Dzieła poetyckie Tom 1

>>> Dane tekstu >>>
Autor Jan Kasprowicz
Tytuł Dzieła poetyckie Tom 1
Data wydania 1912
Wydawnictwo Towarzystwo Wydawnicze E. Wende i Sp. (T. Hiż. i A, Turkuł)
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło skany na commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
JAN KASPROWICZ

DZIEŁA

POETYCKIE

WYDANIE ZBIOROWE
LUDWIKA BERNACKIEGO

T. I
OBRAZY I OPOWIADANIA

Towarzystwo Wydawnicze E. Wende i Sp. (T. Hiż. i A. Turkuł) logo.jpg


LWÓW — 1912
NAKŁADEM TOWARZYSTWA WYDAWNICZEGO
WARSZAWA: E. WENDE I SP. (T. HIŻ. I A. TURKUŁ)

KRAKÓW. — DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI.

SPIS RZECZY.


WSTĘP.
I. Od Wydawcy III
II. Bibliografia VII
I. Bibliografia utworów drukowanych w czasopismach IX
II. Bibliografia utworów w wydaniach książkowych XXXV
III. Najpierwsze poezye. Z rękopisu LXI
OBRAZY I OPOWIADANIA.
I. Impresye.
I. Światło boże 5
II. »Hajs marony« 6
III. Venus vulgivaga 7
IV. Batjar 8
V. W ciszy wieczoru 9
VI. Wiosna 11
VII. Na targu 13
VIII. W chałupie 17
II. Z chałupy 21
III. Z flory swojskiej.
I. Matricaria chamomilla. (Rumianek pospolity) 47
II. Myosotis palustris. (Niezapominajka) 52
III. Datura stramonium. (Bieluń pospolity) 58
IV. Solanum nigrum. (Psianka) 62
V. Echium vulgare. (Żmijowiec pospolity) 68
IV. Na rozdrożu.
I. Na rozdrożu 77
II. W karczmisku 82
III. Chłopska dola 88
IV. Z nizin 90
V. Pod krzyżem 98
VI. Szwaczka 104
VII. Szły zbierać kłosy... 109
VIII. Ostatnia pociecha 113
V. Typy.
I. Król Lear z Biedaczowa 121
II. Rudawski 127
III. Maciej Kosarczyk 135
IV. Hanka Olpińska 143
V. Marcin Szafran 153
VI. Jewka Orliczka 161
VII. Na służbie 175
VIII. Dwaj bracia rodzeni 205
XI. Salusia Orczykówna 239
X. Wojtek Skiba. (Fragmenty).
Pieśń I. 291
Pieśń II. 314
Pieśń III. 336


Grafika na koniec utworu.jpg


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Jan Kasprowicz.