Biblia Wujka (1923)/Księga Koheleta 10


Poniżej znajduje się Księga Koheleta podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Koheleta

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12


ROZDZIAŁ X.
Która mądrość jest chwalebna, serce mądrego i głupiego, o podwyższeniu głupiego i sługi, o utracie, o królu dziecięciu, o królu dobrym, a że pieniądze wszym rzeczom panem.

Muchy zdychające psują wonną wdzięczność drogiego olejku. Droższa jest mądrość i sława, małe i na czas szaleństwo.

Serce mądrego po prawéj stronie jego, a serce głupiego po lewéj stronie jego.

Ale i w drodze, kiedy głupi chodzi, sam będąc szalonym, wszystkie ma za głupie.

Jeźli duch panującego wstąpi na cię, nie opuszczaj miejsca twego; albowiem leczenie uczyni, że przestaną grzechy wielkie.

Jest złość, którąm widział pod słońcem, jakoby za obłądzeniem wychodzącą od obliczności książęcia.

Głupiego posadzonego na godności wysokiéj, a bogate na dole siedzące.

Widziałem sługi na koniech, a książęta chodzące po ziemi jako sługi.

Kto dół kopie, wpadnie weń: a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi. [1]

Kto przenosi kamienie, spracuje się nimi: a kto rąbie drwa, będzie ranion od nich.

10 Jeźli się przytępi żelazo, a to nie jako pierwéj, ale stępione będzie, z wielką pracą naostrzone będzie: a po dowcipie przychodzi mądrość.

11 Gdyby ukąsił wąż po cichu, nic nie ma mniéj nadeń, który potajemnie uwłóczy.

12 Słowa ust mądrego wdzięczność: a wargi głupiego zrzucą go.

13 Początek słów jego głupstwo: a ostatek ust jego błąd wielki.

14 Głupi rozmnaża słowa: nie wie człowiek, co przed nim było; a co po nim będzie, kto mu oznajmić może?

15 Praca głupich utrapi je, którzy nie umieją iść do miasta.

16 Biada tobie, ziemio! któréj król jest dziecięciem, i któréj książęta rano jadają.

17 Szczęśliwa ziemia, która ma króla zacnego, i któréj książęta jedzą czasu słusznego dla posilenia, a nie dla zbytku.

18 Dla lenistwa pochylają się dachy, a dla słabych rąk będzie przeciekał dom.

19 Na śmiech czynią chleb a wino, żeby zażywali żywi: a pieniądzom wszystko jest posłuszno.

20 W myśli twojéj nie uwłaczaj królowi, a w skrytości pokoju twego nie łaj bogatemu; bo i ptacy powietrzni głos twój zaniosą: a który ma skrzydła, oznajmi powieść.


Przypisy

  1. Prov. 26, 27. Eccl. 27, 29. (  Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)