustracje wykonano w Zakładzie Graficznym
Grapowa i Mazurkiewicza w Łodzi.
Odbito 2000 egzempl.
w lipcu 1923.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: Franz Blei i tłumacza: Marceli Tarnowski.