Indeks:Eugeniusz Janota - Przyczynki do znajomości Tatr.djvu

Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Przyczynki do znajomości Tatr

Autor

Eugeniusz Janota

Redaktor

A. J. O. Rogosz

Wydawca

A. J. O. Rogosz i F. H. Richter

Rok wydania

1875

Miejsce wydania

Lwów

Druk

Drukarnia A. J. O. Rogosza (Dziennika Polskiego)

Źródło

Skany na Commons

Strony

Postęp

Wszystkie strony już przepisane, ale nie wszystkie strony skorygowane

Status dod.

Projekt nie zawiera elementów dodatkowych wymagających opracowania

Uwagi

Monografia wydrukowana w piśmie: Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny, w r. 1875, nr 3-7.

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: