Biblia Gdańska/Księgi Ezdraszowe

Druga Księga Kronik Biblia Gdańska
Księgi Ezdraszowe
Stary Testament
Księgi Nehemiaszowe

Poniżej znajduje się Księgi Ezdraszowe podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie przejdź tutaj.


Księgi Ezdraszowe,
które pospolicie zowią pierwsze Ezdraszowe.

¤ ¤ ¤ ¤


 Druga Księga Kronik Księgi Ezdraszowe Księgi Nehemiaszowe