Indeks:Felicjan Niegolewski - Miłość Ojczyzny — a praca obywatelska.pdf

Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Miłość Ojczyzny — a praca obywatelska. Przemówienie dr. F. Niegolewskiego, posła do parlamentu niemieckiego i sejmu pruskiego na zebraniu Towarzystwa Wyborczego w Herne dnia 20 października 1912 r.

Autor

Felicjan Niegolewski

Wydawca

Nakładem Wydziału Kulturalnego Straży

Rok wydania

1912

Miejsce wydania

Poznań

Druk

Czcionkami M. Kwiatkowskiego i J. Pankowskiego w Herne

Źródło

Skany na Commons

Strony

Postęp

Wszystkie strony już przepisane, ale nie wszystkie strony skorygowane

Status dod.

Brak informacji o dodatkowych elementach

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: