Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy/Część pierwsza

<<< Dane tekstu >>>
Autor Mieczysław Gogacz
Tytuł Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy
Część Część pierwsza
Data wydania 1961
Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL
Druk Krakowskie Zakłady Graficzne
Miejsce wyd. Lublin
Źródło skany na commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: Pobierz Cały tekst jako ePub Pobierz Cały tekst jako PDF Pobierz Cały tekst jako MOBI
Indeks stron
CZĘŚĆ PIERWSZA
RATIO ANSELMINI
PROBLEM INTERPRETACJI ONTOLOGICZNEGO
DOWODU ANZELMA Z CANTERBURY
  
 7
Dotychczasowe interpretacje dowodu 
 10
1. 
Główne typy interpretacji do r. 1934 
 10
2. 
Twórcze interpretacje dowodu po r. 1934 
 13
3. 
Zestawienie wniosków rozdziału 
 27
Próba nowej interpretacji dowodu 
 29
1. 
Perspektywy nowej interpretacji 
 29
2. 
Metoda negacji 
 31
3. 
Poznanie istnienia 
 37
4. 
Wnioski rozdziału przygotowujące formułę interpretacji 
 51
5. 
Formuła proponowanej interpretacji 
 52
Zagadnienia związane z interpretacją 
 54
1. 
Związki we wczesnym średniowieczu między metafizyką i mistyką 
 54
2. 
Metafizyka czasów Anzelma 
 57
3. 
Zagadnienie insipiens (teoria pojęć powszechnych, akcenty platońskie w dowodzie i spór dialektyków z teologami) 
 61
4. 
Związki z Augustynem 
 65


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.