>>> Dane tekstu >>>
Autor Mieczysław Hartleb
Tytuł Nagrobek Urszulki
Podtytuł Studjum o genezie i budowie Trenów Jana Kochanowskiego
Wydawca Krakowska Spółka Wydawnicza
Data wyd. 1927
Druk Drukarnia »Czasu«
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron


Z HISTORJI I LITERATURY


MIECZYSŁAW HARTLEB
NAGROBEK URSZULKI
STUDJUM O GENEZIE I BUDOWIE
TRENÓW JANA KOCHANOWSKIEGO
KRAKÓW 1927
NAKŁADEM KRAKOWSKIEJ SPÓŁKI WYDAWNICZEJ
PRZEGLĄD TREŚCI
str.
Wstęp — Pierwszy sąd literacki o Trenach i jego podłoże 
 3
Rozdział I. — Rewizja dotychczasowych badań nad genezą Trenów. Próby rekonstrukcji: Faleński, Nehring, Plenkiewicz; błędy rzeczowe i metodyczne 
 11
Rozdział II. — Twórczość epitaficzna Kochanowskiego: nagrobki, epicedja, pieśni; stosunek tych utworów do Trenów 
 24
Rozdział III. — Pierwsze założenie artystyczne dzieła. Przykłady konstrukcji napisowej. Treny samoistne: V, XIII, III; szkice trenowe. Epigramy łacińskie ku czci Urszulki i związek ich z Trenami 
 38
Rozdział IV. — Teza T. Sinki o konstrukcji Trenów. Rozbiór członów budowy epicedjalnej: tren II, XII, IV, VI, VIII. Tren XIII, jako zamknięcie poematu. Próba rekonstrukcji pierwotnego zamysłu epicedjalnego 
 [1]
Rozdział V. — Rozbicie dawnego planu; nowe pomysły i wątki. Zarys eschatologji trenowej: tren X i XII. Fragmenty refleksyjne: IX i XI. Ramy humanistyczne cyklu: I i XV. Tren VII, jako stylizowana na wzorach ludowych pieśń nagrobna 
 77
Rozdział VI. — Geneza psalmodjów. Tren XVI, jako przejście z części dawniejszej do nowej. Znaczenie budowy stroficznej, tren XVII; obraz przełomu duchowego. Zwrot do Boga u Kochanowskiego i Petrarki; modlitwa trenu XVIII-go 
 102
Rozdział VII. — Tren XIX, jako powrót do schematu klasycznego i związek z trenami poprzedniemi. Nowa actonis persona i ujęcie wizji. Komentarz myślowy całego cyklu. Dydaktyzm trenu XIX. Treny jako poemat filozoficzno-moralizujący 
 119
Rozdział VIII. — Dwa zagadnienia chronologiczne. Paralela między genezą Trenów Kochanowskiego i Kancjonału Petrarki. Typ literacki Trenów. Wpływy i wzory. Stanowisko Trenów w literaturze polskiej XVI wieku. Analiza pierwiastków kształtujących poemat o Urszulce: epika i liryka, akcja, język, prawda życia i dekoracja klasyczna. Treny, jako zapowiedź poezji barokowej 
 135ODBITO W DRUKARNI »CZASU« W KRAKOWIE.

Przypisy

  1.   Brak numeru strony, powinno być: 56


 
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mieczysław Hartleb.