Biblia Gdańska/Pieśń nad pieśniami Salomonowa


Ecclesiastes Biblia Gdańska • Pieśń nad pieśniami Salomonowa • Stary Testament Księga Izajasza
Ecclesiastes Biblia Gdańska
Pieśń nad pieśniami Salomonowa
Stary Testament
Księga Izajasza

Poniżej znajduje się Pieśń nad pieśniami Salomonowa podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie przejdź tutaj.


Pieśń nad pieśniami Salomonowa.

¤ ¤ ¤ ¤