Wikiźródła:Prawa autorskie

(Przekierowano z Wikiźródła:PA)

Ta strona opisuje zasadę polskich Wikiźródeł. Jest powszechnie uznawana za standard, który wszyscy uczestnicy projektu powinni zachowywać. Śmiało edytuj tę stronę, ale wpierw upewnij się, że Twoje zmiany odzwierciedlają konsensus. W przypadku wątpliwości, przejdź na stronę dyskusji.

Przy dodawaniu nowych tekstów należy uważać, aby nie naruszać praw autorskich. Przepisy prawa autorskiego obowiązują na Wikiźródłach w takim samym stopniu, jak w innych projektach Wikimedia. Teksty zamieszczane na Wikiźródłach nie mogą naruszać zarówno polskiego prawa autorskiego, jak też prawa autorskiego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych (gdzie znajduje się siedziba Wikimedia Foundation oraz serwery Wikiźródeł).

Copyright
Copyleft

Czas ochrony autorskimi prawami majątkowymi w Polsce Edytuj

 • od powstania utworu, całe życie twórcy i 70 lat po jego śmierci,
 • jeżeli twórca nie jest znany – 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu;

Jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca:

 • 70 lat liczy się od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu,
 • gdy utwór nie został rozpowszechniony – 70 lat od daty ustalenia utworu;
 • 50 lat w odniesieniu do nadań programów RTV (licząc od roku pierwszego nadania);
 • 50 lat w odniesieniu do sporządzania i korzystania z fonogramów i wideogramów (licząc od roku sporządzenia);
 • 25 lat w odniesieniu do pierwszego wydania nieopublikowanego wcześniej tekstu lub utworu (dotyczy utworów opublikowanych w roku 2000 lub później).

Ewentualne naruszenia prawa autorskiego można zgłaszać na stronie Teksty podejrzane o naruszenie praw autorskich.

Nie podlegają ochronie prawem autorskim Edytuj

 • idee i pomysły, chyba że są wyrażone oryginalną formą,
 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
 • akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
 • opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
 • proste informacje prasowe,
 • pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe,
 • znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne,
 • elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np.: typowe tabele, rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji np. alfabetyczne.
 • utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku,
 • utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji,
 • znaki firmowe użyte w celach informacyjnych.

Niektóre aspekty prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych Edytuj

 • w odniesieniu do utworów opublikowanych przed 1.01.1928 prawa autorskie wygasły
 • na mocy Uruguay Round Agreements Act (URAA), w odniesieniu do utworów opublikowanych poza terytorium Stanów Zjednoczonych prawa autorskie wygasają 95 lat po pierwszej publikacji utworu. Dotyczy to utworów publikowanych w krajach posiadających umowy o ochronie praw autorskich z USA lub będących sygnatariuszami Konwencji berneńskiej, a które podlegały ochronie prawa autorskiego w kraju pochodzenia autora w chwili wejścia w życie URAA lub umowy danego kraju z USA. Daty te dla poszczególnych krajów podane są w tej tabeli. Dla tekstów opublikowanych przez polskich autorów jest to 1.01.1996 r. i ochrona dotyczy autorów zmarłych 1.01.1946 lub później. Dla autorów pochodzących z innych krajów, daty mogą być inne.

Udzielanie licencji Edytuj

W przypadku publikacji tekstów, do których majątkowe prawa autorskie jeszcze nie wygasły wikiskryba zamieszczający tekst na Wikiźródłach ma obowiązek wykazać istnienie zgody na jego opublikowanie. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. poprzez umieszczenie na stronie dyskusji zamieszczanego tekstu linku do licencji na jakiej został opublikowany (musi być zgodna z CC BY-SA 3.0), lub
 2. przesyłając kopię zgody właściciela praw autorskich (i/lub praw pokrewnych) na opublikowanie tekstu na licencji licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported lub wyższej, do systemu OTRS. Przeczytaj więcej na stronie: Commons:Pozwolenia.

Dokumenty dotyczące prawa autorskiego Edytuj

Zobacz też Edytuj