Kapitał. Księga pierwsza (1926-33)/Dział siódmy. Proces nagromadzenia kapitału

<<< Dane tekstu >>>
Autor Karl Marx
Tytuł Kapitał. Księga pierwsza
Podtytuł Krytyka ekonomji politycznej
Redaktor Jerzy Heryng, Mieczysław Kwiatkowski (red. tłum. pol.),
Friedrich Engels, Karl Kautsky (red. oryg.)
Wydawca Spółdzielnia Księgarska Książka,
Księgarnia i Wydawnictwo "Tom"
Data wydania 1926-33
Druk M. Arct, Warszawa
Drukarnia „Monolit“, Warszawa
Miejsce wyd. Warszawa
Tłumacz Jerzy Heryng,
Mieczysław Kwiatkowski,
Henryk Gustaw Lauer,
Ludwik Selen
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Indeks stron
 591
1. 
Kapitalistyczny proces produkcji w skali rozszerzonej. Przemiana praw własności produkcji towarowej w prawa kapitalistycznego przywłaszczania 
 609
2. 
Błędne pojmowanie reprodukcji w skali rozszerzonej przez ekonomję polityczną 
 619
3. 
Podział wartości dodatkowej na kapitał i dochód. Teorja wstrzemięźliwości 
 623
4. 
Okoliczności, które określają zakres nagromadzenia niezależnie od stosunkowego podziału wartości dodatkowej na kapitał i dochód: stopa wyzysku siły roboczej. — Siła wytwórcza pracy. — Wzrastająca różnica pomiędzy kapitałem stosowanym a spożywanym. — Wielkość kapitału wyłożonego 
 632
5. 
Tak zwany fundusz pracy 
 645
1. 
Wzrastający popyt na siłę roboczą wraz z nagromadzeniem, przy niezmienionym składzie kapitału 
 649
2. 
Stosunkowe zmniejszenie się zmiennej części kapitału w przebiegu nagromadzenia i towarzyszącej mu centralizacji 
 660
3. 
Wzrastające wytwarzanie przeludnienia względnego czyli rezerwowej armji przemysłu 
 669
4. 
Różne formy bytu przeludnienia względnego. Ogólne prawo nagromadzenia kapitalistycznego 
 683
5. 
Ilustracja ogólnego prawa nagromadzenia kapitalistycznego 
 692
a) 
Anglja w latach 1846—1866 
 692
b) 
Źle opłacane warstwy robotników przemysłowych w Anglji 
 699
c) 
Ludność koczująca. Górnicy 
 709
d) 
Wpływ kryzysów na najlepiej opłacaną część klasy robotniczej 
 713
e) 
Brytyjski proletarjat rolny 
 719
f) 
Irlandja 
 747
1. 
Tajemnica nagromadzenia pierwotnego 
 763
2. 
Wywłaszczenie ludu wiejskiego z ziemi 
 767
3. 
Krwawe ustawodawstwo przeciw wywłaszczonym od końca 15-go wieku. Ustawy w celu obniżenia płacy roboczej 
 785
4. 
Geneza kapitalistycznych dzierżawców 
 794
5. 
Oddziaływanie rewolucji w rolnictwie na przemysł. Stworzenie wewnętrznego rynku dla kapitału przemysłowego 
 797
6. 
Geneza kapitalisty przemysłowego 
 801
7. 
Tendencja dziejowa nagromadzenia kapitalistycznego 
 814


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Karl Marx.