Wojna chocimska, poemat w 10 częściach. Merkuryusz nowy. Pełna. Peryody. Wiersze drobne

>>> Dane tekstu >>>
Autor Wacław Potocki
Tytuł Wojna Chocimska, poemat w 10 częściach. Merkuryusz nowy. Pełna. Peryody. Wiersze drobne
Wydawca S. Lewental
Data wyd. 1880
Druk S. Lewental
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Wacław Potocki.

WOJNA CHOCIMSKA,
POEMAT W 10 CZĘŚCIACH.

MERKURYUSZ NOWY.   PEŁNA.   PERYODY.
WIERSZE DROBNE.

WARSZAWA.
NAKŁAD I DRUK S. LEWENTALA.
Nowy-Świat N-r 39.
1880.Дозволено Цензурою.
Варшава, 5 Января 1880 года.SPIS RZECZY.

Wojna chocimska str. 31 — 361.
merkuryusz nowy str. 365 — 371.
pełna str. 375 — 379.
peryody str. 383 — 408.
poświęcenie syloreta str. 411 — 414.
wety parnaskie str. 417 — 458.
słowniczek archaizmów str. I — XVII.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Wacław Potocki.