Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1274

Ta strona została przepisana.

wego, abyście się i w obiawienie chwały iego z radością weselili.
14. Ieźli was lżą dla imienia[1] Chrystusowego, błogosławieni iesteście, gdyż on Duch chwały a Duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony.
15. A żaden z was[2] niech nie cierpi iako mężobóyca, albo złodziéy, albo złoczyńca, albo iako w cudzy urząd się wtrącaiący.
16. Lecz ieźli cierpi iako Chrześcianin, niech się nie wstydzi, owszem niech chwali Boga w téy mierze.
VIII. 17. Albowiem czas iest, aby się sąd począł[3] od domu Bożego; a ponieważ nayprzód zaczyna się[4] od nas, iakiż będzie koniec tych, co są nieposłuszni Ewangielii Bożéy?
18. A ponieważ sprawiedliwy[5] ledwie zbawiony będzie, niezbożny i grzeszny gdzież się okaże?
19. Przetoż i ci, którzy cierpią według woli Bożéy, niechay iemu, iako wiernemu stworzycielowi, poruczaią dusze swoie, dobrze czyniąc.

ROZDZIAŁ V.


I. Starszych, aby wiernie służyli kościołowi Bożemu, i nie panowali nad nim 1 — 4. II. młodszych, aby starszym poddanymi 5. III. a wszystkich, aby się uniżali 6. 7. IV. trzeźwymi i czuynymi będąc 8. V. odpór daiąc szatanowi, napomina 9 — 14.
Starszych, którzy są między wami, proszę ia spółstarszy[6] i świadek ucierpienia Chrystusowego, i uczęstnik chwały, która ma bydź obiawiona:
2. Paście[7] trzodę Bożą, która iest między wami, oglądaiąc iéy nie poniewolnie, ale dobrowolnie; nie dla sprosnego zysku, ale ochotnym umysłem;
3. Ani iako panuiąc nad dziedzictwem Pańskiém, ale wzormi[8] będąc trzody.
4. A gdy się okaże ono Książę pasterzów, odniesiecie niezwiędłą[9] koronę chwały.
II. 5. Także, młodsi! bądźcie poddani starszym,[10] a wszyscy iedni drugim bądźcie poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się[11] sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa.
III. 6. Uniżaycież się tedy[12] pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego.
7. Wszystko staranie wasze[13] wrzuciwszy nań, gdyż on ma pieczą o was.
IV. 8. Trzeźwymi bądźcie, czuycie; albowiem przeciwnik wasz diabeł, iako lew[14] ryczący, obchodzi, szukaiąc, kogoby pożarł.
V. 9. Któremu dawaycie odpór, mocni będąc w wierze, wiedząc, iż się takoweż ucierpienia nad braterstwem waszém, które iest na świecie, wykonywaią.
10. A Bóg wszelkiéy łaski, który nas powołał do wiecznéy chwały swoiéy w Chrystusie Iezusie, gdy maluczko[15] ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuie;
11. Iemu niech będzie chwała[16] i panowanie na wieki wieków. Amen.]
12. Przez Sylwana, wam wiernego brata, iako rozumiem, krótkom pisał, napominaiąc i świadcząc, iż ta iest prawdziwa łaska Boża, w któréy stoicie.
13. Pozdrawia was spółwybrany zbór, ten, który iest w Babylonie, i[17] Marek, syn móy.
14. Pozdrówcie iedni[18] drugich w pocałowaniu miłości. Pokóy niech będzie wam wszystkim, którzyście w Chrystusie Iezusie. Amen. 1. Matt. 5, 10. Łuk. 6, 22.
 2. 1 Piotr. 2, 19. r. 3, 17.
 3. Ier. 25, 29. Ezech. 9, 6.
 4. Łuk. 23, 31.
 5. Przyp. 11, 31.
 6. Łuk. 24, 48.
 7. Dzie. 20, 28.
 8. 1 Tym. 4, 12.
 9. 2 Tym. 4, 8.
 10. Rzym. 12, 10.
 11. Iob. 22, 29. Przyp. 3, 34. r. 29, 23.
 12. Łuk. 14, 11. r. 18, 14. Iak. 4, 6. 7.
 13. Ps. 55, 23. Matt. 6, 25. Łuk. 12, 22.
 14. Iob. 1, 7. r. 2, 2. Łuk. 22, 31.
 15. 2 Kor. 4, 17. 1 Piotr. 1, 6.
 16. Efez. 3, 21. 2 Tym. 4, 18.
 17. Dzie. 12, 12. 25.
 18. Rzym. 16, 16. 2 Kor. 13, 12.