Indeks:Władysław Leopold Jaworski - Ze studiów nad faszyzmem.djvu

Chcesz zarezerwować ten indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Ze studiów nad faszyzmem

Autor

Władysław Leopold Jaworski

Wydawca

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rok wydania

1929

Miejsce wydania

Kraków

Druk

Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródło

Skany na Commons

Strony

Postęp

Wszystkie strony już przepisane, ale nie wszystkie strony skorygowane

Status dod.

Projekt nie zawiera elementów dodatkowych wymagających opracowania

Uwagi

Artykuł wydrukowany w Czasopiśmie prawniczym i ekonomicznym, 1929, z. 1-12, str. 174-191.

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: