Kapitał. Księga pierwsza (1926-33)/Dział czwarty. Wytwarzanie wartości dodatkowej względnej

<<< Dane tekstu >>>
Autor Karl Marx
Tytuł Kapitał. Księga pierwsza
Podtytuł Krytyka ekonomji politycznej
Redaktor Jerzy Heryng, Mieczysław Kwiatkowski (red. tłum. pol.),
Friedrich Engels, Karl Kautsky (red. oryg.)
Wydawca Spółdzielnia Księgarska Książka,
Księgarnia i Wydawnictwo "Tom"
Data wydania 1926-33
Druk M. Arct, Warszawa
Drukarnia „Monolit“, Warszawa
Miejsce wyd. Warszawa
Tłumacz Jerzy Heryng,
Mieczysław Kwiatkowski,
Henryk Gustaw Lauer,
Ludwik Selen
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Indeks stron
1. 
Dwojaki początek rękodzielnictwa 
 338
2. 
Robotnik cząstkowy i jego narzędzie 
 341
3. 
Dwie zasadnicze formy rękodzielnictwa: rękodzielnictwo różnorodne i rękodzielnictwo organiczne 
 344
4. 
Podział pracy w rękodzielni, a podział pracy w społeczeństwie 
 354
5. 
Kapitalistyczny charakter rękodzielnictwa 
 363
1. 
Rozwój maszyn 
 374
2. 
Przenoszenie wartości maszyny na wytwór 
 391
3. 
Oddziaływanie bezpośrednie produkcji maszynowej na robotnika 
 400
a) 
Przywłaszczanie przez kapitał dodatkowych sił roboczych. Praca kobieca i dziecięca 
 400
b) 
Przedłużenie dnia roboczego 
 410
c) 
Intensyfikacja pracy 
 417
4. 
Fabryka 
 427
5. 
Walka między robotnikiem a maszyną 
 438

6. 
Teorja kompensaty w stosunku do robotników, wypieranych przez maszyny 
 449
7. 
Odpychanie i przyciąganie robotników przez produkcję maszynową. Kryzysy w przemyśle bawełnianym 
 460
8. 
Przewrót, dokonany przez wielki przemysł w rękodzielnictwie, rzemiośle i chałupnictwie 
 474
a) 
Zniesienie kooperacji, opartej na rzemiośle i na podziale pracy 
 474
b) 
Oddziaływanie przemysłu fabrycznego na rękodzielnictwo i chałupnictwo 
 476
c) 
Rękodzielnia nowożytna 
 477
d) 
Chałupnictwo nowożytne 
 481
e) 
Przejście od nowożytnego rękodzielnictwa i chałupnictwa do wielkiego przemysłu. Przyśpieszenie tego przewrotu zapomocą rozciągnięcia ustawodawstwa fabrycznego na owe sposoby produkcji 
 486
9. 
Ustawodawstwo fabryczne (przepisy, tyczące hygjeny i wychowania). Jego rozpowszechnienie w Anglji 
 498
10. 
Wielki przemysł, a rolnictwo 
 523


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Karl Marx.