Wybór poezji (Horacy, 1935)

>>> Dane tekstu >>>
Autor Horacy
Tytuł Wybór poezji
Wydawca Filomata
Data wyd. 1935
Druk Drukarnia Naukowa
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz zbiorowy
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
QUINTUS HORATIUS FLACCUS

WYBÓR POEZJI
LWÓW 1935
NAKŁADEM FILOMATY, LWÓW, UNIWERSYTET


SPIS RZECZY:
Wieniewska I, Do Horacego[1] 
 3
Do Augusta (I 2)[2] 
 8
Do Vergiliusa (I 3) 
 9
 10
Do Pyrrhy (I 5) 
 11
 12
Zima (I 9)[3] 
 13
Do Merkurego (I 10)[2] 
 14
Do Leukonoi (I 11) 
 15
Do Lydii (I 13) 
 15
Do okrętu (I 14) 
 16
Do chóru (I 21)[4] 
 17
 18
Do Chloi (I 23) 
 19
Do Maecenasa (I 20)[1] 
 21
Rozstanie (I 26) 
 21
Do Apollona (I 31)[1] 
 22
Uderzenie piorunu (I 34)[1] 
 23
Na śmierć Kleopatry (I 37)[5] 
 24
Autarkja (I 38) 
 25
Rady życiowe (II 3) 
 26
 27
Umiarkowanie (II 10)[6] 
 28
 29
Do Postumusa (II 14)[1] 
 31
Do źródła Bandusii (III 13)[1] 
 33
Dzielność rzymska (III 1)[1] 
 34
Stałość rzymska (III 3) 
 36
Do Rzymian (III 6) 
 39
Dialog (III 9) 
 41
Skarga Neobuli (III 12) 
 42
Do dzbana (III 21) 
 43
Do Melpomeny (IV 3)[1] 
 44
Do Muzy (III 30) 
 45
 46
Do Vergiliusa (IV 12)[6] 
 47
W święto Neptuna (III 28) 
 48
Hymn na uroczystość stulecia[4] 
 43
 52
Urok życia wiejskiego (Epod. 2) 
 52
Do narodu (Epod. 7)[7] 
 54
Na wyspy szczęśliwe! (Epod. 16) 
 55
 58
O tolerancji (Sat. I 3) 
 58
 63
Gaduła (Sat. I 9) 
 66
Rady życiowe (Sat. II 5) 
 70
Rozmowa z niewolnikiem (Sat. II 7) 
 74
 79
Do Numiciusa (Epist. I 6) 
 79
Do włodarza swej wioski (Epist. I 14) 
 82
Mądrość życiowa (Epist. I 17) 
 85
Do Caesara Augusta (Epist. II 1) 
 89
O sztuce poetyckiej (Epist. II 3) 
 97
Autorowie przekładów 
 112

NA OKŁADCE: Horatius jako poeta uwieńczony (poeta laureatus) w humanistycznym drzeworycie pierwszego ilustrowanego wydania jego dzieł z r. 1498.

Niniejszy wybór utworów Horacego służy celom nie historycznym, lecz praktycznym — podaje więc przekłady piękne i żywe — Jest on niejako pendantem do książki: L. H. Morstin, Ecce poeta, Lwów 1933 (cena 2-85 zł.), która daje nietylko wyczerpujące wiadomości o życiu i dziełach Horacego, ale ponadto wybór ok. 80 tłumaczeń z różnych czasów. Wyczerpującą bibljografję podaje R. Ganszyniec w Bibljografji Horatiańskiej (Przegląd Klasyczny I 1935 nr. 5), dogodny wstęp do oceny przekładów R. Ganszyniec w Morstina Ecce poeta s. 174—225. Do Horacego odnoszą się ponadto: J. Drzewiecki, Syn wyzwoleńca (cena 60 gr.) oraz T. M. Lewicki, Wywczasy poety I. II. III (cena każdego tomiku po 60 gr.).


BIBLJOTECZKA FILOMATY nr. 28


Rok II. — Miesiąc: Październik — Cena 80 gr (60 gr)
Wydawca: Ryszard Ganszyniec, Lwów, Uniwersytet


TŁOCZONO W DRUKARNI NAUKOWEJ, LWÓW, ORMIAŃSKA 8, TEL. 253-10


Przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7   Utwór przejdzie do domeny publicznej w 2041 roku, po wygaśnięciu praw autorskich tłumaczki Idy Wieniewskiej.
  2. 2,0 2,1   Utwór przejdzie do domeny publicznej w 2033 roku, po wygaśnięciu praw autorskich tłumacza Tadeusza Bocheńskiego.
  3.   Utwór przejdzie do domeny publicznej w 2063 roku, po wygaśnięciu praw autorskich tłumaczki Nuny Bieleninówny.
  4. 4,0 4,1   Utwór przejdzie do domeny publicznej w 2037 roku, po wygaśnięciu praw autorskich tłumacza Ludwika H. Morstina.
  5.   Utwór przejdzie do domeny publicznej w 2045 roku, po wygaśnięciu praw autorskich tłumaczki Ireny Krzemickiej.
  6. 6,0 6,1   Utwór przejdzie do domeny publicznej po wygaśnięciu praw autorskich tłumacza.
  7.   Z uwagi na trudności w ustaleniu daty śmierci Zofii Golcówny, przekład będzie możliwy do udostępnienia w 2076 roku.


 
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: Horacy i tłumacza: Zbiorowy.