Biblia Wujka (1923)/Księga Estery


Poniżej znajduje się Księga Estery podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


KSIĘGI
ESTHER.