Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Efezów

List Świętego Pawła Apostoła do Galatów Biblia Gdańska
List Świętego Pawła Apostoła do Efezów
Nowy Testament
List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów

Poniżej znajduje się List Świętego Pawła Apostoła do Efezów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie przejdź tutaj.


List Swiętego Pawła Apostoła do Efezów.


¤ ¤ ¤ ¤

Ef 1 - Ef 2 - Ef 3 - Ef 4 - Ef 5 - Ef 6


 List Świętego Pawła Apostoła do Galatów List Świętego Pawła Apostoła do Efezów
Biblia Gdańska
List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów