Śpiewnik kościelny/Idzie idzie Bóg prawdziwy

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Idzie idzie Bóg prawdziwy
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ VII.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemUp f2 a2 | g2 bes2 | \stemDown c2 \stemUp a2 | a2 g2 }
  \repeat volta 2 {
   \stemDown c2 c2 | d2 c2 | \break
   f2 c4 (d4) | c4 (bes4) a2 | bes2 a4 (g4) | d'2 c2 | \stemUp bes2 a2 | g2 f2 }
}
\addlyrics { \small {
  I -- dzie i -- dzie Bóg praw -- dzi -- wy, 
  Stań -- my wszy -- scy pięk -- nem_ ko_ -- łem,
  I u_ -- derz -- my przed nim czo -- łem.
}}  
\addlyrics { \small {
  I -- dzie Sę -- dzia spra -- wie -- dli -- wy:
}}


Idzie idzie Bóg prawdziwy,
Idzie Sędzia sprawiedliwy:
Stańmy wszyscy pięknem kołem,
I uderzmy przed nim czołem.

Idzie idzie Bóg łaskawy,
Idzie Twórca wszego prawy:
Stańmy wszyscy i t. d.

Idzie idzie Król przemożny,
Idzie wielce Pan wielmożny:
Stańmy wszyscy i t. d.

Idzie idzie światłość wieczna,
Idzie ku nam moc przedwieczna:
Stańmy wszyscy i t. d.

Idziesz idziesz miły Panie,
A gdzie Majestat twój stanie,
Niechaj tam stanąwszy kołem,
Na wiek wieków bijem czołem.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).