Biblia Wujka (1923)/Pieśń nad Pieśniami


Poniżej znajduje się Pieśń nad Pieśniami podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI
SALOMONOWA.