Sonet XIV (Shakespeare)


Sonet XIV (Shakespeare)
Sonet XIV (Shakespeare)
Ujednoznacznienie
Tytuł ten odnosi się do więcej niż jednego tekstu.

Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Sonet 14 (William Szekspir)