Biblia Wujka (1923)/Pierwszy List do Tymoteusza


Poniżej znajduje się Pierwszy List do Tymoteusza podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


LIST PIERWSZY

BŁOGOSŁAWIONEGO
PAWŁA APOSTOŁA
DO
TYMOTHEUSZA.