Biblia Gdańska/Proroctwo Sofoniaszowe – Inne języki