Biblia Wujka (1923)/List św. Jakuba


Poniżej znajduje się List św. Jakuba podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


LIST POWSZECHNY

BŁOGOSŁAWIONEGO
JAKÓBA APOSTOŁA.