Biblia Gdańska/Proroctwo Malachyaszowe 3


Biblia Gdańska - Stary Testament - Proroctwo Malachyaszowe

1 - 2 - 3 - 4


ROZDZIAŁ III.


I. Proroctwo o przyiściu Iana Chrzciciela, i Chrystusa Pana. II. o mocy i sprawie iego 2 — 6. III. Przypomnienie grzechów ludu 7 — 9. IV. Napomnienie ich do pokuty 10 — 18.
Oto, Ia posyłam Anioła[1] mego, który zgotuie drogę przed obliczem moiém; zarazem przyidzie do kościoła swego Panuiący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego wy żądacie; oto, przyidzie, mówi Pan zastępów.
II. 2. Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyiścia iego? I kto się ostoi, gdy się on okaże? Bo on iest iako ogień roztapiaiący, i iako mydło blecharzów.
3. I będzie siedział roztapiaiąc i[2] wyczyściaiąc śrebro, i oczyści syny Lewiego, i przepławi ie iako złoto i iako śrebro, i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości.
4. Tedy Panu będzie wdzięczna ofiara od Iudy i od Ieruzalemu, iako za dni pierwszych i iako za lat starodawnych.
5. Ale się do was przybliżę z sądem, i będę świadkiem prędkim przeciwko czarownikom, i przeciwko cudzołożnikom, i przeciwko krzywoprzysiężcom, i przeciwko tym, którzy krzywdę czyniąc zatrzymywaią zapłatę naiemnikowi, wdowie i sierocie i cudzoziemcowi krzywdę czynią, a nie boią się mnie, mówi Pan zastępów.
6. Gdyż Ia Pan nie[3] odmieniam się, przetoż wy, synowie Iakubowi! nie iesteście zniszczeni.
III. 7. Zaraz ode dni oyców waszych odstąpiliście od ustaw moich, a nie strzegliście ich; nawróćcież[4] się do mnie, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów. Ale mówicie: W czémże się nawrócimy?
8. Izali człowiek ma Boga złupić, że wy mnie łupicie? Wszakże mówicie: W czémże cię łupimy? W dziesięcinach i w ofiarach.
9. Zgołaście przeklęci, iż mię tak łupicie, wy i wszystek naród wasz.
IV. 10. Znieście wszystkę dziesięcinę do szpichlerza, aby była żywność w domu moim, a doświadczcie mię teraz w tém, mówi Pan zastępów; ieźli wam nie otworzę[5] okien niebieskich, a nie wyleię na was błogosławieństwa, tak że go nie będziecie mieli gdzie podziać;
11. I zgromię dla was pożeraiącego, a nie popsuię wam urodzaiu ziemskiego, i nie pochybi winna macica na polu, mówi Pan zastępów.
12. I będą was błogosławić wszyscy narodowie; bo wy będziecie ziemią roskoszną, mówi Pan zastępów.
13. Zmocniły się przeciwko mnie słowa wasze, mówi Pan; wszakże mówicie: Cóżeśmy mówili przeciwko tobie?[6]
14. Mówiliście: Próżna to Bogu[7] służyć, a cóż za pożytek, choć będziemy strzedz rozkazania iego, i będziemy smętnie chodzić, boiąc się Pana zastępów?
15. Owszem pyszne mamy za błogosławione, ponieważ się ci buduią, którzy czynią niezbożność, a którzy kuszą[8] Boga, zachowani bywaią.
16. Tedy rozmawiali o tém ci, którzy się boią Pana, każdy z bliźnim swoim. I obaczył Pan, a usłyszał, i napisano księgę pamiątki przed obliczem iego dla boiących się Pana i myślących o imieniu iego.
17. Cić mi będą, mówi Pan zastępów,[9] w dzień, który Ia[9] uczynię, własnością; i[10] zmiłuię się nad nimi, iako się zmiłowywa oyciec nad synem swoim, który mu służy.
18. Tedy się nawrócicie, a obaczycie różność między[11] sprawiedliwym i niezbożnym, między tym, który służy Bogu, i między tym, który mu nie służy.Przypisy


  Proroctwo Malachyaszowe 2 Proroctwo Malachyaszowe 3 Proroctwo Malachyaszowe 4