Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy

>>> Dane tekstu >>>
Autor Mieczysław Gogacz
Tytuł Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy
Data wydania 1961
Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL
Druk Krakowskie Zakłady Graficzne
Miejsce wyd. Lublin
Źródło skany na commons
Inne Cały tekst
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
MIECZYSŁAW GOGACZ
PROBLEM ISTNIENIA BOGA
U ANZELMA Z CANTERBURY
i
PROBLEM PRAWDY
U HENRYKA Z GANDAWY
LUBLIN 1961
TOWARZYSTWO NAUKOWE
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
Korektorka:
MAKIA SZAFKIEWICZÔWNA
WYDAWNICTWO TOWARZ. NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
Krakowskie Zakłady Graficzne, Zakład nr 3, Kraków, ul. Berka Joselewicza 24. z. 368.


SPIS TREŚCI
Str.
  
 5
CZĘŚĆ PIERWSZA: 
RATIO ANSELMI. PROBLEM INTERPRETACJI ONTOLOGICZNEGO DOWODU ANZELMA Z CANTERBURY
 
  
 7
 31
CZĘŚĆ DRUGA: 
MOŻLIWOŚĆ POZNANIA CZYSTEJ PRAWDY BEZ POMOCY OŚWIECENIA BOSKIEGO WEDŁUG HENRYKA Z GANDAWY
 
Wprowadzenie 
 
 73
Rozdział I: 
 76
Rozdział II: 
 98
 117


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.