Biblia Wujka (1923)/Pierwszy List do Tymoteusza 3


Poniżej znajduje się Pierwszy List do Tymoteusza podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


ROZDZIAŁ III.
Naucza o biskupiech, jacy mają być w domostwie swem i w kościele.

Wierna mowa: Jeźli kto biskupstwa pożąda, dobrego dzieła pożąda.

Ma tedy biskup być nienaganiony, jednéj żony mąż, trzeźwy, roztropny, obyczajny, wstydliwy, goście ochotnie przyjmujący, ku nauczaniu sposobny; [1]

Nie winopilca, nie bijący, ale skromny, nie swarliwy, nie chciwy;

Ale w domu swym rządny, mający syny poddane z wszelaką czystością.

A jeźli kto nie umie domu swego rządzić, jakóż pieczą będzie mógł mieć o kościele Bożym?

Nie nowotny, aby podniósłszy się w pychę, nie wpadł w sąd djabelski.

A ma téż mieć dobre świadectwo od tych, którzy są obcymi, aby nie wpadł w urąganie i sidło djabelskie.

8. Dyakonowie także czyści, nie dwoistego języka, nie kochający się w wielkiem piciu wina, nie szukający szkaradnego zysku,

Mający tajemnicę wiary w czystem sumnieniu.

10 A ci téż niechaj pierwej będą doświadczeni: i tak niech służą, nie mając żadnéj winy.

11 Niewiasty także wstydliwe, nie obmównice, trzeźwe, wierne we wszystkiem.

12 Dyakonowie niech będą mężowie jednéj żony, którzyby dziatki swe dobrze rządzili i swe domy.

13 Bo którzyby dobrze posługowali, zjednają sobie stopień dobry i wielkie ufanie w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.

14 To tobie piszę, spodziewając się, że rychło do ciebie przybędę.

15 A jeźli omieszkam, abyś wiedział, jako się masz sprawować w domu Bożym, który jest kościół Boga żywego, filar i utwierdzenie prawdy.

16 A jaśnie wielka jest tajemnica pobożności, która jest oznajmiona w ciele, usprawiedliwiona jest w duchu, okazała się Aniołom, opowiedziana jest poganom, wiarę jej dano na świecie, wzięta jest w chwale.