Strona:Klejnoty poezji staropolskiej (red. Baumfeld).djvu/15

Ta strona została skorygowana.


109.  
Pocieszenie (Na śmierć Urszuli tren ostatni abo sen) — Jana Kochanowskiego 
 183
110.  
Złote myśli, wyjęte z różnych pism — Jana Kochanowskiego 
 187
111.  
O nietrwałej miłości rzeczy świata tego (Sonet) — Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
 189
112.  
O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem (Sonet) — Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
 „ 
113.  
Żal nagrobny na śmierć Jana Kochanowskiego — Sebastjana Fabjana Klonowicza 
 190
114.  
Nieczystość (Sonet) — Sebastjana Grabowieckiego 
 191
115.  
O marności świata (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 192
116.  
Do słońca (z „Roksolanek“) — Szymona Zimorowicza 
 193
117.  
Pieśń w ucisku — Zbigniewa Morsztyna 
 194
118.  
O słabości ludzkiej (z poematu „Votum“) — Zbigniewa Morsztyna 
 „ 
119.  
O czasie i o rozumie ludzkim (z „Wojny Chocimskiej“) — Wacława Potockiego 
 197
120.  
Żegnam cię, wdzięczne światło — Wacława Potockiego 
 198
121.  
Maszkary (z „Fraszek“) — Wespazjana Kochowskiego 
 199
122.  
O mojej pracy (Do Piotra Borzęckiego) — Franciszka Dyjonizego Kniaźnina 
 „ 
123.  
Powrót z Warszawy na wieś (Elegja) — Franciszka Karpińskiego 
 200
124.  
Życzenia w samotności — Juljana Ursyna Niemcewicza 
 201