<<< Dane tekstu >>>
Autor Wacław Potocki
Tytuł Wety Parnaskie
Pochodzenie Wojna chocimska, poemat w 10 częściach. Merkuryusz nowy. Pełna. Peryody. Wiersze drobne
Wydawca S. Lewental
Data wyd. 1880
Druk S. Lewental
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron


Wety Parnaskie.Do czytelnika
Galantomo
Prałaci
Luthericolae
Szlachta zmyślona
Astrologowie
Niemcy po węgiersku
Turcy
Damy farbowane
Mniszek i panek
Ateistowie
Ateusz
Klasztory bogate
Trynitarze
Reformaci pieszo
Kaznodzieja salariatus
Biskupi polscy
Muszki u dam
Na damy
Pamiątka luterska
Wyprawa do cudzych krajów
Tymże foristierom
Posty pańskie
Kalwin z Nucerynem
Do Łagiewnickiego
Starostowie
Niepłodne
Dama dworska
Scholasterya krakowska
Cyrulicy w miasteczkach
Polska wolność — ość
Wolny głos sejmikowy
Deputat na trybunał
Wolność szlachecka
Targosz ćwiertowany
Piwo wadowskie
Wdowa
Duma domatorska
Do imćpana stolnika oraz i sędziego grodzkiego krakowskiego
Nowy szlachcic ze staremi klejnotami
Roztworzone wino z wodą ale nie w Galilejéj
Białogłowska chciwość
Chłop z łaciną
Włoch w Polsce
Osiecka sprawa
Niemiec z Polakiem
Kazanie wielkopiątkowe
Pleban odrwił sufragana
Głuche prawo
Bankiet u skąpego
Na Gdańszczany
Mnich z babą
Panny lwowskie
Stultitiam patiuntur opes
Handel żydowski
Nie przystoi Żydowi z gołemi rękoma
Żyd szromowaty
Pan z włodarzem
Na Lutra
Do ojców Societatis
Na Francuzy
Rozprawnisia
Katolik z Lutrem, cesarz z Tekielim
Reformaci chudzi
Do Reformata
Trefunek z Wyrwancyéj
Koszty ogromne na pospolite ruszenie pod Gołąb
Niepotrzebny skrupulat
Drwa do lasa, ryby do Wisły
Moskiewska odpowiedź
Moskiewska odpowiedź
Na weselny akt w Krakowie pod Barany
Człowiek nad apetyt jeść nie może, pić może
Wino przemycone
Do nowego szlachcica
Na swoje wiersze
O fraszkach
Nowe święto
Na książkę „Gościniec do nieba“
Ciało z duszą
Trefunek na Mazowszu
Weksel nowomodny
Na gęste nobilitacye
Do książęcia chudopysznego
Zła żona
Pruska polszczyzna
Wesołowskie zaloty
Prima Aprilis
Polskie blomuzie
Czemu białegłowy brody i wąsów nie mają
Trefunek w kościele
Czemu księża łakomi
Veto albo nie pozwalam
Do jéjmści pani strojnostaréj
Dowcip białogłowski
Jeden błazen siła błaznów robi
Szlachectwo od ptaków
Dewotka
Pańskie oko konia tuczy
Defluitacya podgórska
Nowa moda druku
Na kabaty białogłowskie
Cud w kościele proszowskim
Czemu więcéj białéj niż męzkiéj płci
Bachus
Votum anthoris
Nagrobek Najjaśniejszemu K. Imci Janowi III
Kwestye z odpowiedzią
O Matuszu
Do Jurysty
Pijaństwo bez wina
Podczaszym poeta
Urząd podczaszego
Bankiet włoski