Biblia Wujka (1923)/Pierwszy List do Tymoteusza 2


Poniżej znajduje się Pierwszy List do Tymoteusza podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


ROZDZIAŁ II.
Przełożeni mają niższe ludzie napominać ku modlitwie i ku dziękowaniu Bogu, który chce wszystkie zbawić. By téż tak mężowie, jako i niewiasty, poczciwie się sprawowali.

Proszę tedy najpierwéj, aby były czynione prośby, modlitwy, przyczyniania, dziękowania za wszystkie ludzie:

Za króle i wszystkie, którzy są na wyższem miejscu, abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli we wszelakiéj pobożności i czystości.

Albowiem to jest dobra i przyjemna przed Zbawicielem naszym, Bogiem,

Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli ku uznaniu prawdy.

Bo jeden Bóg, jeden i Pośrednik Boga i ludzi, człowiek Chrystus Jezus,

Który samego siebie dał odkupienie za wszystkie, świadectwo czasów swych.

Na które ja jestem postanowion kaznodzieją i Apostołem, (prawdę mówię, nie kłamam), nauczycielem poganów w wierze i w prawdzie. [1]

Chcę tedy, aby mężowie modlili się na każdem miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i sporów.

Także i niewiasty w ubiorze ochędożnym, ze wstydem i miernością ubierając się, nie z trefionemi włosy, albo złotem, albo perłami, albo w kosztownéj szacie;

10 Ale jako przystoi niewiastom, obiecującym pobożność przez uczynki dobre.

11 Niewiasta niech się uczy w milczeniu z wszelakiem poddaństwem.

12 A nauczać niewieście nie dopuszczam, ani panować nad mężem; ale być w milczeniu. [2]

13 Bo Adam pierwszy stworzon jest, potem Ewa. [3]

14 I Adam nie jest zwiedzion, lecz niewiasta zwiedziona w przestępstwie była. [4]

15 Ale zbawiona będzie przez rodzenie dziatek: jeźliby trwała w wierze i w miłości i w świętobliwości z trzeźwością.